Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  de cuong tin 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thành Trí
  Ngày gửi: 13h:50' 09-12-2012
  Dung lượng: 51.5 KB
  Số lượt tải: 43
  Số lượt thích: 0 người
  A. TRẮC NGHIỆM:
  Câu 1: Trong các tên dưới đây, tên hợp lệ trong Pascal là:
  A. Khoi 8. B. Ngay_20_11. C. 14tuoi. D. Begin.
  Câu 3: Đại lượng được đặt tên dùng để lưu trữ dữ liệu, có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình được gọi là:
  A. Tên. B. Từ khoá. C. Biến. D. Hằng.
  Câu 4: Trong Pascal, từ khóa để khai báo biến là:
  A. Const. B. Begin C. Var. D. Uses.
  Câu 4: Tính giá trị cuối cùng của c, biết rằng: a:= 3; b:= 5; a:= a + b; c:= a+b;
  A. c= 8; B. c=3; C. c= 5; D. c= 13;
  Câu 5: Sau câu lệnh x := 15 mod 2 ; Giá trị của biến x là:
  A. 7 B. 6 C. 7.5 D. 1
  Câu 6: Hãy cho biết giá trị của biến X bằng bao nhiêu sau khi thực hiện câu lệnh if (45 mod 3 ) = 0 then X :=X+2; ( Biết rằng trước đó giá trị của biến X = 5)
  A.5 B. 9 C. 7 D. 11
  Câu 7: Ta có 2 lệnh sau : x:= 8;
  if x>5 then x := x +1; Giá trị của x là bao nhiêu:
  A. 5 B. 9 C. 8 D. 6
  Câu 8 : Câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ là:
  A. If <điều kiện> then ; Else ;
  B. If <điều kiện> then ;
  C. If <điều kiện> then , ;
  D. If <điều kiện> then Else ;
  Câu 9. Để biên dịch chương trình ta sử dụng tổ hợp nào:
  A. Ctrl – F9 B. Alt – F9 C. F9 D. Ctrl – Shitf – F9
  Câu 10. Biểu thức toán học (a2 + b)(1 + c)3 được biểu diễn trong Pascal như thế nào ?
  A. (a*a + b)(1+c)(1 + c)(1 + c) B. (a.a + b)(1 + c)(1 + c)(1 + c)
  C. (a*a + b)*(1 + c)*(1 + c)*(1 + c) D. (a2 + b)(1 + c)3
  Câu 11. Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng?
  A. Var tb: real; B. Type 4hs: integer; C. const x: real; D. Var R = 30;
  Câu 12: Để chạy chương trình ta nhấn tổ hợp phím:
  A. Alt + F9 B. Alt + F5 C. Ctrl + F10 D. Ctrl + F5
  Câu 13: Cho X là biến số thực sau khi thực hiện lệnh gán X: =12.41; Để in ra màn hình như sau: X=12.41 Hãy chọn lệnh đúng:
  A.Writeln(X); B. writeln(X:5);
  C. Writeln( ‘X=’, X:5:2); D. Writeln( ‘X=, X:5:2’);
  Câu 14: Trong các tên sau đây, tên nào hợp lệ trong NNLT Pascal?
  A. Khoi 8 B. Tamgiac; C. Bai-tap-thuc-hanh D. beginprogram
  Câu 15: Sau câu lệnh x := 15 mod 2 ; Giá trị của biến x là:
  A. 7 B. 6 C. 7.5 D. 1
  Câu 16: Trong các chuong trình sau, chương trình nào không hợp lệ:

  A. Ch­¬ng tr×nh 1
  Program bai1;
  Begin
  Write (‘Chao cac ban!!’);
  End.

  B. Ch­¬ng tr×nh 2
  Program bai1;
  Begin
  Write (‘Chao cac ban!!’);
  End.
  
  C. Ch­¬ng tr×nh 3
  Begin
  Program bai1;
  Write (‘Chao cac ban
   
  Gửi ý kiến