SẮP XẾP THEO QUY TẮC


(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Hồng Xuyến (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:57' 25-11-2012
Dung lượng: 56.5 KB
Số lượt tải: 1450
Số lượt thích: 0 người

GIÁO ÁN
HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN

Đề tài: Dạy trẻ sắp xếp 2 - 3 đối tượng theo quy tắc.
Chủ đề: Nước và các hiện tượng thiên nhiên
Đối tượng: Mẫu giáo Nhỡ
Giáo viên: Chử Thị Bích Thể

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1. Kiến thức:
- Trẻ biết sắp xếp 2 đối tượng theo quy tắc 2 - 1 và 3 đối tượng theo quy tắc
1 - 1 - 1.
2. Kỹ năng:
- Trẻ có kỹ năng xếp các đối tượng theo quy tắc 2 - 1 và 1 - 1 - 1.
- Có kỹ năng chơi các trò chơi “Tìm đồ dùng còn thiếu”, “Thi xem tổ nào nhanh”
- Phát triển khả năng chú ý ghi nhớ.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng của cô:
- Giáo án điện tử, bảng, các tranh lô tô trang phục mùa hè.
- 3 bảng chơi nhóm.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Mỗi trẻ 1 bộ lô tô: 3 quần 6 áo và 3 mũ.
III.CÁCH TIẾN HÀNH:

Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ

1. Ổn định tổ chức, giới thiệu bài.
- Cô cho trẻ đọc bài vè “Mùa hè”
+ Hỏi trẻ bài vè nói đến mùa gì?
Nhắc đến những trang phục gì hay mặc vào mùa hè?
- Cô khái quát lại.
2. Dạy nội dung chính:
*Phần 1: Ôn cách xác định quy tắc sắp xếp.
- Cô cho trẻ xem bộ sưu tập thời trang mùa hè của lớp B3.
- Cô cho trẻ quan sát ô đồ dùng xếp theo quy tắc 1 - 1,
1 - 2.
+ Ô 1: 1 cặp tóc - 1 kính.
+ Ô 2: 1 ô - 2 mũ.
* Quy tắc sắp xếp 1 - 1.
- Cho trẻ nhận xét:
+ Trong ô có những đồ dùng gì?
+ Cái nào xếp trước cái nào xếp sau?
+ Mấy cặp tóc, rồi lại đến mấy kính?
(Cho trẻ cùng đọc trên dãy)
- KL: Trong ô thứ nhất có cặp tóc và kính cứ 1 cặp tóc đến 1 kính 1 cặp tóc đến 1 kính. Đây là cách sắp xếp theo quy tắc 1-1.
* Quy tắc sắp xếp 1 - 2.
- Giới thiệu tương tự 1 ô - 2 mũ.
- KL: Ô thứ 2 có ô và mũ. Cứ 1 ô đến 2 mũ, 1 ô đến 2 mũ. Đây là sắp xếp theo quy tắc 1 - 2.
* Phần 2: Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc.
* Hoạt động 1: Dạy trẻ sắp xếp theo mẫu (Quy tắc 2-1)
Cô xếp mẫu:
- Cô cho trẻ lấy rổ về chỗ ngồi.
- Cô xếp 1 chu kỳ theo quy tắc: 2 áo - 1 quần.
- Cô nói cô vừa xếp 1 chu kỳ.
+ Trong một chu kỳ cô xếp những gì?
+ Có mấy áo, mấy quần?
+ Cái nào xếp trước, cái nào xếp sau?
- Cho trẻ đoán chu kỳ tiếp theo và cô xếp tiếp.
- Cô cho trẻ đọc theo cách sắp xếp đến hết dãy.
Cô nêu quy tắc: Trong mỗi chu kỳ có 2 áo - 1 quần, cứ 2 cái áo đến 1 cái quần, 2 cái áo đến 1 cái quần … Như vậy quần và áo được xếp theo quy tắc 2 - 1.
- Cô hỏi lại trẻ: Quần và áo được sắp xếp theo quy tắc nào?
* Trẻ xếp cùng cô:
- Cho trẻ lấy đồ dùng, cô yêu cầu trẻ kiểm tra đồ dùng có trong rổ và cùng xếp theo mẫu của cô.
- Cô xếp trên màn hình cùng với trẻ, vừa xếp vừa gợi ý.
+ Cái gì xếp đầu tiên? Xếp mấy cái áo?
Trẻ xếp xong cô hỏi.
+ Cô và các con vừa xếp những gì?
+ Cái gì xếp trước, cái gì xếp sau?
+ Cứ mấy cái áo lại đến mấy cái quần?
+ Áo và quần được sắp xếp theo quy tắc nào?
- Cô trẻ đọc theo dãy của mình.
- Cho tổ, nhóm, lớp đọc theo dãy của cô.
Cô chính xác hóa kết quả: Cô và các con vừa xếp áo và quần. Cứ 2 cái áo đến 1 cái quần, 2 cái áo đến 1 cái quần… Đó là xếp theo quy tắc 2 - 1.
- Cho trẻ cất đồ dùng.
* Hoạt động 2: Dạy trẻ xếp 3 loại đối tượng theo thứ tự (Quy tắc 1 - 1 - 1)
*Cô xếp mẫu.
- Cô xếp cho trẻ xem 1 chu kỳ mẫu