Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Kiem diem theo NQ TW 4

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Hải
  Ngày gửi: 20h:16' 21-11-2012
  Dung lượng: 41.0 KB
  Số lượt tải: 51
  Số lượt thích: 0 người
  Họ và tên : Nguyễn Văn Hải

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


  Vân Đồn, ngày 20 tháng 9 năm 2012.
  
  

  BẢN KIỂM ĐIỂM
  Tự phê bình và phê bình
  Theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng

  - Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.
  - Căn cứ vào Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã.
  - Căn cứ vào Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 13/4/2012 của Tỉnh ủy Phú Thọ; Kế hoạch số 41-KH/HU ngày 26/4/2012 của ban Thường vụ Huyện ủy Đoan Hùng; Căn cứ vào Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 02/7/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.
  - Căn cứ vào Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 22/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về hướng dẫn tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 13/4/2012 của Tỉnh ủy Phú Thọ; Hướng dẫn số 07-HD/ĐU ngày 14/10/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về việc chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân các đồng chí trong Ban chi ủy chi bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV khóa XI về xây dựng Đảng
  Tôi xin tự kiểm điểm như sau:
  I. Phần kiểm điểm :
  1. Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
  Tôi luôn có quan điểm chính trị vững vàng, kiên định với mục đích lý tưởng của Đảng. Bản thân chấp hành đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan đơn vị nơi công tác.Thường xuyên vận động cán bộ viên chức cũng như người thân trong gia đình, bà con nơi cư trú thực hiện nói và làm theo theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương.
  Tôi luôn tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, các lớp tập huấn nghe thời sự do Đảng ủy tổ chức, tự nghiên cứu học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công việc được giao phụ trách và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
  Tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm và kiên quyết đấu tranh với những hành vi tham nhũng, lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Có lối sống giản dị, lành mạnh, trung thực, gương mẫu về xây dựng nếp sống văn hóa mới, biết giữ gìn tư cách đạo đức và tính tiên phong gương mẫu của người Đảng viên. Tôi tuyệt đối chấp hành việc thực hiện Quy định về những điều Đảng viên không được làm của Bộ chính trị, thực hiện tốt quy trình phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Chi bộ cũng như trong công tác chuyên môn, luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng cũng như trong cơ quan đơn vị.
  Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan đơn vị cũng như nơi cư trú, tôi luôn tôn trọng ý kiến đóng góp và lắng nghe ý kiến của quần chúng để từ đó điều chỉnh mình trong phương pháp làm việc. Quan hệ tốt với đồng nghiệp với nhân dân
  2. Về tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí đáp ứng yêu cầu của thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
  Là một Đảng viên, tôi luôn học tập kinh nghiệm từ bạn bè đồng nghiệp trong cơ quan và đúc rút các kinh nghiệm từ thực tiễn công tác của bản thân để tham mưu, đề xuất đúng đắn và kịp thời với lãnh đạo trong cơ quan. Bản thân luôn thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ, đồng thời chủ động đề xuất các giải pháp, xây dựng kế hoạch bám sát thực tiễn hoạt động theo từng tháng và từng quý nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của chi bộ đề ra.
  3. Về thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong mối quan hệ với tập thể lãnh đạo cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
  Thực hiện tốt
   
  Gửi ý kiến