Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Mẫu nâng lương + Mẫu phụ cấp thâm niên năm 2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Văn Cảnh (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:00' 10-11-2012
  Dung lượng: 36.5 KB
  Số lượt tải: 217
  Số lượt thích: 0 người
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  PHIẾU CÁ NHÂN
  (Dùng để nâng bậc lương thường xuyên năm 2012)

  Họ và tên: ...................................................................
  Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................
  Chức vụ: ..................................................
  Đơn vị công tác: Trường tiểu học Hoàng ninh số 1
  Ngày, tháng, năm được tuyển dụng chính thức: ...........................................................
  Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: :…………………………….....................................

  Lương hiện lĩnh

  Hệ số lương: ........................... ; Bậc: ........................; Mã ngạch: ...........................
  Theo quyết định số:………./QĐ…………….ngày……….tháng……….năm…………
  của:…………………………………………………………………………..

  Đề nghị nâng bậc lương năm 2012

  Từ bậc:………….…………..Hệ số
  lương……………….......………………
  Lên bậc:………....………….Hệ số
  lương……………………………………

  Quá trình diễn biến lương

  Năm:…………………………….. Hệ số lương:…………….........................
  Năm:…………………………….. Hệ số lương:………………………..........
  Năm:…………………………….. Hệ số lương:……………………………..

  Trong thời gian giữ bậc cũ, tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và không bị thi hành kỉ luật từ mức khiển trách trở lên.
  Tôi xin cam đoan kê khai đúng sự thực, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
  Ngày ………tháng ………năm 2012
  (Người khai kí tên)


  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  PHIẾU ĐỀ NGHỊ
  NÂNG TỶ LỆ % PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO NĂM 2012
  (Dùng cho nhà giáo đã được hưởng phụ cấp thâm niên)

  Họ và tên:…………………….......................………..
  Ngày, tháng, năm sinh:……………………………....
  Đơn vị công tác:…………………………….................................................................
  Ngày, tháng, năm được tuyển dụng chính thức: :……………………………..............
  Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: :…………………………….....................................
  Phụ cấp thâm niên hiện đang lĩnh

  Tỷ lệ % :………………; Thời điểm xét hưởng thâm niên lần sau:……Theo quyết định số:………./QĐ…………….ngày……….tháng……….năm……
  của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên.

  Đề nghị nâng phụ cấp thâm niên năm 2012


  Từ :..........% lên…………%; Thời điểm xét hưởng thâm niên lần sau:……

  Trong thời gian 01 năm qua, tôi luôn trực tiếp giảng dạy và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
  Tôi xin cam đoan kê khai đúng sự thực, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  Ngày ………tháng ………năm 2012
  (Người khai kí và ghi rõ họ tên)  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  PHIẾU ĐỀ NGHỊ
  HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO NĂM 2012
  (Dùng cho nhà giáo chưa được hưởng
  phụ cấp thâm niên và đủ 05 năm công tác)

  Họ và tên:…………………….......................………..
  Ngày, tháng, năm sinh:……………………………....
  Đơn vị công tác:…………………………….................................................................
  Ngày, tháng, năm được tuyển dụng chính thức: :……………………………..............
  Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: :…………………………….....................................
  Đề nghị cho hưởng phụ cấp thâm niên năm 2012

  Ngày, tháng , năm được tuyển dụng:
  Ngày, tháng, năm được bổ nhiệm chính thức ngạch viên chức:
  Số tháng thử việc:
  Đơn vị công tác ban đầu:
  Trong thời gian 01 năm qua, tôi luôn trực tiếp giảng dạy và hoàn thành tốt nhiệm vụ .
  Tôi xin cam đoan kê khai đúng sự thực, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
  Ngày ………tháng ………năm 2012
  (Người khai kí và ghi rõ họ tên)

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng