Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  bài thảo luận hiện tượng tự tương quan

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Quốc Hiến
  Ngày gửi: 22h:45' 25-10-2012
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 117
  Số lượt thích: 0 người
  10/25/2012
  Kinh tế lượng
  1

  Group 6
  10/25/2012
  Kinh tế lượng
  2
  BÀI THẢO LUẬN
  HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
  10/25/2012
  Kinh tế lượng
  3
  Nội dung
  Phần 1- Bản chất hiện tượng tự tương quan.
  Phần 2 – Phát hiện có tự tương quan
  Phần 3 – Biện pháp khắc phục
  Phần 4 – Bài tập thực hành trên Eview.
  10/25/2012
  Kinh tế lượng
  4
  Phần 1- Bản chất hiện tượng tự tương quan.
  1.1. Định nghĩa
  1.2. Nguyên nhân của tự tương quan
  1.3. Hậu quả
  Kinh tế lượng
  5
  10/25/2012
  1.1. Định nghĩa
  - Trong phạm vi hồi quy, mô hình tuyến tính cổ điển giả thiết rằng không có sự tương quan giữa các nhiễu Ui nghĩa là:
  (1.1)
  Tuy nhiên trong thực tế có thể xảy ra hiện tượng mà thành phần nhiễu của các quan sát lại có thể phụ thuộc lẫn nhau nghĩa là:
  (1.2)
  Kinh tế lượng
  6
  10/25/2012
  1.2. Nguyên nhân của tự tương quan
  - Nguyên nhân khách quan:
  Quán tính
  Hiện tượng mạng nhện
  Trễ
  Nguyên nhân chủ quan:
  Xử lý số liệu
  Sai lệch do lập mô hình
  Kinh tế lượng
  7
  10/25/2012
  1.5. Hậu quả

  Ước lượng bình phương nhỏ nhất thông thường vẫn là ước lượng tuyến tính không chệch, nhưng chúng không phải là ước lượng hiệu quả nữa.
  Các ước lượng của phương sai là chệch và thông thường là thấp hơn giá trị thực của phương sai, do đó giá trị của thống kê T được phóng đại lên nhiều lần.
  Các kiểm định t và F nói chung không đáng tin cậy.
  Kinh tế lượng
  8
  10/25/2012
  cho ước lượng chệch của

  thực, và trong một số trường hợp nó dường như ước lượng thấp
  có thể là độ đo không đáng tin cậy cho thực.
  Các phương sai và sai số tiêu chuẩn của dự đoán đã tính được cũng có thể không hiệu quả.
  10/25/2012
  Kinh tế lượng
  9
  Phần 2 – Phát hiện có tự tương quan
  2.1. Phương pháp đồ thị
  2.2. Phương pháp kiểm định số lượng

  Kinh tế lượng
  10
  10/25/2012
  2.1. Phương pháp đồ thị

  Có nhiều cách khác nhau để xem xét các phần dư. Chẳng hạn chúng ta có thể đơn thuần vẽ đồ thị của et theo thời gian như hình dưới:
  ta thấy phần dư không biểu
  thị một kiểu mẫu nào khi
  thời gian tăng lên →không có
  dấu hiệu của tương quan chuỗi
  Kinh tế lượng
  11
  10/25/2012
  2.2. Phương pháp kiểm định số lượng

  2.2.1. Kiểm định các đoạn mạch
  2.2.2. Kiểm định về tính độc lập của các phần dư
  2.2.3. Kiểm định d.Durbin – Watson
  2.2.4. Kiểm định Breusch – Godfrey
  2.2.5. Kiểm định Durbin h
  Kinh tế lượng
  12
  10/25/2012
  2.2.4. Kiểm định Breusch – Godfrey
  Xét giả thiết:
  Kiểm định như sau:
  Bước 1: Ước lượng mô hình hồi quy gốc bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất để nhận được các phần dư
  Bước 2: Cũng bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất, ước lượng mô hình sau để thu được hệ số xác định bội
  Kinh tế lượng
  13
  10/25/2012
  2.2.4. Kiểm định Breusch – Godfrey
  Bước 3: Xét giả thiết


  Nếu đúng thì:


  Theo nguyên lý xác suất nhỏ ta có miền bác bỏ:

  10/25/2012
  Kinh tế lượng
  14
  Phần 3 – Biện pháp khắc phục
  3.1. Khi cấu trúc tự tương quan là đã biết
  3.2. Khi chưa biết
  3.2.1. Phương pháp sai phân cấp 1
  3.2.2. Ước lượng dựa trên thống kê d – Durbin –Watson
  3.2.3. Thủ tục lặp Cochrane – Orcutt để ước lượng
  3.2.4. Thủ tục Cochrane – Orcutt hai bước
  3.2.5. Phương pháp Durbin – Watson hai bước để ước lượng
  3.2.6. Các phương pháp khác ước lượng
  Kinh tế lượng
  15
  10/25/2012
  3.2.5. Phương pháp Durbin – Watson hai bước để ước lượng
  Ta viết lại pt sai phân tổng quát dưới dạng sau:
  (1.31)
  Durbin đã đề xuất thủ tục 2 bước:
  (1) Coi (1.31) như là 1 mô hình hồi quy bội, hồi quy theo , và và coi giá trị ước lượng được của hệ số hồi quy của là ước lượng của
  Kinh tế lượng
  16
  10/25/2012
  (2) Sau khi thu được , hãy đổi biến

  và ước lượng hồi quy bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường trên các biến đã biến đổi đó như ở (1.21).

  10/25/2012
  Kinh tế lượng
  17
  Phần 4 – Bài tập thực hành trên Eview
  1. Ước lượng mô hình hồi quy trên
  2. Phát hiện hiện tượng tự tương quan
  3. Khắc phục hiện tượng tự tương quan.  Kinh tế lượng
  18
  10/25/2012
  Giải thích biến
  Y: Biến phụ thuộc – Giá Laptop
  X: Biến giải thích – Giá Mainboard
  Z: Biến giải thích - Ram


  Kinh tế lượng
  19
  10/25/2012
  Kinh tế lượng
  20
  10/25/2012
  Kinh tế lượng
  21
  10/25/2012
  Kinh tế lượng
  22
  10/25/2012
  1. Ước lượng mô hình hồi quy trên
  Tạo một file mới trong eview và nhập số liệu vào


  Kinh tế lượng
  23
  10/25/2012
  Hiện lên một bảng Workfile Range chọn nhập kí tự kiểu Undated or irregular
  Dưới ô End observation ghi số 30 → ok.
  Kinh tế lượng
  24
  10/25/2012
  Trên thanh menu của Eview chọn Quick → Empty Group để nhập số liệu
  Kinh tế lượng
  25
  10/25/2012
  Sau khi nhập số liệu bạn có bảng như sau
  Kinh tế lượng
  26
  10/25/2012
  Thực hiện ước lượng mô hình
  Trên cửa sổ chính Eviews, chọn Quick Estimate Equation
  Kinh tế lượng
  27
  10/25/2012
  Tại cửa sổ Equation Specification gỗ tên các biến như trong hình.
  Tại ô method chọn phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất.
  Kinh tế lượng
  28
  10/25/2012
  Bạn có bảng kết quả ước lượng.
  Kinh tế lượng
  29
  10/25/2012
  2. Phát hiện hiện tượng tự tương quan
  2.1. Phương pháp đồ thị.
  Từ cửa sổ Equation chọn procs/ make Residual Series…
  Kinh tế lượng
  30
  10/25/2012
  Phương pháp đồ thị
  Cửa sổ Make Residual hiện ra tại ô name for resid series nhập tên phần dư là “E”
  Kinh tế lượng
  31
  10/25/2012
  Ta có bảng phần dư:
  Phương pháp đồ thị


  Kinh tế lượng
  32
  10/25/2012
  Phương pháp đồ thị
  Từ menu chính chọn Quick/ Graph/ Line Graph
  Cửa sổ Series List sẽ xuất hiện, yêu cầu nhập tên biến “E” cần vẽ đồ thị
  Sau khi nhập tên biến xong, chọn “OK” ta được đố thị phần dư dưới đây:
  Kinh tế lượng
  33
  10/25/2012
  Phương pháp đồ thị
  Kinh tế lượng
  34
  10/25/2012
  Phương pháp đồ thị
  Nhìn vào đồ thị phần dư ta thấy có xu thế tuyến tính, tăng hoặc giảm trong các nhiễu. Nó ủng hộ cho giả thiết có sự tương quan trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển.
  Kinh tế lượng
  35
  10/25/2012
  2.2. Kiểm định Breusch-Godfrey (BG).
  Từ cửa sổ Equation, chọn Views/Residual Test/ Serial Correlation LM Test…

  Kinh tế lượng
  36
  10/25/2012
  Kiểm định Breusch-Godfrey
  Xuất hiện bảng:
  Kinh tế lượng
  37
  10/25/2012
  Kiểm định Breusch-Godfrey
  Kinh tế lượng
  38
  10/25/2012
  Kiểm định Breusch-Godfrey
  Nhìn vào phần trên của bảng kết quả ta có: χ2 = 0,0101793
  Với  = 0,05 > 0,0101793 → ta bác bỏ giả thiết cho rằng không có tự tương quan ở bậc 2, hay nói cách khác, ta kết luận tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 2.
  Kinh tế lượng
  39
  10/25/2012
  3. Khắc phục hiện tượng tự tương quan.
  Trong bảng kết quả hồi quy ở dòng Durbin-Watson stat có d=0.939141 →
  = 1- 0.939141/2 = 0.5304295
  Phương trình sai phân tổng quát:
  Y1t = Yt – 0.5304195 x Y(t-1) ;
  X1t = Xt -0.5304195 x X(t-1)
  Z1t = Zt – 0.5304195 x Z(t-1)
  Kinh tế lượng
  40
  10/25/2012
  Bằng Excel ta tính được Y1t ; X1t và Z1t như sau


  Kinh tế lượng
  41
  10/25/2012
  Khắc phục hiện tượng tự tương quan
  Ước lượng mô hình trên với các biến Y1t, X1t, Z1t ta có kết quả:


  Kinh tế lượng
  42
  10/25/2012


  Kiểm định BG ta được:
  Khắc phục hiện tượng tự tương quan
  Kinh tế lượng
  43
  10/25/2012
  Khắc phục hiện tượng tự tương quan
  Nhìn vào phần trên của bảng kết quả ta có: χ2 = 0,734816
  Với  = 0,05 < 0,734816
  → ta chấp nhận giả thiết cho rằng không có tự tương quan ở bậc 2, hay ta kết luận không tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 2.
  Kinh tế lượng
  44
  10/25/2012
  Khắc phục hiện tượng tự tương quan
  Ta thấy rằng các kiểm định dựa trên kiểm định BG đều cho biết mô hình sai phân tổng quát không có hiện tượng tự tương quan.

  Kinh tế lượng
  45
  10/25/2012
  Khắc phục hiện tượng tự tương quan
  Nếu chập nhận mô hình này thì ước lượng của mô hình ban đầu là:
  Ŷ = 7710378(1- 0.534195)-0.010886X+ 0.12557Z
  = 3591532.624 - 0.010886X + 0.12557Z

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓