CÁC CÔNG THỨC TOÁN CƠ BẢN


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thiên Tứ (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:34' 25-10-2012
Dung lượng: 487.5 KB
Số lượt tải: 576
Số lượt thích: 0 người
CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN

1/ Các công thức toán hình học:

- Hình chữ nhất:
P = (a + b) x 2
S = a x b

- Hình tròn:
C = r x 2 x 3.14
C = d x 3.14
S = r x r x 3.14

- Hình vuông:
P = a x 4
S = a x a

- Hình hợp chữ nhật:
V = a x b x c

- Hình tam giác:
P = a + b +c
S = 

- Hình thang:
S = 

- Hình lập phương:
V = a x a x a

2/ Tỉ số lượng giác:

Cung
0 (rad)


00
300
450
600
900

Sin
01

Cos
10

Tang
0

1Cotg


1

0


3/ Công thức lũy thừa và căn số a, b, c > 0:


am.an=am+n

a-n=
(am)n=amn
(abc)n=an.bn.cn

4/ Hằng đẳng thức đáng nhớ:

(ab)2=a22ab+b2
(ab)3=a33a2b+3ab2b3
a2-b2=(a-b).(a+b)
a3b3=(ab)(a2ab+b2)
ambn=(a-b)(am-1+am-2b+…+abm-2+bm-1
(a+b)n=an+.an-1b+.an-2b2+.an-3b3+…+bn
(a+bc)2=a2+b2+c2+2ab2ac2bc

5/ Công thức căng bản cần chú ý (Toán 9, chương I):

- Công thức có dạng :

- Công thức có dạng :

- Công thức có dạng :

- Công thức có dạng |A| = B:

Hoặc:

- Công thức có dạng |A| = |B|

- Công thức có dạng |A|+|B|=0


6/ Tỉ lượng giác của góc nhọn:

Sin = Cạnh đối : Cạnh huyền
Cos = Cạnh kề : Cạnh huyền
tg = Cạnh đối : Cạnh kề
cotg = Cạnh kề : Cạnh đối

7/ Một vài liên hệ cơ bản về tỉ lượng giác của góc nhọn:

Sin2+cos2=1
tg.cotg=1
cotg=
8/ Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau:

Sin=cos (900-)
Cos=sin(900-)
Tg=cotg(900-)
Cotg=tg(900-)

9/ Hệ thức tỉ lượng giác cơ bản:

Sin2=cos2=1
tg=
cotg=
tg.cotg=1

10/ Cách so sánh các tỉ lượng giác:

- Nếu (+(=900 thì:
Sin (=cos (; tg ( - cotg (.
- Cho (; ( đều là góc nhọn:
Nếu ( < ( => sin ( < sin ( hoặc cos ( > cos ( hoặc tg ( < tg ( hoặc cotg ( > cotg (.

11/ Công thức biến đổi biểu thức căn bậc hai:

Ta có:  Với n là số tự nhiên <=>  Với n là số tự nhiên.

12/ Công thức tính đạo hàm U, Y theo X:

- y = u +v => y’ = u’ + v’
- y = uv => y’ = u’v + uv’
- y==> y’ = 
- y = nn => y’ = nu’ nn-1
- y = => y’ = 
- y = y [u(x)]=> y’ = y’u.u1x

13/ Cung liên quan đặc biệt:

Cung
Tính chất
}
Còn các hàm số vòng khác thì đối nhau.

Đối: x & (-x)
Cosx=cos(-x)Bù: x & (-x)
Sinx=sin(-x)Khác : x& (+x)
Tgx=tg(+x)


Phụ: x & ()
Sinx=cos()
Tgx=cotg()