CÁC CÔNG THỨC TOÁN CƠ BẢN


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thiên Tứ (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:34' 25-10-2012
Dung lượng: 487.5 KB
Số lượt tải: 557
Số lượt thích: 0 người
CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN

1/ Các công thức toán hình học:

- Hình chữ nhất:
P = (a + b) x 2
S = a x b

- Hình tròn:
C = r x 2 x 3.14
C = d x 3.14
S = r x r x 3.14

- Hình vuông:
P = a x 4
S = a x a

- Hình hợp chữ nhật:
V = a x b x c

- Hình tam giác:
P = a + b +c
S = 

- Hình thang:
S = 

- Hình lập phương:
V = a x a x a

2/ Tỉ số lượng giác:

Cung
0 (rad)


00
300
450
600
900

Sin
01

Cos
10

Tang
0

1Cotg


1

0


3/ Công thức lũy thừa và căn số a, b, c > 0:


am.an=am+n

a-n=
(am)n=amn
(abc)n=an.bn.cn

4/ Hằng đẳng thức đáng nhớ:

(ab)2=a22ab+b2
(ab)3=a33a2b+3ab2b3
a2-b2=(a-b).(a+b)
a3b3=(ab)(a2ab+b2)
ambn=(a-b)(am-1+am-2b+…+abm-2+bm-1
(a+b)n=an+.an-1b+.an-2b2+.an-3b3+…+bn
(a+bc)2=a2+b2+c2+2ab2ac2bc

5/ Công thức căng bản cần chú ý (Toán 9, chương I):

- Công thức có dạng :

- Công thức có dạng :

- Công thức có dạng :

- Công thức có dạng |A| = B:

Hoặc:

- Công thức có dạng |A| = |B|

- Công thức có dạng |A|+|B|=0


6/ Tỉ lượng giác của góc nhọn:

Sin = Cạnh đối : Cạnh huyền
Cos = Cạnh kề : Cạnh huyền
tg = Cạnh đối : Cạnh kề
cotg = Cạnh kề : Cạnh đối

7/ Một vài liên hệ cơ bản về tỉ lượng giác của góc nhọn:

Sin2+cos2=1
tg.cotg=1
cotg=
8/ Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau:

Sin=cos (900-)
Cos=sin(900-)
Tg=cotg(900-)
Cotg=tg(900-)

9/ Hệ thức tỉ lượng giác cơ bản:

Sin2=cos2=1
tg=
cotg=
tg.cotg=1

10/ Cách so sánh các tỉ lượng giác:

- Nếu (+(=900 thì:
Sin (=cos (; tg ( - cotg (.
- Cho (; ( đều là góc nhọn:
Nếu ( < ( => sin ( < sin ( hoặc cos ( > cos ( hoặc tg ( < tg ( hoặc cotg ( > cotg (.

11/ Công thức biến đổi biểu thức căn bậc hai:

Ta có:  Với n là số tự nhiên <=>  Với n là số tự nhiên.

12/ Công thức tính đạo hàm U, Y theo X:

- y = u +v => y’ = u’ + v’
- y = uv => y’ = u’v + uv’
- y==> y’ = 
- y = nn => y’ = nu’ nn-1
- y = => y’ = 
- y = y [u(x)]=> y’ = y’u.u1x

13/ Cung liên quan đặc biệt:

Cung
Tính chất
}
Còn các hàm số vòng khác thì đối nhau.

Đối: x & (-x)
Cosx=cos(-x)Bù: x & (-x)
Sinx=sin(-x)Khác : x& (+x)
Tgx=tg(+x)


Phụ: x & ()
Sinx=cos()
Tgx=cotg()