Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  bảng chấm thi đua

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Viết Khuynh
  Ngày gửi: 15h:58' 10-10-2012
  Dung lượng: 24.0 KB
  Số lượt tải: 47
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG MN BÌNH VĂN
  HỘI ĐỒNG TĐ-KT

  BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA THÁNG: 9
  Học kỳ I- Năm học: 2012-2013
  
  - Họ và tên: Nguyễn Viết Khuynh; - Chức vụ: Hiệu trưởng
  - Công tác chính: Quản lý chung; - Kiêm nhiệm: …….……………
  - Tổ chuyên môn: ……………………… ...;
  Tiêu chuẩn

  Mục
  Nội dung thực hiện
  Điểm chấm
  
  
  
  Tối đa
  Cá nhân
  Tổ
  HĐ

  
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  
  I/
  1/


  2/

  3/
  4/
  CHÍNH TRỊ-TƯ TƯỞNG:
  - Lập trường tư tưởng vững vàng, an tâm công tác, chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của ngành, trường và địa phương.
  - Tác phong gọn gàng, giản dị, lối sống, đoàn kết nội bộ, uy tín, lời nói, quan hệ với cộng đồng.
  - Chăm sóc giáo dục trẻ bằng tình thương yêu, sự công bằng và trách nhiệm của một nhà giáo.
  - Không vi phạm các quy định về các hành vi nhà giáo không được làm.
  (20)
  5


  5

  5

  5
  
  5


  5

  5

  5
  
  
  
  II/
  1/

  2/
  3/

  4/

  5/

  6/

  7/


  8/
  CHUYÊN MÔN:
  - Thực hiện đảm bảo chương trình qui định, hiểu biết về mục tiêu, nội dung Chương trình giáo dục Mầm non.
  - Thực hiện tốt hồ sơ sổ sách và quy chế chuyên môn.
  - Có nhiều biện pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
  - Tổ chức, tham gia và thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn các cấp tổ chức.
  - Thực hiện tốt việc lập kế hoạch tuần tháng(chủ đề, điểm) năm.
  - Thực hiện đảm báo chế độ hội họp, thông tin báo cáo và ngày giờ công lao động.
  - Có nhiều cố gắng trong việc đánh giá giáo viên theo chuẩn NNGVMN, tạo môi trường nhóm lớp đảm bảo vệ sinh và an toàn cho tre, sưu tầm học tiếng dân tộc.
  - Thực hiện tốt công tác duy trì số lượng và tỉ lệ chuyên cần trên lớp.

  (40)
  5

  5
  5

  5

  5

  5

  5


  5
  
  5

  5


  5

  4

  5

  5


  5
  
  
  
  III/
  1/
  2/

  3/

  4/
  CÔNG TÁC KHÁC:
  - Tổ chức, tham gia và thực hiện tốt công tác tập huấn.
  - Phối kết hợp tổ chức, tham gia và thực hiện có hiệu quả các buổi hoạt động ngoại khoá.
  - Xây dựng nền nếp lớp tốt, giáo dục đạo đức học sinh và công tác lao động vệ sinh môi trường.
  - Tham gia, thực hiện có hiệu quả các phong trào do trường và các cấp phát động.
  (20)
  5
  5

  5

  5

  
  5
  5

  5

  5
  
  
  
  IV/
  1/

  2/

  3/
  CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN:
  - Có nhiều nỗ lực trong hoạt động và công tác thi đua công đoàn.
  - Tham gia đầy đủ các nguồn quỹ, các cuộc vận động do các cấp phát động.
  - Phối hợp tổ chức tốt các đợt sinh hoạt nhân các ngày lễ, chủ điểm.
  (15)
  5

  5

  5


  
  5

  5

  5


  
  
  
  *
  TỔNG CỘNG
  95
  94
  
  
  
  
  * Cách xếp loại:
  - Loại Tốt (A): Tổng số điểm phải đạt 90% trở lên. Trong đó Mục II phải đạt 38 điểm trở lên.
  - Loại Khá (B): Tổng số điểm phải đạt 80% trở lên. Trong đó Mục II phải đạt từ 35 đến dưới 38 điểm.
  - Loại T.Bình (C): Tổng số điểm phải đạt 70% trở lên. Trong đó Mục II phải đạt từ 30 đến dưới 35 điểm.
  - Loại Yếu (D): Các trường hợp còn lại.

  Bình Văn, ngày …… tháng ….. năm 2012


  HĐTĐ CHẤM
  (Ký đóng dấu ghi rõ họ tên)
  TỔ CHẤM
  (Ký ghi rõ họ tên)


  NGƯỜI TỰ CHẤM
  (Ký ghi rõ họ tên)

  
  

   
  Gửi ý kiến