Thư mục

Quảng cáo

Thành viên trực tuyến

16 khách và 1 thành viên
 • Nguyễn Đức Hưng
 • Tìm kiếm

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Mẫu xác nhận hộ nghèo, cận nghèo

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Hồng
  Ngày gửi: 06h:55' 07-10-2012
  Dung lượng: 46.5 KB
  Số lượt tải: 561
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN TÂN YÊN
  UBND XÃ LIÊN CHUNG

  
  
  Số: ……. / UB – VX

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  
  Liên Chung, Ngày ………..….. tháng ……….…. năm……………………….
  
  

  GIẤY CHỨNG NHẬN HỌC SINH, SINH VIÊN
  THUỘC HỘ NGHÈO  UBND XÃ LIÊN CHUNG XÁC NHẬN

  Anh (Chị): ……………………………………………………………………………………………………………………………………
  Sinh ngày ………………….……. Tháng ……………………..……..năm ………………………….…………………………......
  Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………………………………
  Là con (em) ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………………
  Gia đình ông (bà) đang thuộc diện hộ nghèo xác định năm ( ): ………. / .…..…. /………….…….....
  Theo sổ sách của xã đang quản lý
  Số thứ tự : ……………. Trong sổ theo dõi năm : ……………. Mã số : ………………..……. ( nếu có)
  Đề nghị nhà trường thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp cho :
  Anh (chị) : ………………………………………………………………………………………………..……… theo quy định ./.  Nơi nhận
  ……………………………………..
  ……………………………………..
  Lưu VT
  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
  CHỦ TỊCH
  (Ký tên, đóng dấu)

  
  


  UBND HUYỆN TÂN YÊN
  UBND XÃ LIÊN CHUNG

  
  
  Số: ……. / UB – VX

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  
  Liên Chung, Ngày ………..….. tháng ……….…. năm……………………….
  
  

  GIẤY CHỨNG NHẬN HỌC SINH, SINH VIÊN
  THUỘC HỘ CẬN NGHÈO  UBND XÃ LIÊN CHUNG XÁC NHẬN

  Anh (Chị): ……………………………………………………………………………………………………………………………………
  Sinh ngày ………………….……. Tháng ……………………..……..năm ………………………….…………………………......
  Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………………………………
  Là con (em) ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………………
  Gia đình ông (bà) đang thuộc diện hộ nghèo xác định năm (1 ): ………./ .…..…. /………….…….....
  Theo sổ sách của xã đang quản lý
  Số thứ tự : ……………. Trong sổ theo dõi năm : ……………. Mã số : ………………..……. ( nếu có)
  Đề nghị nhà trường thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp cho :
  Anh (chị) : :………………………………………………………………………………………………..……… theo quy định ./.  Nơi nhận
  ……………………………………..
  ……………………………………..
  Lưu VT
  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
  CHỦ TỊCH
  (Ký tên, đóng dấu)

  
  

  Chi chú:
  ( 1) Viết rõ thuộc diện hộ nghèo xác định năm, ( Ghi đủ ngày, tháng, năm)

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng