sắp xếp theo quy tắc


(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn: mnqh
Người gửi: Phạm Thị Tâm
Ngày gửi: 22h:32' 05-10-2012
Dung lượng: 76.0 KB
Số lượt tải: 2926
Số lượt thích: 0 người

GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Đối tượng: MG 5 – 6 tuổi
Chủ đề: Nghề nghiệp
TÊN HOẠT ĐỘNG: Sắp xếp xen kẽ 3 đối tượng theo quy tắc.
Hoạt động bổ trợ:
+ PTTM: Hát bài “Anh nhạc sĩ”
+ PTNN: Đồng dao
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Kiến thức:
- Trẻ biết sắp xếp xen kẽ 3 đối tượng theo qui tắc.
- Trẻ nhận ra qui tắc và biết sắp xếp theo qui tắc.
2. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, sắp xếp theo qui tắc.
- Biết chơi trò chơi một cách thành thạo.
- Rèn luyện khả năng ghi nhớ và chú ý có chủ định trong quá trình học.
3. Thái độ:
- Góp phần giáo dục trẻ có nề nếp trong giờ học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng cho giáo viên và trẻ:
- Đồ dùng của cô giống của trẻ nhưng kích thước to hơn.
- Sản phẩm 1 số nghề: bát, đĩa, cốc.
- Một số đồ chơi được sắp xếp theo quy tắc bày quanh lớp.
- Hình ảnh làm bằng bìa có để cầm: chú công an, chú công nhân, cô giáo.
- Bảng nhám dính có gắn hình ảnh lô tô của 1 số nghề còn thiếu hoặc sai theo quy tắc.
2. Địa điểm tổ chức hoạt động: trong lớp học
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ

1. Ổn định tổ chức:
- Hát: Anh nhạc sĩ.
- Trò chuyện:
+ Các con vừa hát bài hát nhắc đến nghề gì?
+ Nhạc sĩ làm công việc gì?
+ Bây giờ các con cùng cô tập làm ca sĩ để thể hiện thật tốt các bài hát của nhạc sĩ nhé.
2 Tiến hành:
a. Hoạt động 1: Ôn cách sắp xếp xen kẽ của 2 đối tượng.
+ Sắp xếp xen kẽ 1 bạn nam - 1 bạn nữ.
- Giới các ca sĩ đi ra và xuất hiện trên sân khấu theo xen kẽ 1 nam đứng cạnh 1 nữ.
- Trẻ giới thiệu bài hát và hát 1 lần.
- Trẻ nhận ra cách sắp xếp xen kẽ 1 ca sĩ nam và 1 ca sĩ nữ.
- Cô nhắc lại : cách sắp xếp 1 nam 1 nữ, được gọi là sắp xếp xen kẽ 2 đối tượng theo qui tắc.
- Cô giới thiệu tên bài học: Sắp xếp xen kẽ 3 đối tượng theo quy tắc.
b..Hoạt động 2: sắp xếp xen kẽ theo qui tắc của 3 đối tượng.
* Sắp xếp theo mẫu cho trước :
- Mỗi trẻ có 1 rổ có chứa các đồ chơi: 2 cái bát, 2 cái đĩa, 2 cái cốc.
- Cô hỏi trẻ : trong rổ con có những gì ?
- Cô yêu cầu trẻ sắp xếp các đồ chơi theo hàng ngang từ trái sang phải : 1 cái bát – 1 cái đĩa – 1 cái cốc cho đến hết.
(trẻ sắp xếp trước, cô sắp xếp sau)
- Khi cô xếp xong, hỏi trẻ:
+ Cách sắp xếp của cô có giống của con không?
+ Hãy đếm xem có bao nhiêu đồ chơi ?
+ Con có nhận xét gì về cách sắp xếp này?
- Trẻ nhắc lại cách sắp xếp : 1 cái bát – 1 cái đĩa – 1 cái cốc và lặp lại.
- Trẻ nhận xét về cách sắp xếp của các đồ dùng trên : thứ nhất là 1 cái bát – thứ hai là 1 cái đĩa – thứ ba là 1 cái cốc và cách sắp xếp này được lặp đi lặp lại.
- Cô giới thiệu : cách sắp xếp được lặp đi lặp lại theo 1 trật tự nhất định gọi là sắp xếp theo qui tắc.
- Cô hỏi trẻ : sắp xếp theo quy tắc là gì ?
* Trẻ tự nghĩ ra cách sắp xếp :
- Cô cho trẻ nghĩ ra cách sắp xếp theo ý thích từ những đồ dùng đó.
+ hỏi: Con nghĩ ra cách sắp xếp gì khác?
+ đã sắp xếp như thế nào?
+ có cách sắp xếp giống bạn?
 -> Cô cho trẻ đưa ra nhận xét : có nhiều bạn có cách sắp xếp các đồ chơi khác nhau, nhưng chúng đều được sắp xếp lặp đi lặp lại theo 1 trật tự nhất định. Đó là sắp xếp theo qui tắc.
- Cô hỏi : sắp xếp theo qui tắc là gì ?
- Trẻ cất lần lượt đồ chơi vào rổ theo yêu cầu của cô : cất đồ chơi theo kiểu xen kẽ.
* Phát hiện ra cách sắp xếp theo qui tắc :
- Trẻ tìm các đối tượng trong lớp có cách sắp xếp theo qui tắc.
- Cô và trẻ cùng kiểm tra.
- Liên hệ thực tế:
+ Con đã nhìn thấy