GIÁO ÁN LỚP 5 (TUẦN 6) CHUẨN KTKN...)


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Văn Liêm (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:16' 20-09-2012
Dung lượng: 55.7 KB
Số lượt tải: 90
Số lượt thích: 0 ngườiThứ-ngày
Môn
Tiết
Tên bài dạy
ĐDDHThứ hai
24/ 9
HĐTT

T
KC
LS

1
2
3
4
5

-Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
- Luyện tập
- * Nội dung điều chỉnh: dạy
- Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

Bảng phụ GV
Bảng nhómHS

Ảnh Bác Hồ.
Thứ ba
25/ 9
LTVC
Thể dục
Hát–nhạc
T
KH
1
2
3
4
5
- Mở rộng vốn từ :Hữu nghị – hợp tác


- Héc-ta
- Dùng thuốc an toàn
 Bảng nhóm


Bảng nhóm
Phiếu học tập.Thứ tư
26/ 9
ĐĐ

T
TLV
KT
1
2
3
4
5
- Có chí thì nên. (tiết 2)
- Tác phẩm của si-le và tên phát xít
- Luyện tập
- Luyện tập làm đơn
- Chuẩn bị nấu ăn

Bảng phụ GV
Bảng nhóm.
Mẫu đơn.
Hình trong sgkThứ năm
27/9
ĐL
Thể dục
Mĩ thuật
LTVC
T
1
2
3
4
5
- Đất và rừng


- Nội dung điều chỉnh: dạy
- Luyện tập chung
Phiếu học nhómBảng nhómThứ sáu
28/ 9
T
TLV
CT
KH
HĐTT
1
2
3
4
5
- Luyện tập chung
- Luyện tập tả cảnh
- Nghe – viết : E-mi-li, con…
- Phòng bệnh sốt rét
- Sinh lớp
 Hình sgk/27
Bảng nhóm
Bảng nhóm
Hình sgk / 26, 27

 Mỹ Phước D, ngày 24 tháng 9 năm 2012
Người lập
Ngô Văn Liêm
TUẦN 6 Thứ hai ngày 24 tháng 9 năm 2012
Môn : Tập đọc
Bài dạy : Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
I / Yêu cầu: HS cần:
- Đọc đúng từ phiên âm tiếng nước ngoài và các số liệu thống kê trong bài.
- Hiểu nội dung bài: Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi và cuộc đấu tranh đòi bình đẳng của những người da màu. (trả lời được các câu hỏi trong SGK).
Nội dung điều chỉnh: hỏi câu hỏi 3
- Có thái độ:...bình đẵng, không phân biệt chủng tộc.
II / Đồ dùng dạy - học:
Bảng phụ ghi sẵn đoạn 3 đọc diễn cảm.
III / Hoạt động dạy – học:

GV
HS

1) Ổn định:
2) KTBC : Bài : Ê-mi-li, con...”

3) Bài mới:
a)GTB:
- Cho HS xem và mô tả nội dung hình sgk /54.
- GV giới thiệu ghi bảng tên bài:
Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
b) Hướng dẫn HS luyện đọc:
- GV đọc mẫu.
- Cho HS đọc nối tiếp bài .
- Cho HS nêu và luyện đọc từ khó.
- Mời em đọc chú giải.
- Cho HS đọc theo cặp.

- Mời em đọc cả bài.
- GV đọc mẫu.
c) Hướng dẫn tìm hiểu bài:
(?)+ Dưới chế độ của a-pác-thai người da đen bị đối xử như thế nào?
+ Người dân Nam Phi đã làm gì để xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc?
+ Hãy giới thiệu về vị tổng thống đầu tiên của nước Nam Phi mới?
d) Hướng dẫn HS đọc diễn cảm:
- Cho HS đọc nối tiếp lại bài.
- GV hướng dẫn đọc diễn cảm đoạn 3..
- Cho HS đọc theo nhóm đôi .
- Cho HS thi đọc diễn cảm đoạn 3 – GV nhận xét, tuyên dương nhóm, cá nhân đọc hay.
4) Củng cố:
- Mời em đọc bài.
-(?) Bài đọc cho ta biết gì ? (HS đáp – GV nhận xét , bổ sung ghi bảng nội dung bài).
- GDHS: ...bình đẵng giữa các dân tộc...
5) NXDD:
- GV nhận xét cụ thể tiết học.
- Dặn HS chuẩn bị bài:
Tác phẩm của si-le và tên phát xít

-Hát.