PHAN PHOI CT TIENG ANH LPO 3 MOI


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cristiano Ronaldo
Ngày gửi: 21h:07' 13-09-2012
Dung lượng: 319.4 KB
Số lượt tải: 350
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THƯỜNG TÍN
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU

Phân phối chương trình Tiếng anh lớp 3 – quyển 1
(Chương Trình mới, 2 tiết / tuần)

Cả năm
70

Học kỳ I
35 tiết

Học kỳ II
35 tiết


TT
Tuần
Bài (SGK)
Tiết theo ppct
section

1
I
Unit 1: Hello
1
Lesson 1 - p 1,2,3,4

2

Unit 1: Hello
2
Lesson 2 - p 1,2,3,4

3
II
Unit 1: Hello
3
Lesson 3 - p 1,2,3,4

4

Unit 2: My Name is …
4
Lesson 1 - p 1,2,3,4

5
III
Unit 2: My Name is …
5
Lesson 2 - p 1,2,3,4

6

Unit 2: My Name is …
6
Lesson 3 - p 1,2,3,4

7
IV
Unit 3: How Are You?
7
Lesson 1 - p 1,2,3,4

8

Unit 3: How Are You?
8
Lesson 2 - p 1,2,3,4

9
V
Unit 3: How Are You?
9
Lesson 3 - p 1,2,3,4

10

Unit 4: What’s Your Name?
10
Lesson 1 - p 1,2,3,4

11
VI
Unit 4: What’s Your Name?
11
Lesson 2 - p 1,2,3,4

12

Unit 4: What’s Your Name?
12
Lesson 3 - p 1,2,3,4

13
VII
Unit 5: Our Friends
13
Lesson 1 - p 1,2,3,4

14

Unit 5: Our Friends
14
Lesson 2 - p 1,2,3,4

15
VIII
Unit 5: Our Friends
15
Lesson 3 - p 1,2,3,4

16

Review 1
16
Lesson 1 – p 1,2,3

17
IX
Review 1
17
Lesson 2 – p 4,5,6

18

Unit 6: My School
18
Lesson 1 - p 1,2,3,4

19
X
Unit 6: My School
19
Lesson 2 - p 1,2,3,4

20

Unit 6: My School
20
Lesson 3 - p 1,2,3,4

21
XI
Unit 7: Places In My School
21
Lesson 1 - p 1,2,3,4

22

Unit 7: Places In My School
22
Lesson 2 - p 1,2,3,4

23
XII
Unit 7: Places In My School
23
Lesson 3 - p 1,2,3,4

24

Unit 8: School Things
24
Lesson 1 - p 1,2,3,4

25
XIII
Unit 8: School Things
25
Lesson 2 - p 1,2,3,4

26

Unit 8: School Things
26
Lesson 3 - p 1,2,3,4

27
XIV
Unit 9: In My Classrom
27
Lesson 1 - p 1,2,3,4

28

Unit 9: In My Classrom
28
Lesson 2 - p 1,2,3,4

29
XV
Unit 9: In My Classrom
29
Lesson 3 - p 1,2,3,4

30

Unit 10: Our Breaktime
30
Lesson 1 - p 1,2,3,4

31
XVI
Unit 10: Our Breaktime
31
Lesson 2 - p 1,2,3,4

32

Unit 10: Our Breaktime
32
Lesson 3 - p 1,2,3,4

33
XVII
Review 2
33
Lesson 1 - p 1,2,3

34

Review 2
34
Lesson 2 - p 4,5,6

35
XVIII
Ôn tập & tra học kỳ I
35
Lesson 3 - tra

36

Unit 11: My Family
36
Lesson 1 - p 1,2,3,4

37
XIX
Unit 11: My Family
37
Lesson 2 - p 1,2,3,4