Thư mục

Hỗ trợ kĩ thuật

Hotline:
- (04) 66 745 632
- 01288 01 09 09
Email: hotro@violet.vn

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Dành cho Quảng cáo

    Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    bai 5 luyen tap axit bazo muoi phan ung trao doi ion trong dung dich chat dien ly

    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Thanh Tâm
    Ngày gửi: 19h:48' 12-09-2012
    Dung lượng: 171.1 KB
    Số lượt tải: 57
    Số lượt thích: 0 người
    Chào thầy và các bạn!
    Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
    GVHD: Đặng Công Thiệu
    SV: Nguyễn Thanh Tâm Em
    Lớp: DH11HH
    Bài 5: LUYỆN TẬP.
    AXIT, BAZƠ VÀ MUỐI.
    PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LI
    Các kiến thức đã học về axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính theo A–rê-ni-ut.
    Phản ứng trao đổi ion và các điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion
    pH và công thức tính pH. Các giá trị pH đặc trưng
    Nêu định nghĩa về axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính theo A–rê-ni-ut?
    Axit là chất tan trong nước phân ly cho ra cation H+
    Bazơ là chất tan trong nước phân ly cho ra anion OH-
    Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa có thể phân ly như axit vừa có thể phan ly như bazơ
    pH và công thức tính pH. Các giá trị [H+] và pH đặc trưng.
    Các giá trị [H+] và pH đặc trưng :
    [H+] > 1,0.10-7 hoặc pH < 7,00 : Môi trường axit.
    [H+] < 1,0.10-7 hoặc pH > 7,00 : Môi trường bazơ.
    [H+] = 1,0.10-7 hoặc pH = 7,00 : Môi trường trung tính.
    pH là độ axit hay bazơ của dung dịch.
    pH = - log[H+]
    KH2O = [ H+].[OH-]= 10-14
    Phản ứng trao đổi ion và các điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion.
    Phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện ly là phản ứng giữa các ion.
    Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion là sản phẩm tạo thành có ít nhất một trong những chất sau:
    Chất kết tủa
    Chất điện ly yếu
    Chất khí
    Bài tập 1: Viết phương trình điện li của K2S, Na2HPO4, Pb(OH)2, HF, NH4NO3, HBrO?
    K2S  2K+ + S2-
    NH4NO3  NH4+ +NO3-
    Pb(OH)2  Pb2+ + 2OH-
    HF  H+ +F-
    Na2HPO4  2Na+ + HPO42-
    HBrO  H+ + BrO-
    Bài tập 4: Viết phương trình phân tử, ion rút gọn (nếu có) của các cặp chất:
    a. Na2CO3+Ca(NO3)2  2NaNO3+ CaCO3
    Ca2+ + CO32-  CaCO3
    b. FeSO4 + 2NaOH  Fe(OH)2+Na2SO4
    Fe2+ + 2OH-  Fe(OH)2
    c. NaHCO3 + HCl  NaCl + CO2 + H2O
    HCO- + H+  CO2 + H2O
    Câu 1: Chất trung tính là chất
    A. vừa thể hiện tính axit, vừa thể hiện tính bazơ.
    B. không thể hiện tính axit và tính bazơ.
    C. chỉ thể hiện tính axit khi gặp bazơ mạnh.
    D. chỉ thể hiện tính bazơ khi gặp axit mạnh.
    Câu 2: Al, Al2O3, Al(OH)3 đều tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH. Vậy chất lưỡng tính là
    Al và Al(OH)3.    
    Al và Al2O3.
    Al2O3 và Al(OH)3.
    cả 3 chất.
    Câu 3: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng axit-bazơ ?
    A.  2HCl  +  Ca(OH)2   →   CaCl2  +  2H2O
    B.  HCl    +   AgNO3    →  AgCl   +  HNO3
    C. 2HNO3   +   CuO    →   Cu(NO3)2 + H2O
    D.  2KOH   +    CO2    →    K2CO3  +  H2O.
    Câu 4: Khi hoà tan Na2CO3 vào nước thu được dung dịch có môi trường
    A.axit. B.bazơ
    C.lưỡng tính.  D. trung tính
    Câu 5:
    Có 3 dd, mỗi dd chỉ chứa 1 anion và 1 cation không trùng lặp, xác định 3 dd đó:
    Ba2+ , Mg2+ , Na+ , SO42- , CO32- , NO3-.
    BaNO3, MgSO4 và Na2CO3
    Câu 6:
    Cho 150 ml Ba(OH)2 0,5M tác dụng với 100 ml H2SO4 0,5M. Tính CM của các ion trong dd sau phản ứng? Tính pH của dd thu được?
    1/ Trộn 100 ml dd H2SO4 có pH=3 với 400 ml dd NaOH có pH=10.Tính pH của dd sau phản ứng?
    2/ Cho các chất sau tác dụng với nhau từng đôi một H2SO4 , BaCl2 , FeSO4 , NaOH. Hãy viết PTHH của các phản ứng dạng phân tử và ion rút gọn.
    Bài tập về nhà
    Bài thực hành số 1:
    Tính Axit – Bazơ.
    Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.
    Dặn dò:
    Về làm tiếp những bài còn lại trong SGK và xem trước bài 6
    Tiết học kết thúc
    Chúc các em học tốt
     
    Gửi ý kiến

    ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

    print