Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  VioLympic Toan 6 - Vong 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Uông Thị Hoài
  Ngày gửi: 22h:18' 08-09-2012
  Dung lượng: 344.0 KB
  Số lượt tải: 79
  Số lượt thích: 0 người
  VÒNG 2 - TOÁN 6
  BÀI THI SỐ 1
  Chọn đáp án đúng:
  Câu 1: Tập hợp P = {} gồm các phần tử
  1; 2; 3; 4
  1; 2; 3; 4; 5
  0; 1; 2; 3; 4
  0; 1; 2; 3; 4; 5
  Câu 2: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn không vượt quá 60 là:
  60
  30
  61
  31
  Câu 3: Ba số nào sau đây là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần ?
  với 
  với 
  với 
  với 
  Câu 4: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ không nhỏ hơn 54 và không lớn hơn 1997 là:
  1943
  1944
  1945
  972
  Câu 5: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 4 và nhỏ hơn 40 là:
  10
  8
  12
  9
  Câu 6: Cho 6 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tất cả các đường thẳng đi qua 2 trong 6 điểm đã cho là:
  6
  9
  12
  15
  Câu 7: Cho năm chữ số 2; 5; 9; 7; 4. Có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên ?
  18
  20
  24
  60
  Câu 8: Số 500 là số
  có số chục là 0
  có số đơn vị là 0
  có chữ số hàng chục là 0
  có chữ số hàng chục là 50
  Câu 9: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 1010 nhưng không vượt quá 2010 là {}
  450
  504
  500
  kết quả khác
  Câu 10: Cho hai tập hợp A = {2; 4; 6; 8; 10; 12} và B = {3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10}. Số tập hợp con chung của hai tập hợp A và B là:
  4
  8
  16
  20
  BÀI THI SỐ 1
  Chọn đáp án đúng:
  Câu 2: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 2010 là:
  2010
  2011
  2009
  2012
  Câu 4: Có năm đội bóng đá thi đấu vòng tròn trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận). Số trận đấu của giải đó là:
  10
  20
  6
  16
  Câu 5: Cho hai tập hợp A = {} và B là tập hợp các số tự nhiên chẵn, nhỏ hơn 12. Gọi C là một tập hợp con chung của cả hai tập hợp A và B. Số phần tử nhiều nhất có thể của C là:
  7
  6
  4
  3
  Câu 6: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 7 và nhỏ hơn 50 là:
  10
  8
  12
  9
  Câu 7: Khi viết liền nhau các số tự nhiên từ 1 đến 99 thì chữ số 9 xuất hiện bao nhiêu lần ?
  18 lần
  19 lần
  20 lần
  21 lần
  Câu 9: Tập hợp các chữ cái của từ "VIOLYMPIC" là:
  V; I; O; L; Y; M; P; I; C}
  V; O; L; Y; M; P; C}
  V; L; Y; M; P; I; C}
  C; I; L; M; O; P; V; Y}
  Câu 10: Cho tập hợp bốn chữ số {0; 1; 2; 3}. Có thể lập được bao nhiêu số khác nhau (mỗi chữ số dùng không quá một lần trong số đã lập ra) từ tập hợp các chữ số đã cho ?
  27
  36
  18
  49
  BÀI THI SỐ 1
  Câu 2: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 13 và nhỏ hơn 3000 là:
  1493
  2987
  1492
  một số khác
  Câu 5: Tập hợp các số tự nhiên x mà 7 – x = 8 là:

  1}
  7; 8}
  15}
  Câu 6: Có năm đội bóng đá thi đấu vòng tròn hai lượt trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận lượt đi và một trận lượt về). Số trận đấu của giải đó là:
  20
  18
  10
  16
  Câu
   
  Gửi ý kiến