Phân phối chương trinh Công nghệ năm 2012


(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Thuận (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:26' 04-09-2012
Dung lượng: 55.5 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD &ĐT CAN LỘC
TRƯỜNG THCS SƠN LỘC
PHÂN PHỐI CHƯƠNG THÌNH CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2012 -2013
LỚP 6
Cả năm: 35 tuần ( 70 tiết )
Học kì I: 18 tuần ( 36 tiết )
Học kì II: 17 tuần ( 34 tiết )
HỌC KÌ I
Tiết 1: Bài mở đầu
Chương I: May mặc trong gia đình Chú ý giảm tải
Tiết 2;3: Bài 1- Các loại vải thường dùng trong may mặc I.1.a; I. 2.a: không dạy
Tiết 4;5: Bài 2- Lựa chọn trang phục
Tiết 6: Bài 3- Thực hành: Lựa chọn trang phục
Tiết 7;8: Bài 4- Sử dụng và bảo quản trang phục 2.1.c Chỉ giới thiệu
Tiết 9: Bài 5- Thực hành: Ôn một số mũi khâu cơ bản
Tiết 10;11;12: Bài 7- Thực hành : Cắt khâu vỏ gói hình chữ nhật
Tiết 13;14: Ôn tập chương I
Tiết 15: Kiểm tra thực hành
Chương II: Trang trí nhà ở
Tiết 16;17: Bài 8- Sắp xếp hợp lý đồ đạc trng nhà ở II.3 Chọ phù hợp với địa phương
Tiết 18;19: Bài 9- Thực hành: Sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở Chọn nội dung phù hợp địa phương
Tiết 20: Bài 10- "Gìn giữ nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp"
Tiết 21;22: Bài 11- Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật
Tiết 23;24: Bài 12- Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa
Tiết 25;26: Bài 13- Cắm hoa trang trí
Tiết 27;28;29;30: Bài 14- Thực hành: Cắm hoa Chọn dạy 1 trong 3 dạng
Tiết 31: Kiểm tra thực hành: Cắm hoa trang trí
Tiết 32;33: Ôn tậnp chương II
Tiết 34: Kiểm tra học kì I
Tiết 35;36: Trã và chựa bài kiểm tra

HỌC KÌ II
Chương III: Nấu ăn trong gia đình
Tiết 37;38;39: Bài 15- Cơ sở ăn uống hợp lý
Tiết 40;41: Bài 16- Vệ sinh an toàn thực phẩm
Tiết 42;43: Bài 17- Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn
Tiết 44;45: Bài 18- Các phương pháp chế biến thực phẩm Chỉ dạy mục II.1 và II.2
Tiết 46;47: Bài 24- "Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau, củ, quả"
Tiết 48;49: Bài 20- Thực hành: Chế biến món ăn -Trộn hổn hợp Chọn món phù hợp với địa phương
Tiết 50: Kiểm tra thực hành
Tiết 51;52: Bài 21 Tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình
Tiết 53;53;54: Bài 22- Quy trình tổ chức bữa ăn
Tiết 55;56: Bài 23- Thực hành: Xây dựng thực đơn
Tiết 57: Ôn tập chương III
Tiết 58;59: Bài 25- Thu nhập của gia đình
Tiết 60;61: Bài 26- Chi tiêu trong gia đình
Tiết 62;63;64: Bài 27- Thực hành: Bài tập tình huống về thu chi trong gia đình
Tiết 65;66: Ôn tập chương IV
Tiết 67;68: Kiểm tra cuối năm
Tiết 69;70: Trã và chựa bài kiểm tra
"Sơn lộc, ngày 03 tháng 9 năm 2012"
Hiệu trưởng Tổ chuyên môm Đại diện nhóm Công nghệNguyễn Đức thuận
PHÒNG GD &ĐT CAN LỘC
TRƯỜNG THCS SƠN LỘC
PHÂN PHỐI CHƯƠNG THÌNH CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2012 -2013
LỚP 7
Cả năm: 35 tuần ( 52 tiết )
Học kì I: 18 tuần ( 18 tiết )
Học kì II: 17 tuần ( 34 tiết )
HỌC KÌ I Chú ý giảm tải
Phần I: TRỒNG TRỌT
Chương I: Đại cương về kĩ thuật trồng trọt
Tiết 1: Bài 1- "Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt"
Tiết 2: Bài 2- Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng
Tiết 3: Bài 3- Một số tính chất chính của đất trồng
Tiết 4 Bài 6- "Biện pháp sử dụng, bảo vệ và cải tạo đất"
Tiết 5: Bài 4- Thực hành: Xác định thành phần cơ giới của đất......
Tiết 6: Bài 5- Thực hành: Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu
Tiết 7: Bài 7- Tác dụng của phân bón trong trồng trọt
Tiết 8: Bài 9- Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường
Tiết 9: Bài 10- Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây ... Phần III. 4 không đạy
Tiết 10: Bài 11- Sản xuất và bảo quản giống cây trồng PhầnI. 2 nêu thêm p.p nuôi cấy mô
Tiết 11: Bài 12- Sâu bệnh hại cây trồng
Tiết 12: Bài 13- Phòng trừ sâu bệnh hại
Tiết 13: Kiểm tra
Tiết 14: Bài 8- Thực hành: Nhận biết một số loại phân bón hoá học.........
Tiết 15: Bài 14- Thực hành: Nhận biết một số loại thuốc và nhản.......... Mục 2 không dạy
Tiết 16: Ôn tập
Tiết 17: Kiểm tra họ