Bài thu hoạch chính trị hè 2012


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Bá Nghê (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:24' 06-07-2012
Dung lượng: 25.0 KB
Số lượt tải: 273
Số lượt thích: 0 người
CÂU HỎI THẢO LUẬN CHÍNH TRỊ HÈ 2012

1-Vì sao nói việc thực hiện Nghị Quyết 12-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng ta hiện nay ” là cần thiết , vừa mang tính cấp bách, lâu dài và thường xuyên ?

2-Xây dựng nông thôn mới là quyết sách mang tính chiến lược của Đảng , vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng , văn minh .
Với cương vị công tác của mình, đồng chí cần làm gì để góp phần vào xây dựng nông thôn mới ở địa phương mình ?

3- Đồng chí đề xuất gì để xây dựng và thực hiện văn hóa giao thông địa phương ?
--------------------------------------------------------------------------

CÂU HỎI VIẾT THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2012

Đồng chí hãy trình bày những suy nghĩ của mình qua những nội dung học tập chính trị hè năm 2012 . Với vị trí công tác, đồng chí cần làm gì để góp phần xây dựng chi , đảng bộ và đơn vị mình ngày càng trong sạch vững mạnh ?

Hết