mẫu sổ theo dõi tài sản - thiết bị


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Thị Phương Nhung (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:49' 20-05-2012
Dung lượng: 158.0 KB
Số lượt tải: 407
Số lượt thích: 0 người
THEO DÕI THIẾT BỊ ĐƯỢC CẤP

TT
Loại tài sản
ĐV tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Năm đưa vào SD
Tỷ lệ hao mòn
Ngày cấp
Nguồn tài sản





























































































































































































































THEO DÕI TÀI SẢN ĐƯỢC CẤP

TT
Loại tài sản
ĐV tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Năm đưa vào SD
Tỷ lệ hao mòn
Ngày cấp
Nguồn tài sản































































































































































































































THEO DÕI VIỆC SỬ DỤNG ĐDĐC THIẾT BỊ - NĂM HỌC 2011 - 2012
CHỦ ĐỀ:..............................................................................


TT
Ngày tháng năm sử dụng
Loại thiết bị đã sử dụng
Bài dạy được sử dụng thiết bị
SL thiết bị dùng cho cô
SL thiết bị dùng cho trẻ
Nguồn thiết bị
Ghi chú





















































































































































































THEO DÕI THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI TỰ LÀM

TT
Ngày tháng năm
Tên thiết bị đồ dùng, đồ chơi
Chất liệu
ĐV tính
Số lượng
Công dụng
Ghi chú