TỜ TRÌNH V/V XIN XÉT NÂNG LƯƠNG


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Bá Dũng
Ngày gửi: 15h:08' 24-04-2012
Dung lượng: 29.5 KB
Số lượt tải: 732
Số lượt thích: 0 người

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Krông Pa
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
Số: …../2010-LHP
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ TRÌNH
V/V XIN XÉT NÂNG LƯƠNG ĐỢT 2 NĂM 2010


Kính gửi : Lãnh Đạo Phòng Giáo Dục Krông Pa.
Hội đồng xét nâng lương đợt 2 năm 2010
Thực hiện sự chỉ đạo và hướng dẫn của Phòng Giáo Dục về việc tổ chức xét nâng lương hàng năm cho CBCC trong ngành.
Căn cứ đơn xin của những đồng chí CBCC đã đến thời điểm đề nghị nâng bậc lương;
Căn cứ biên bản cuộc họp xét nâng lương của nhà trường ngày 11 tháng 10 năm 2010.
Nay TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG làm tờ trình kính chuyển cấp có thẩm quyền xem xét những đồng chí có tên trong danh sách đề nghị nâng lương được xét nâng bậc lương đúng thời gian quy định
Kính trình hội đồng xét nâng lương xem xét phê chuẩn.Ia Hdreh, ngày 12 tháng 10 năm 2010
HIỆU TRƯỞNG
LƯU BÁ DŨNG