Mẫu đơn xin nâng lương


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Nguyên Vũ
Ngày gửi: 00h:06' 24-03-2009
Dung lượng: 48.0 KB
Số lượt tải: 3038
Số lượt thích: 0 người
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
------------------( 0 (-------------------


đơn xin nâng bậc lương


Kính gửi: Lãnh đạo UBND huyện Cam Lộ
Lãnh đạo phòng giáo dục-đào tạo Cam Lộ
Lãnh đạo trường tiểu học Hàm Nghi.


Tôi tên là: Trần Thám
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường tiểu học Hàm Nghi - Cam Lộ - Quảng Trị.

Kể từ ngày 01/12/ 2004 bản thân tôi được hưởng lương bậc 12 hệ số 3.44 ( hệ số mới: 4.06 ) theo quyết định số 2373/QĐ-UB ngày 28/12/2004 của UBND huyện Cam Lộ và quyết định chuyển xếp lương mới số 1579/QĐ-CTUB ngày 13/9/2005 của Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ.
Trong thời gian qua, bản thân tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó, luôn được đồng nghiệp tin yêu, phụ huynh và học sinh quí mến, tin tưởng. Không vi phạm nội qui, qui chế của nhà trường.
Nay đã sắp đến thời hạn nâng lương, tôi viết đơn này kính đề nghị các cấp lãnh đạo xét cho tôi được nâng bậc lương theo qui định từ bậc 12 hệ số 4.06 lên VK lần 1: 5% kể từ ngày 01/12/2006.
Rất mong sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo. xin chân thành cảm ơn.

Cam Nghĩa, ngày 8 tháng 02 năm 2006
Kính đơn


Trần Thám
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
------------------( 0 (-------------------


đơn xin nâng bậc lương


Kính gửi: Lãnh đạo UBND huyện Cam Lộ
Lãnh đạo phòng giáo dục-đào tạo Cam Lộ
Lãnh đạo trường tiểu học Hàm Nghi.


Tôi tên là: Nguyễn Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường tiểu học Hàm Nghi - Cam Lộ - Quảng Trị.

Kể từ ngày 01/ 10/ 2004 bản thân tôi được hưởng lương bậc 9 hệ số 2.93 ( hệ số mới: 3.46 ) theo quyết định số 2372/QĐ-UB ngày 28/12/2004 của UBND huyện Cam Lộ và quyết định chuyển xếp lương mới số 1582/QĐ-CTUB ngày 13/9/2005 của Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ.
Trong thời gian qua, bản thân tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó, luôn được đồng nghiệp tin yêu, phụ huynh và học sinh quí mến, tin tưởng. Không vi phạm nội qui, qui chế của nhà trường.
Nay đã sắp đến thời hạn nâng lương, tôi viết đơn này kính đề nghị các cấp lãnh đạo xét cho tôi được nâng bậc lương theo qui định từ bậc 9 hệ số 3.46 lên bậc 10 hệ số 3.66 kể từ ngày 01/10/2006.
Rất mong sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo. xin chân thành cảm ơn.

Cam Nghĩa, ngày 8 tháng 02 năm 2006
Kính đơn


Nguyễn Thị Hồng
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
------------------( 0 (-------------------


đơn xin nâng bậc lương


Kính gửi: Lãnh đạo UBND