De kiem tra 1 tiet toan 8 chuong 3


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Tài
Ngày gửi: 07h:10' 04-04-2012
Dung lượng: 590.6 KB
Số lượt tải: 64
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD – ĐT KRÔNGBUK Tiết 54: KIỂM TRA CHƯƠNG III
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG Môn : Hình học – Lớp 8
Năm học: 2011 – 2012
Giáo viên:Nguyễn Văn Tiếp

BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG III
Họ và tên: …………………….. MÔN: HÌNH HỌC 8
Lớp: ……………………. Thời gian: 45 phút

Điểm
Lời phê
ĐỀ BÀI
Câu 1: Cho đoạn thẳng AB = 20cm, CD = 12cm. tính Tỉ số của hai đoạn thẳng AC và CD

Câu 2: Độ dài x trong hình vẽ biết DE // BC


Câu 3:
Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 12 cm, AC = 16 cm. Vẽ đường cao AH.
a) Chứng minh HBA ABC
b) Tính BC, AH, BH.
c) Trên AH lấy điểm K sao cho AK = 3,6cm. Từ K kẽ đường thẳng song song BC cắt AB và AC
lần lượt tại M và N. Tính diện tích tứ giác BMNC.
Bài LàmĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA HÌNH HỌC 8 CHƯƠNG III
TUẦN 30 (ĐỀ A)

Câu
Đáp án
Biểu điểm

câu1
Từ tính chất đường phân giác ta có : 
tính được
1đcâu 2
DE//BC theo Ta Lét ta có: 
Từ đó tình được:x=6
1đcâu 3


0,5

a)
Chứng minh HBA ABCXét HBA và ABC có:
 =  = 900
 chung
=> HBA ABC (g.g)
0,25
0,25
0,25
0,25

b)
Tính BC, AH, BH* Ta có  vuông tại A (gt)  BC2 = AB2 + AC2  BC = 
Hay: BC = cm
0,5
0,5


* Vì  vuông tại A nên:
=>  = cm)

0,5
0,5


* HBA ABC
=>  hay : 7,2 (cm)

1,0

c)
Tính diện tích tứ giác BMNC.Vì MN // BC nên: AMN ABC và AK, AH là hai đường ao tương ứng
Do đó: 
Mà: SABC = AB.AC = 12.16 = 96
=> SAMN = 13,5 (cm2)
Vậy: SBMNC = SABC - SAMN = 96 – 13,5 = 82,5 (cm2)
0,25

0,5

0,25
0,25

0,25