Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  phan phoi chuong trinh let's go 2B

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Văn Hùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:44' 26-03-2012
  Dung lượng: 916.5 KB
  Số lượt tải: 257
  Số lượt thích: 0 người

  NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC OXFORD
  CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TỰ CHỌN

  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VÀ BÀI SOẠN THAM KHẢO


  LET’S GO 2B (Ấn bản lần 2)


  LỚP 5  TP. Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2009

  LET`S GO 2B_SUGGESTED SYLLABUS
  LET`S GO 2B (4 UNITS) _ 35 WEEKS/ 70 LESONS

  UNIT
  WEEK
  LESSON
  SECTION
  LANGUAGE ITEMS
  PAGE
  FUNCTIONS
  
  THE FIRST
  
  5
  1
  1 - 2
  Revision and Introduction.
  
  
  
  
  2
  3 - 4
  Let’s Talk
  Do you want (spaghetti)?
  Yes, please. No, thank you.
  What about (Scott)?
  What does (he) want/like?
  (He) wants (an egg).
  (He) likes (hamburgers).
  Does (he) want (a salad)?
  Does (he) like (sandwiches)?
  Yes, (he) does. No, (he) doesn’t.
  38
  Asking about wants/likes
  Expressing wants/likes
  Describing wants/likes of others
  
  
  3
  5 - 6
  Let’s Sing
  
  39
  
  
  
  4-5
  7-10
  Let’s Learn
  
  40-41
  
  
  
  6-7
  11-14
  Let’s Learn Some More
  
  42-43
  
  
  
  8
  15-16
  Let’s Read
  
  44
  
  
  
  9
  17
  Let’s Listen
  
  45
  
  
  
  
  6
  9-10
  18-19
  Let’s Talk
  Whose (watch) is that?
  It’s (Andy’s) (watch).
  Whose (books) are those?
  They’re (Jenny’s) (books).
  What do you have in your (bag)?
  I have (a notebook).
  Do you have (a key) in your (bag)?
  Yes, I do. No, I don’t.
  What does (he) have in (his) (hand)?
  He has (a frog).
  Does (she) have (a pen) in (her) (bag)?
  Yes, (she) does. No, (she) doesn’t.
  46
  Asking about possession
  Expressing possession
  
  
  10-11
  20-21
  Let’s Sing
  
  47
  
  
  
  11-13
  22-25
  Let’s Learn
  
  48-49
  
  
  
  13-15
  26-29
  Let’s Learn Some More
  
  50-51
  
  
  
  15-16
  30-31
  Let’s Read
  
  52
  
  
  
  16
  32
  Let’s Listen
  
  53
  
  
  
  
  REVIEW
  17-18
  33-35
  Let’s Review
  REVIEW
  THE FIRST-TERM TEST
  54-55
  
  
  THE SECOND
  
  7
  18-19
  36-38
  Let’s Talk
  What time is it?
  It’s (six o’clock).
  What do you do (in the morning)?
  I (wash my face).
  Do you (watch TV) (in the afternoon)?
  Yes, I do. No, I don’t.
  What does (he) do (in the evening)?
  (He) (eats dinner).
  Does (he) (watch TV) (at night)?
  Yes, (he) does. No, (he) doesn’t.
  56
  Asking the time
  Stating the time
  Asking about daily routine
  Describing daily routine
  
  
  20
  39-40
  Let Sing
  
  57
  
  
  
  21-22
  41-43
  Let’s Learn
  
  58-59
  
  
  
  22-24
  44-47
  Let’s Learn Some More
  
  60-61
  
  
  
  24-25
  48-49
  Let’s Read
  
  62
  
  
  
  25
  50
  Let’s Listen
  
  63
  
  
  
  
  8
  26
  51
  Let’s Talk
  What are you doing?
  I’m (combing my hair).
  (Nod) your (head).
  What ‘s (he) doing?
  (He’s) (swimming).
  Is (she) (running)?
  Yes, she is. No, she isn’t.
  Where’s (he)?
  (He’s) (at the park).
  Is (he) (coloring)?
  Yes, he is. No, he isn’t.
  64
  Commands
  Describing what you are doing
  Asking what someone else is doing
  Describing what someone else is doing
  Asking where someone is Describing where someone is
  
  
  26-27
  52-54
  Let’s Sing
  
  65
  
  
  
  28-29
  55-58
  Let’s Learn
  
  66-67
  
  
  
  30-31
  59-62
  Let’s Learn Some More
  
  68-69
  
   
  Gửi ý kiến