MẪU DƠN XIN NGHỈ DƯỠNG SỨC SAU KHI SINH


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Duy Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:30' 23-03-2012
Dung lượng: 25.0 KB
Số lượt tải: 1752
Số lượt thích: 0 người
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN NGHỈ DƯỠNG SỨC


Kính gởi: - Công đoàn Phòng GD Huyện KrôngBúk
- Công đoàn Bộ phận: Trường TH Tôn Đức Thắng
Tôi tên là: Đặng Thị Duyên
Đơn vị công tác: Trường TH Tôn Đức Thắng.
Xin trình bày với quý cấp một việc như sau:
Ngày 21 tháng 8 năm 2011, tôi có sinh con thứ 2 (Sinh mổ) và đã được hưởng chế độ nghỉ hộ sản theo quy định của nhà nước là 4 tháng (Từ 21/8/2011 – 21/12/2011). Tuy nhiên sức khỏe còn yếu nên tôi làm đơn này xin nghỉ chế độ dưỡng sức sau khi sinh là 7 ngày (từ 22/8/2011 – 29/8/2011).
Lý do xin nghỉ dưỡng sức: Sinh con thứ 2 phải mổ.
Trong khi chờ đợi sự chấp nhận của quý cấp, tôi xin chân thành cảm ơn.

EaNgai, ngày 21 tháng 8 năm 2011
Đề xuất của Công đoàn Bộ phận Người làm đơn
Đặng Thị Duyên


Duyệt của Công đoàn Trường Xác nhận của BGH