công văn thi Bé khỏe- Bé ngoan cấp huyện


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ninh Đình Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:18' 05-03-2012
Dung lượng: 29.5 KB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN THỌ XUÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số : 24 / PGD&ĐT- GDMN Thọ Xuân, ngày 06 tháng 03 năm 2012


Kính gửi: Hiệu trưởng các trưòng Mầm non.

Thực hiện công văn hướng dẫn số 237/SGD&ĐT-GDMN ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá V/v tổ chức hội thi :"Bé khoẻ - Bé ngoan" Bậc học Mầm non năm học 2011-2012 và kế hoạch công tác của Phòng GD&ĐT Thọ Xuân .
Phòng GD&ĐT thông báo kế hoạch tổ chức Hội thi "Bé khoẻ - Bé ngoan" cấp huyện như sau:
* Thành phần : 8 đội dự thi ( 6 đội giải nhất cụm + Thị trấn Thọ Xuân, Xuân Trường) và hiệu trưởng các trường Mầm non trong huyện.
* Địa điểm : Hội trường UBND Thị trấn Thọ Xuân.
* Thời gian tổ chức hội thi : 2 ngày (Ngày 11,12 tháng 3 năm 2012)
Cụ thể:- Chiều 11/3 vào lúc 13giờ các đội tập trung tại hội trường UBND Thị trấn Thọ Xuân dự thi vòng Bé khoẻ .
- 7giờ sáng 12/3 Hội thi chính thức khai mạc.
* Kinh phí : Theo chế độ hiện hành.
Nội dung, hình thức tổ chức hội thi: Thực hiện theo công văn hướng dẫn Hội thi cấp cụm của Phòng GD&ĐT.
Nhận được thông báo này yêu cầu Hiệu trưởng các trường sắp xếp thời gian,chuẩn bị tốt các điều kiện ( kinh phí, phương tiện đi lại, ăn ,ở... ) đưa các cháu tham dự hội thi đúng thời gian ,địa điểm và thành phần nêu ở trên. Các đơn vị chú ý đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng, tinh thần cho các cháu trong thời gian tham gia Hội thi .
Lưu ý: Chiều 09/3 yêu cầu HT các trường có đội dự thi tập trung về Phòng GD&ĐT để họp thống nhất một số nội dung. Khi đi mang theo:
1/ Danh sách trẻ tham gia hội thi .
2/Giấy khai sinh và sổ khám sức khoẻ của từng cháu.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

( Đã ký )


Đỗ Thị Đào