matrandekiemtra


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Ngọc Hằng
Ngày gửi: 11h:34' 15-02-2012
Dung lượng: 133.0 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
Chủ đề hoặc
mạch kiến thức, kĩ năng
Tầm quan trọng
Trọng số
Tổng điểm


1.Mệnh đề
7

1

7


2.Tập hợp


8
2
16


3.Hàm số bậc nhất

10
3
30


4.Hàm số bậc hai

10
3
30


5.Phương trình

14
2
28


6.Hệ phương trình

10
3
30


7.Vectơ

15
2
30

.
8Hệ trục toạ độ


10

3
30


9.Gía trị lượng
Giác


8

3
24


10.Tích vô hướng


8

2
16


100%

241


ĐỀ KIỂM TRA HKI TOÁN 10
1/Ma trận mục tiêu giáo dục và mức độ nhận thức theo chuẩn kiến thức, kĩ năng lớp 10- hkI.Nh :2011-2012

2/Ma trận đề kiểm tra học kì I – Lớp 10 – Môn Toán

Chủ đề hoặc
mạch kiến thức, kĩ năng
Mức độ nhận thức
Tổng điểm /10


1
2
3
4TL
TL
TL
TL


1.Mệnh đề
 Câu 1a
1,0đ1
1,0 đ

2.Tập hợp

Câu 1b
1,0đ


1
1,0 đ

3.Hàm số bậc nhất


Câu 2a
1,0đ

1
1,0 đ

4.Hàm số bậc hai


Câu 2b
1,0đ

1
1,0 đ

5.Phương trình

Câu 3a
1,0đ


1
1,0 đ

6.Hệ phương trình


Câu 3b
1,0đ

1
1,0 đ

7.Vectơ

Câu 4a
1,0đ


1
1,0 đ

.8Hệ trục toạ độ


Câu 4b
1,0đ

1
1,0 đ

9.Gía trị lượng giácCâu 5
1,0đ
1
1,0 đ

10.Tích vô hướng

Câu 6
1,0đ


1
1,0 đ


1
1,0
4
4,0
4
4,0
1
1,0
10
10 đ
SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI THỜI GIAN 90(PHÚT)

Câu 1a:(1 điểm) Cho hai mệnh A: “ (-5)<3 “ ; B : “ (-5)2<(3)2 .
a1) xét tính đúng sai của mệnh đề A;B
a2) phát biểu mệnh đề dạng A(B và xét tính đúng sai của nó .
Câu 1b: (1 điểm ) cho A=(4;+) , B= ( -11; 7]
b1) Xác định tập hợp A(B=?
b2) Tìm CAB=?
câu 2 (2 điểm ) Cho hàm số  (1)
a) Vẽ đồ thị hàm số (1).
b) Với giá trị nào của m thì đường thẳng: y = mx + m - 1 cắt đồ thị (1) tại 2 điểm phân biệt.

câu 3 (2 điểm )
a) Giải phương trình: 
b) Giải hệ phương trình: 
Câu 4(2điểm): Trong mặt phẳng Oxy cho A(1,2); B(-2, 3); C(-1, -3)
Tìm tọa độ véc tơ  , 
b) Chứng minh rằng 3 điểm A,B,C không thẳng hàng.
c) Tìm tọa độ điểm D để ABDC là hình bình hành .
câu 5(1điểm ): Cho . Tính giá trị của biểu thức 
câu 6(1 điểm ): Cho (ABC đều tính :Hết
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA
Câu 1a:(1 điểm) Cho hai mệnh A: “ (-5)<3 “ ; B : “ (-5)2<(3)2 .
A1) A : đúng ; B: sai
A2) nếu -5<3 thì (-5)2<(3)2 là mệnh đề sai

0.25+0.25
0.25+0.25

Câu 1b: (