GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Chí Quang (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:58' 13-12-2011
Dung lượng: 121.5 KB
Số lượt tải: 9389
Số lượt thích: 1 người (Lo Tien)
Tháng 8, 9,10:Chủ điểm: Truyền thống nhà trường
Tuần 1
Thứ sáu ngày 20 tháng 8 năm 2011
Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học
I. Mục tiêu giáo dục: Giúp HS :
- Hiểu nội quy của trường và nhiệm vụ của năm học
- Có ý thức tôn trọng nội quy và nhiệm vụ năm học
- Tích cực rèn luyện, thực hiện tốt nội quy và nhiệm vụ năm học
II. Nội dung và hình thức hoạt động:
1. Nội dung: - Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học
- Nhận xét tình hình lớp tuần 1
2. Hình thức: Sinh hoạt lớp: Nhận xét , thảo luận
III. Chuẩn bị hoạt động :
1. Phương tiện: - Nội quy nhà trường
- Nhiệm vụ năm học
2. Tổ chức: - Cử HS văn nghệ ( mỗi tổ 1 tiết mục)
- Yêu cầu HS đọc nội quy, nhiệm vụ năm học, thảo luận các câu hỏi
IV. Tiến hành hoạt động:
1. Sinh hoạt lớp : 10 phút
Người điều khiển: Lớp trưởng:
Nội dung:
- Nhìn chung, tuy mới là tuần đầu tiên nhưng hầu hết các bạn đã bắt đầu làm quen với trường mới, lớp mới, thầy cô mới ; thực hiện tương đối nghiêm túc các nội quy, quy định của trường, lớp.
- Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 1 số bạn chưa thật sự nghiêm túc trong giờ học, còn nói tự do, làm việc riêng...(Tâm, Linh, …)
2. Sinh hoạt chủ đề : 20 phút
Người điều khiển: Lớp trưởng, Lớp phó văn nghệ:
Nội dung:
- Hát tập thể bài : Lớp chúng ta kết đoàn
- Nêu lí do
- Tìm hiểu nội quy và nhiệm vụ năm học:
+ GV nêu nội quy và nhiệm vụ năm học
+ HS thảo luận các câu hỏi theo 4 nhóm - Cử đại diện trình bày.
CH1: Vì sao người HS phải biết và hiểu nội quy của nhà trường ?
CH2: Hãy nêu những nhiệm vụ chủ yếu của năm học mới ?
CH3: Hãy nêu những quy định nhà trường y/c người HS phải thực hiện?
CH4: Hãy nêu những điều cấm đối với HS được nhà trường ghi rõ trong nội quy.
- Văn nghệ : Các tổ lên trình bày các tiết mục VN đã chuẩn bị.
V. Kết thúc hoạt động:
- GVCN tuyên dương tinh thần tham gia của các cá nhân và tập thể lớp.
- Nhắc nhở HS nắm vững nội quy và nhiệm vụ năm học để thực hiện tốt.
Tuần 2
Thứ sáu ngày 27 tháng 8 năm 2011
Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp

I. Mục tiêu giáo dục:
- HS hiểu cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ lớp
- Có ý thức xây dựng tập thể lớp , có thái độ tôn trọng đội ngũ cán bộ lớp
- Rèn luyện kĩ năng quản lí , tham gia các hoạt động tập thể của hs .
II. Nội dung và hình thức họat động :
1. Nội dung: - Thành lập tổ nhóm
- Bầu đội ngũ cán bộ lớp
- Xác định chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ lớp .
2. Hình thức: - HS giới thiệu , lớp bình bầu .
- GV giao nhiệm vụ, sổ sách ghi chép cho CBL .
III. Chuẩn bị hoạt động :
1. Phương tiện: - Bản sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp
- Bản ghi nhiệm vụ cán bộ lớp
- Các