giao an mam non


(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Anh Mạnh
Ngày gửi: 14h:00' 11-10-2011
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người


PHÒNG GD
ĐT CẨM KHÊ
Trường mầm non Sai Nga
GIÁO ÁN CHỦ ĐIỂM
Đồ Chơi Của Bé
GIÁO VIÊN : NGUYỄN THI Hồng
Nhóm Trẻ: 24 – 36 Tháng Tuổi

NĂM HỌC :2010-2011
PHÒNG GIÁO DỤC 
ĐT GIAO THỦY
Trường MÂM NON BẠCH LONG

GIÁO ÁN CHỦ ĐIỂM
Bé Và Các Bạn
GIÁO VIÊN : NGUYỄN THỊ Hồng
Nhóm Trẻ: 24 – 36 Tháng Tuổi

NĂM HỌC 2010-2011PHÒNG GIÁO DUC
ĐT GIAO THỦY
Trường MẦM NON BẠCH LONG

GIÁO ÁN CHỦ ĐIỂM
GIA ĐÌNHGIÁO VIÊN : NGUYỄN THỊ NGUYỆT
LỚP : B5


NĂM HỌC :2010 -2011:2010-2011NĂM HO
Giáo án
phòng giáo dục ĐT GIAO THỦY
TrưNON BẠCH LONG

GIÁO ÁN CHỦ ĐIỂM
MÙA XUÂN VÁ THẾ GIỚITHỰC VẬT


GIÁO VIÊN : NGUYỄN THỊ NGUYỆT
LỚP : B5


: 2010 -2011phòng giáo dục ĐT GIAO THỦY
Trường MẦM NON BẠCH LONG


GIÁO ÁN CHỦ ĐIỂM
Những con vật đáng yêu


GIÁO VIÊN : phạm thị nhị
Nhóm trẻ: 24 – 36 tháng

Năm học: 2010 - 2011
:2010 -2011phòng giáo dục ĐT GIAO THỦY
Trường MẦM NON BẠCH LONG


GIÁO ÁN CHỦ ĐIỂM
HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

GIÁO VIÊN : NGUYỄN THỊ NGUYỆT
LỚP : B5
NĂM HỌC : 2010-2011phòng giáo dục ĐT GIAO THỦY
Trường MÂM NON LONG
GIÁO ÁN CHỦ ĐIỂM
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ NGUYỆT
LỚP : B5
NĂM HỌC : 2010-2011
phòng giáo dục ĐT GIAO THỦY
Trường MÂM NON LONG


GIÁO ÁN CHỦ ĐIỂM
QUÊ HƯƠNG -ĐẤT NƯỚC -BÁC HỒ

GIÁO VIÊN : NGUYỄN THỊ NGUYỆT
LỚP : B5

NĂM HỌC :2010-2011
phòng giáo dục ĐT GIAO THỦY
MÂM NON LONGKẾ HOACH
GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ2010- 2011
KẾ HOACH CHĂM SÓC HOẠT ĐỘNG CẢ NĂM
LỚP LÁ
NĂM HỌC 2010-2011