MAU SO THEO DOI NANG BAC LUONG


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nông Văn Huyên
Ngày gửi: 09h:43' 05-03-2009
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 87
Số lượt thích: 0 người
MẫU Sổ
Theo dõi nâng bậc lương CáN Bộ CNVC.

SốTT
Họ và Tên
Trình độ chuyên môn
Thời điểm nâng bậc lương
Mã ngạch
Bậc lương
Ngày hưởng lương mới


Bậc
Hệ số
lương


................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................