MAU SO THEO DOI NANG BAC LUONG


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nông Văn Huyên
Ngày gửi: 09h:43' 05-03-2009
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 85
Số lượt thích: 0 người
MẫU Sổ
Theo dõi nâng bậc lương CáN Bộ CNVC.

SốTT
Họ và Tên
Trình độ chuyên môn
Thời điểm nâng bậc lương
Mã ngạch
Bậc lương
Ngày hưởng lương mới


Bậc
Hệ số
lương


................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................