giáo án thể dục lớp 3 cả năm 2012


(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Thị Nhất Hương
Ngày gửi: 12h:57' 25-09-2011
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 2884
Số lượt thích: 0 người


Tuần 1 Thứ ba ngày 23 tháng 8 năm 2011
THỂ DỤC: lớp 3B


Bài 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
TRÒ CHƠI “NHANH LÊN BẠN ƠI”

I.Mục tiêu:
- Phổ biến một số quy định khi tập luyện. Yêu cầu HS hiểu và thực hiện đúng.
-Giới thiệu chương trình môn học.
-Yêu cầu HS biết được điểm cơ bản của chương trình, có thái độ đúng và tinh thần luyện tập tích cực.
-Chơi trò chơi: Nhanh lên bạn ơi – Yêu cầu biết cách chơi và tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm và phương tiện. -Vệ sinh an toàn sân trường. -Còi và kẻ sân.
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.

Nội dung
Thời lượng
Cách tổ chức

A.Phần mở đầu:
-Phổ biến nội dung yêu cầu.
-Nhắc những nội dung cơ bản, những quy định khi tập luyện.
-Giậm chân tại chỗ theo nhịp.
-Tập bài thể dục phát triển chung lớp 2.
B.Phần cơ bản.
1)Phân công tổ nhóm, chọn cán sự.
-Nhắc lại nội quy và nội dung môn học.
2)Chỉnh đốn trang phục tập luyện.
3)Chơi trò chơi.Nhanh lên bạn ơi
-Nêu tên trò chơi.
- HS nhắc lại cách chơi. Thực hiện chơi.
-Nhận xét tuyên dương, thưởng phạt.
4)Ôn lại một số động tác ĐHĐN lớp 1,2.
C.Phần kết thúc.
-Đi thường theo nhịp 1-2 và hát.
-Hệ thống bài học.
-Nhận xét tiết học- giao bài về nhà.

1-2’
1’
2lần 8 nhịp
2-3’

6-7’

2-3’

5-7’

6-7-

1-2lần

1-2’
2’
1’
( ( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( ( (

( ( ( ( ( ( ( (
(
(
(
( ( ( ( ( ( ( (


( ( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( ( (


Tuần 1 Thứ tư ngày 24 tháng 8 năm 2011
THỂ DỤC: lớp 3

Bài: 2 ÔN MỘT SỐ KỸ NĂNG ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
-TRÒ CHƠI “NHÓM BA, NHÓM BẢY”

I.Mục tiêu:
- Ôn tập một số kĩ năng đội hình đội ngũ đã học ởlớp 1,2. Yêu cầu thực hiện động tác nhanh chóng trật tự, theo đúng đội hình tập luyện.
- Trò chơi: nhóm 3 nhóm 7. các em đã học ở lớp 2- Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đúng luật.
II. Địa điểm và phương tiện. -Vệ sinh an toàn sân trường.
-Còi và kẻ sân.
III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.
Nội dung
Thời lượng
Cách tổ chức

A.Phần mở đầu:
--Nhắc nhởHS thực hiện nội quy.
-Giậm chân tại chỗ theo nhịp.
-Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc
-Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh.
B.Phần cơ bản.
1)Ôn tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái, đứng nghiêm, nghỉ, dàn hàng,...
-Nêu động tác.
-Nhắc lại và làm mẫu.
-HS thực hiện – GV theo dõi sửa sai.
+Tập lần lượt, xen kẽ.(Theo tổ, nhóm)
-Ôn chào báo cáo, xin ra vào lớp.
2)Trò chơi: Nhóm 3 – nhóm 7.
-Nêu lại cách chơi.
-Thực hiện chơi.
-Nhận xét tuyên dương, thưởng phạt.
C.Phần kết thúc.
-Đứng vỗ tay hát
-Hệ thống bài học.
-Nhận xét tiết học- giao bài về nhà.

2-3’
1-2’
1’
40-50m
1’

8-10’5-6’


6-8’


1-2’
2’
1’

( ( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( ( (

( ( ( ( ( ( ( (
(
(
(
( ( ( (