Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  bai 31: LUYỆN TẬP ANKEN VÀ ANKADDIEN

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thanh Hải
  Ngày gửi: 17h:51' 14-08-2011
  Dung lượng: 97.5 KB
  Số lượt tải: 440
  Số lượt thích: 0 người
  Sở giáo dục và đào tạo………………
  Trường THPT……………..

  Giáo viên hướng dẫn: Võ Văn Duyên Em
  Giáo sinh thực hiện : Trần Thị Thanh Hải
  Nguyễn Thanh Cường

  Tên bài day: LUYỆN TẬP ANKEN VA ANKADIEN
  Ngày soạn :…………..
  Ngày dạy :……………….. Lớp dạy:……………….. Tiết:………...

  Mục tiêu
  Củng cố kiến thức về tính chất hóa học của anken và ankadien.
  Biết cách phân biệt ankan, anken và ankadien bằng phương pháp hóa học.
  Rèn luyện kĩ năng viết đồng phân, gọi tên và viết phương trình hóa học minh họa tính chất của anken và ankadien.
  Chuẩn bị
  Giáo viên; chuẩn bị 2 Phiếu học tập

  Phiếu học tập số 1
  Bài 1.Hãy điền đầy đủ vào bảng sau:


  Anken
  Ankadien
  
  CT chung
  
  
  
  Đặc điểm cấu tạo
  Khác
  
  
  
  
  
  
  
  Tính chất hóa học đặc trưng
  
  
  

  Bài 2.Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:


  C4H6 ( C4H8
  5(( 6 2((1
  C4H10


  
  
  Phiếu học tập số 2
  Bài 1. Hãy chọn mệnh đề đúng
  Tất cả các anken đều có công thức chung là CnH2n.
  Chỉ có anken mới có công thức chung la CnH2n.
  Anken có thể có 1 hoặc nhiều nối đôi.
  Tất cả các anken đều có cộng H2 để tạo thành ankan.
  Bài 2.Để phân biệt propan và propen dùng phản ứng nào là thuận tiện nhất
  Phản ứng đốt cháy
  Phản ứng cộng hiđrô
  Phản ứng với nước brôm
  Phản ứng trùng hợp
  Bài 3.Chất sau có tên là gì
  CH2=CH(CH(CH=CH(CH3

  CH3
  3-metylhexa-1,2-dien
  4-metylhexa-1,5-dien
  3-metylhexa-1,4-dien
  3-metylhexa-1,3-dien

  
  
  Học sinh; chuẩn bị bài tập luyện tập trang 137/138
  Phương pháp dạy học
  Đàm thoại, thảo luận nhóm
  Thiết kế các hoạt động dạy học
  Ổn định lớp
  Kiểm tra bài cũ; trong quá trinh luyện tập.
  Tiến trình.


  
  
  Hoạt động 1
  - GV chia lớp thành 4 nhóm nhỏ và yêu cầu HS làm Bai1 trong PHT1.Sau đó gọi đại diện các nhóm đứng tại chỗ trình bày.
  - Yêu cầu HS tự rút ra sự khác nhau giữa anken và ankadien. Yêu cầu HS vận dụng làm BT1/137 và BT2/138.
  Hoạt động 2; Sự chuyển hóa lẫn nhau giữa ankan, anken và ankadien.
  - GV yêu cầu HS hoàn thành sơ đồ ở Bài2 trong PHT1.Từ đó yêu cầu HS tự rút ra sơ đồ chuyển hóa dạng tổng quát.
  - GV yêu cầu HS vận dụng làm BT3 và BT6 trang 138.  Hoạt động 3
  - GV yêu cầu 3 HS lên bảng làm các BT còn lại trong SGK.Các em còn lại nhận xét,bổ sung.
  - GV nhận xét, lưu ý những điểm trọng tâm.


  Hoạt động4: Củng cố
  - Gv yêu cầu HS thảo luận theo nhóm để trả lời PHT2. Sau đó yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng trình bày.
  - GV nhận xét , đánh giá, kết luận.
  

  Anken
  Ankadien
  
  Ctchung
  CnH2n
  CnH2n-2
  
  Đặc điểm cấu tạo
  Khác
  Có 1 liên kết đôi trong phân tử
  Có 2 liên kết đôi trong phân tử
  
  
   Giống
  -đều có đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí liên kết đôi.
  -một số anken va ankadien còn có đồng phân hình học.
  
  Tính chất hóa học dặc trưng
  - phản ứng cộng( với hiđrô, hiđrô halogenua,brôm (dung dịch(.
  - phản ứng trùng hợp.
  
  
  BT1/138
  CH2 ( CH2 ( Br2 ( CH2 ( CH2
  3CH3(CH ( CH2 ( 2KMnO4 ( 2H2O
  ( 3CH3 - CH - CH2 ( 2MnO2 ( KOH

  OH OH
  BT2/137
  - Lần lượt cho 3 chất khí lội qua dung dịch nước vôi trong. Chất khí nào nào vẩn đục thi đó là khí CO2
  CO2 ( Ca(OH(2 ( CaCO3( ( H2O
  - Tiếp tục cho 2 chất khí còn lại lội qua dung dịc nước Brôm, chất khí nào làm mất màu thì đó là khí etilen.
  C2H4 ( Br2 ( C2H4Br2
  Chất khí còn lại là metan
   
  Gửi ý kiến