Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  nội dung BD hè 2011 cho GVMN

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Thanh
  Ngày gửi: 10h:30' 24-07-2011
  Dung lượng: 152.5 KB
  Số lượt tải: 77
  Số lượt thích: 0 người
  CHƯƠNG TRÌNH KHUNG
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  

  CHƯƠNG TRÌNH KHUNG
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON
  (Ban hành kèm theo Thông tư số /2010/TT- BGDĐT
  ngày tháng năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  I. MỤC TIÊU
  Nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp giáo viên mầm non theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hóa; nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ dạy học, giáo dục của giáo viên theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học và yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương.
  II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
  TT
  Khối kiến thức
  Bắt buộc
  Tự chọn
  
  1
  Khối kiến thức đáp ứng nhiệm vụ của cấp học /năm học
  ≈30 tiết
  
  
  2
  Khối kiến thức đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu giáo dục địa phương
  ≈30 tiết
  
  
  3
  Khối kiến thức phát triển nghề nghiệp giáo viên
  
  ≈60 tiết
  
  
  III. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC
  Khối kiến thức đáp ứng nhiệm vụ năm học của cấp học, môn học trong từng năm học
  Khối kiến thức này tăng cường năng lực đáp ứng của giáo viên mầm non đối với các yêu cầu đặt ra theo nhiệm vụ năm học, cấp học.
  Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non và yêu cầu của công tác chỉ đạo chuyên môn của cấp học, nội dung bồi dưỡng hàng năm sẽ được xác định và thông báo cho địa phương trước khi vào năm học mới để địa phương phổ biến tới các cơ sở giáo dục và từng giáo viên.
  Khối kiến thức đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu giáo dục địa phương (bao gồm cả các nội dung bồi dưỡng theo dự án)
  Khối kiến thức này tăng cường năng lực đáp ứng của giáo viên mầm non đối với các yêu cầu của phát triển giáo dục địa phương và từng cơ sở giáo dục.
  Căn cứ yêu cầu chỉ đạo phát triển giáo dục địa phương và kế hoạch bồi dưỡng giáo viên mầm non của các dự án thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan quản lý giáo dục địa phương qui định nội dung bồi dưỡng hàng năm hoặc từng giai đoạn.
  IV. KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN
  Yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp cần
  bồi dưỡng
  Mục tiêu đầu ra của
  quá trình bồi dưỡng
  Mã
  mô đun
  Nội dung mô đun
  Phân phối thời gian
  
  
  
  
  
  Tự học
  Tập trung
  
  
  
  
  
  Tự học
  Lí thuyết
  Tự học
  Lí thuyết
  
  I.Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng của giáo dục
  1. Phân tích được đặc điểm phát triển từng lĩnh vực của trẻ để vận dụng vào công tác giáo dục theo CTGDMN mới.
  MN1
  Đặc điểm phát triển, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất
  
  7
  
  
  
  
  
  MN2
  Đặc điểm phát triển, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm – xã hội.
  
  7
  
  
  
  
  2. Xác định được các mục tiêu và kết quả mong đợi giáo dục phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ về thể chất, tình cảm – xã hội, ngôn ngữ và giao tiếp, nhận thức và thẩm mỹ.
  MN3
  Đặc điểm phát triển, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ và giao tiếp
  
  7


  
  
  
  
  
  MN4
  Đặc điểm phát triển. những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức .
  
  7
  
  
  
  
  
  MN5
  Đặc điểm phát triển, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mỹ
  
  7
  
  
  
  II. Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên
  3. Xác định được những đặc thù của môi trường giáo dục mầm non và ảnh hưởng của nó tới sự phát triển của trẻ .
  MN6
  Môi trường giáo dục cho trẻ 3-36 tháng
  
  7
  
  
  
  
  
  MN7
  Môi trường giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi
  
  7
  
  
  
  
  4. Sử dụng được các biện pháp kĩ thuật xây dựng môi trường giáo dục hiệu quả.
  MN8
  Các biện pháp và kĩ thuật xây dựng môi trường giáo dục trẻ 3-36 tháng
  
  7
  
  
  
  
  
  MN9
  Các biện pháp và kĩ thuật xây dựng môi trường giáo dục trẻ 3-6 tuổi
  
  8
  
  
  
  III. Nâng cao năng
   
  Gửi ý kiến