Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  KE HOACH SU DUNG THIET BI TIENG ANH 7-HKI (3 TRANG WORD)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Mỹ Dung
  Ngày gửi: 20h:13' 08-02-2011
  Dung lượng: 12.8 KB
  Số lượt tải: 179
  Số lượt thích: 0 người
  THCS LÊ CHÁNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  AV – TD - GDNGLL Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
  ………oOo……… ………oOo………
  Lê Chánh, ngày tháng năm 20

  KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC
  Môn Tiếng Anh , khối 7
  Năm học : 2010 – 2011
  HỌC KỲ I
  TUẦN
  TÊN BÀI DẠY
  TIẾT
  PP CT
  NỘI DUNG
  CÓ
  TỰ LÀM
  
  
  1
  1
  BACK TO SCHOOL
  1
  HDPP học tập bộ môn
  
  Poster

  
  
  
  
  2
  A1, 2
  Cassette player , picture
  Poster
  
  
  
  
  3
  A3, 4
  Cassette player , picture
  Poster
  
  
  2
  
  4
  A5, 6
  Cassette player , picture
  Poster
  
  
  
  
  5
  B1, 2, 3
  Cassette player , picture
  Poster
  
  
  
  
  6
  B4, 5, 6
  Cassette player , picture
  Poster
  
  
  3
  2
  PERSONAL INFORMATION
  7
  A1, 2
  Cassette player
  Poster
  
  
  
  
  8
  A4
  Cassette player , picture
  Poster
  
  
  
  
  9
  B1, 2
  Cassette player
  Poster
  
  
  4
  
  10
  B3, 4
  Cassette player
  Poster
  
  
  
  
  11
  B6, 7
  
  Poster

  
  
  
  3
  AT HOME
  12
  A1
  Cassette player , picture
  Poster
  
  
  5
  
  13
  A2
  
  picture
  Poster
  
  
  
  
  14
  A3
  picture

  Poster
  
  
  
  
  15
  B1
  Cassette player , picture
  Poster
  
  
  6
  
  16
  B4
  Cassette player
  Poster

  
  
  
  
  17
  B5
  Cassette player , picture
  Poster
  
  
  
  
  18
  Language Focus 1
  
  Poster
  
  
  7
  
  19
  Kiểm tra 1 tiết bài số 1

  
  Handout
  
  
  
  
  4
  AT SCHOOL
  20
  A1, 2, 4
  Cassette player , picture
  
  Poster
  
  
  
  
  21
  A3, 5
  Cassette player
  Poster
  
  
  8
  
  22
  A6
  Cassette player , picture
  Poster
  
  
  
  
  23
  B1, 2
  Cassette player, picture
  Poster
  
  
  
  
  24
  B3
  Cassette player
  Poster
  
  
  9
  
  25
  Trả bài kiểm tra 1 tiết 1
  
  Poster
  
  
  
  5
  WORK AND PLAY
  26
  A1
  Cassette player , picture
  Poster
  
  
  
  
  27
  A2
  picture
  Poster
  
  
  10
  
  28
  A4
  Cassette player , picture
  Poster
  
  
  
  
  29
  B1, 2
  Cassette player , picture
  Poster
  
  
  
  
  30
  B3
  

  Poster
  
  
  11
  6
  AFTER SCHOOL
  31
  A1
  Cassette player , picture
  Poster
  
  
  
  
  32
  A2, 4
  Cassette player , picture
  Poster
  
  
  
  
  33
  A3
  picture
  Poster
  
  
  12
  
  34
  B1
  Cassette player , picture
  Poster
  
  
  
  
  35
  B2
  picture
  Poster
  
  
  
  
  36
  B3
  Cassette player
  Poster
  
  
  13
  
  37
  Language Focus 2
  picture
  Poster
  
  
  
  
  38
  Kiểm tra 1 tiết bài số 2
  
  
  
  
  
  7
  THE WORLD OF WORK
  39
  A1
  Cassette player , picture
  Poster
  
  
  14
  
  40
  A2,3
  Cassette player , picture
  Poster
  
  
  
  
  41
  A4
  picture
  Poster
  
  
  
  
  42
  B1, 4
  Cassette player
  Poster, picture
  
  
  15
  
  43
  B2, 3
  picture
  Poster
  
  
  
  
  44
  Trả bài kiểm tra 1 tiết 2
  
  Poster
  
  
  
  8
  PLACES
  45
  A1, 2
  Cassette player , picture
  Poster
  
  
  16
  
  46
  A3
  

  Poster
  
  
  
  
  47
  A4, 5

  Cassette player
  Poster
  
  
  
  
  48
  B1
  Cassette player , picture
  Poster
  
  
  17
  
  49
  B2, 4
  Cassette player , picture
  Poster
  
  
  
  Ôn tập và thi kiểm tra học kì I
  50
  Ôn tập thi học kì I
  
  Poster
  
  
  
  
  51
  Ôn tập thi học kì I
  
  Poster
  
  
  18
  
  52
  Ôn tập thi học kì I
  
  Poster
  
  
  
  
  53
  Thi kiểm tra học kì I
  
  
  
  
  
  
  54
  Trả bài thi kiểm tra HKI
  
  Poster
  
  
  
  Avatar
  Công trình thế kỷ?!
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓