TRON BO GIAO AN BUOI CHIEU LOP 2(dang dung)


(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Kim Thoa
Ngày gửi: 19h:51' 07-11-2010
Dung lượng: 567.6 KB
Số lượt tải: 1034
Số lượt thích: 0 người


LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 1
(Ngày 17 /8 ( 23 /8/2009)

Thứ
Môn
Bài dạy

 HAI

Rèn Toán
Rèn Tập đọc
Chào cờ

Oån các số đến 100
Có công mài sắt , có ngày nên kim BA

Rèn chính tả Rèn Toán
Tự học


Có công mài sắt có ngày nên kim
Oån các số đến 100 TƯ

Tự nhiên & xã hội
Rèn LT&C
Tự họcOân tập


NĂM

Mỹ thuật
Aâm nhạc
Hoạt động ngoài giờ


SÁU

Rèn TLV
Rèn Toán
Rèn Tập viếtSố hạng –Tổng
Chữ hoa A


Thứ hai ngày 17 tháng 8 năm 2010
RÈN TẬP ĐỌC
CÓ CÔNG MÀI SẮT , CÓ NGÀY NÊN KIM

I .MỤC TIÊU:
- HS TB , yếu đọc rõ ràng .
- HS khá, giỏi, đọc to , ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu .
- Hiểu rõ hơn nội dung bài .
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HSø

3

1’
8’

8’


6’

6’


2’
A. Ổn định :
B. Bài BDDĐ:
1. Giới thiệu bài:
2. Phụ đạo học sinh yếu, TB
* Cho học sinh đọc trong nhóm

Sửa sai cho HS


3. Bồi dưỡng HS khá, giỏi
Nhận xét , cho điểm những em đọc tốt .
4. Tìm hiểu lại ND bài :
Lần lượt nêu các câu hỏi
5. Luyện đọc phân vai
(xen kẽ HS TB , Khá , Giỏi)

C. Dặn dò :
-Kể lại và đọc kĩ lại câu chuyện .
- 1 HS khá , giỏi đọc cả bài
Đọc nhóm đôi
- Mời HS yếu , TB đọc đoạn trước lớp ( Khánh, Quân, Nhật Minh )
(Khoảng 3 nhóm )

- 1 số HS khá , giỏi đọc cả bài .- Lần lượt trả lời :
- 2 nhóm đọc phân vai
- Nhận xét , chọn nhóm đọc tốt .- Nhận xét giờ học .RÈN TOÁN
ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100
I. MỤC TIÊU:
Củng cố cho học sinh cách viết các số từ 1 đến 100
Số có một, hai chữ số, so sánh số.
Số liền trước, số liền sau.
II. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP:
- GV: Các bài tập
- HS: Bảng con, vở toán
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HSø

2’

1’

7’
8’8’2’
A. Oån định:
B. Bài thực hành kiến thức:
1. Giới thiệu bài:
2. Bài tập:
Bài 1:Viết các số:12, 43, 56, 78,14
Theo thứ tự từ lớn đến bé
Theo thứ tự từ bé đến lớn

Nhận xét, cho điểm
Bài 2: a. Viết số bé nhất có 2 chữ số giống nhau
b. Viết số lớn nhất có 2 chữ số

Bài 3: a.Số liền trước của 67 là …
Số liền sau của 99 là …


C Dặn dò:

2 em bảng lớp.
Lớp lần lượt bảng con:
78, 56, 43, 14, 12
12, 14, 56, 78
Làm vào giấy nháp.
Một số em nêu miệng kết quả:
11
99
Thảo luận nhóm đôi.
Nêu miệng kết quả:
68
100

Nhận xét tiết họcThứ ba , ngày 18 tháng 8 năm 2009
RÈNCHÍNH TẢ
“CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM”

I. MỤC TIÊU:
-Viết đúng , đẹp đoạn 1
- HS TB viết không sai lỗi chính tả
-Rèn tư thế ngồi , cách cầm viết , để vở cho HS
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC:


Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

2’

1’
13’

14’

3’

2’
A. Oån định
B. Bài BDPĐ
1 . Giới thiệu bài :
2 . Hướng dẫn TC: + Đọc mẫu toàn bài chính tả 1 lần
+ Lúc đầu cậu bé học