BIA GIAO AN MAM NON CA NAM


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Thùy Trâm
Ngày gửi: 10h:53' 30-10-2010
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 4663
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GIÁO DỤC
THỊ XÃ BUÔN HỒ
MẦM NON TUỔI NGỌC
GIÁO ÁN CHỦ ĐIỂM
TRƯỜNG MẦM NON
GIÁO VIÊN : NGUYỄN XUÂN THÙY TRÂM
LỚP : LÁ

NĂM HỌC :2010-2011
PHÒNG GIÁO DỤC 
THỊ XÃ BUÔN HỒ
MÂM NON TUỔI NGỌC

GIÁO ÁN CHỦ ĐIỂM
BẢN THÂN
GIÁO VIÊN : TRẦN THỊ LỆ
LỚP :LÁNĂM HỌC 2010-2011PHÒNG GIÁO DUC
THỊ XÃ BUÔN HỒ
MẦM NON TUỔI NGỌC

GIÁO ÁN CHỦ ĐIỂM
GIA ĐÌNHGIÁO VIÊN : NGUYỄN XUÂN THÙY TRÂM
LỚP : LÁ


NĂM HỌC :2010 -2011:2010-2011NĂM HO
Giáo án
phòng giáo dục THỊ XÃ BUÔN HỒ
MẦM NON TUỔI NGỌC

GIÁO ÁN CHỦ ĐIỂM
MÙA XUÂN VÁ THẾ GIỚITHỰC VẬT


GIÁO VIÊN : NGUYỄN XUÂN THÙY TRÂM
LỚP : LÁ


: 2010 -2011phòng giáo dục THỊ XÃ BUÔN HỒ
MÂM NON


GIÁO ÁN CHỦ ĐIỂM
THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT


GIÁO VIÊN : TRẦN THỊ LỆ
LỚP : LÁ

:2010 -2011phòng giáo dục THỊ XÃ BUÔN HỒ
MẦM NON TUỔI NGỌC


GIÁO ÁN CHỦ ĐIỂM
HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

GIÁO VIÊN : NGUYỄN XUÂN THÙY TRÂM
LỚP : LÁ
NĂM HỌC : 2010-2011phòng giáo dục THỊ XÃ BUÔN HỒ
MÂM NON
GIÁO ÁN CHỦ ĐIỂM
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

GIÁO VIÊN: TRẦN THỊ LỆ
LỚP : LÁ
NĂM HỌC : 2010-2011
phòng giáo dục THỊ XÃ BUÔN HỒ
MÂM NON


GIÁO ÁN CHỦ ĐIỂM
QUÊ HƯƠNG -ĐẤT NƯỚC -BÁC HỒ

GIÁO VIÊN : NGUYỄN XUÂN THÙY TRÂM
LỚP : LÁ


NĂM HỌC :2010-2011
phòng giáo dục THỊ XÃ BUÔN HỒ
MÂM NONKẾ HOACH CHĂM SÓC HOẠT ĐỘNG CẢ NĂM
LỚP LÁ
NĂM HỌC 2010-2011
KẾ HOACH CHĂM SÓC HOẠT ĐỘNG CẢ NĂM
LỚP LÁ
NĂM HỌC 2010-2011