BIA GIAO AN MAM NON CA NAM


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Thùy Trâm
Ngày gửi: 10h:53' 30-10-2010
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 4612
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GIÁO DỤC
THỊ XÃ BUÔN HỒ
MẦM NON TUỔI NGỌC
GIÁO ÁN CHỦ ĐIỂM
TRƯỜNG MẦM NON
GIÁO VIÊN : NGUYỄN XUÂN THÙY TRÂM
LỚP : LÁ

NĂM HỌC :2010-2011
PHÒNG GIÁO DỤC 
THỊ XÃ BUÔN HỒ
MÂM NON TUỔI NGỌC

GIÁO ÁN CHỦ ĐIỂM
BẢN THÂN
GIÁO VIÊN : TRẦN THỊ LỆ
LỚP :LÁNĂM HỌC 2010-2011PHÒNG GIÁO DUC
THỊ XÃ BUÔN HỒ
MẦM NON TUỔI NGỌC

GIÁO ÁN CHỦ ĐIỂM
GIA ĐÌNHGIÁO VIÊN : NGUYỄN XUÂN THÙY TRÂM
LỚP : LÁ


NĂM HỌC :2010 -2011:2010-2011NĂM HO
Giáo án
phòng giáo dục THỊ XÃ BUÔN HỒ
MẦM NON TUỔI NGỌC

GIÁO ÁN CHỦ ĐIỂM
MÙA XUÂN VÁ THẾ GIỚITHỰC VẬT


GIÁO VIÊN : NGUYỄN XUÂN THÙY TRÂM
LỚP : LÁ


: 2010 -2011phòng giáo dục THỊ XÃ BUÔN HỒ
MÂM NON


GIÁO ÁN CHỦ ĐIỂM
THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT


GIÁO VIÊN : TRẦN THỊ LỆ
LỚP : LÁ

:2010 -2011phòng giáo dục THỊ XÃ BUÔN HỒ
MẦM NON TUỔI NGỌC


GIÁO ÁN CHỦ ĐIỂM
HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

GIÁO VIÊN : NGUYỄN XUÂN THÙY TRÂM
LỚP : LÁ
NĂM HỌC : 2010-2011phòng giáo dục THỊ XÃ BUÔN HỒ
MÂM NON
GIÁO ÁN CHỦ ĐIỂM
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

GIÁO VIÊN: TRẦN THỊ LỆ
LỚP : LÁ
NĂM HỌC : 2010-2011
phòng giáo dục THỊ XÃ BUÔN HỒ
MÂM NON


GIÁO ÁN CHỦ ĐIỂM
QUÊ HƯƠNG -ĐẤT NƯỚC -BÁC HỒ

GIÁO VIÊN : NGUYỄN XUÂN THÙY TRÂM
LỚP : LÁ


NĂM HỌC :2010-2011
phòng giáo dục THỊ XÃ BUÔN HỒ
MÂM NONKẾ HOACH CHĂM SÓC HOẠT ĐỘNG CẢ NĂM
LỚP LÁ
NĂM HỌC 2010-2011
KẾ HOACH CHĂM SÓC HOẠT ĐỘNG CẢ NĂM
LỚP LÁ
NĂM HỌC 2010-2011