Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Mẫu biên bản bàn giao lớp

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Diệp Văn Long
  Ngày gửi: 08h:29' 20-09-2010
  Dung lượng: 116.5 KB
  Số lượt tải: 1847
  Số lượt thích: 0 người
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  BIÊN BẢN
  BÀN GIAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 20.... – 20....

  - Thời gian: ... giờ ... phút ngày ... tháng ... năm 20....
  - Địa điểm: Tại văn phòng trường ..................................
  - Thành phần tham dự :
  - Đại diện nhà trường có :
  + Ông (bà):....................................................., - Chức vụ:...................................
  - Đại diện tổ chuyên môn có :
  + Ông (bà):...................................................., - Chức vụ :...................................
  - Hai giáo viên chủ nhiệm lớp :
  1- Ông (bà):...................................................., - GVCN lớp ... năm học 20... – 20....
  2- Ông (bà):..................................................., - GV nhận lớp năm học 20... – 20....
  - Nội dung chính :
  - Căn cứ theo sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường về việc thực hiện nhiệm vụ bàn giao kết quả giáo dục từ lớp dưới lên lớp trên theo hướng dẫn của Thông tư số 32/2009/TT-BGDDT,ngày 27/10/2009. Hôm nay chúng tôi tiến hành họp, làm biên bản bàn giao kết quả giáo dục từ lớp ..... năm học 20.... – 20.... cho giáo viên chủ nhiệm trong năm học 20.... – 20....
  - Số liệu bàn giao cụ thể như sau :
  + Tổng số HS cuối năm lớp... : .... em. + Nữ : ....em.
  + Kết quả giáo dục cuối năm lớp ... :
  + Hạnh kiểm : Xếp loại thực hiện đầy đủ : ............
  + Học lực: XL Giỏi: ..........., ............%; XL Khá:.........., .........%.
  XL T/bình: ........., .........%; XLYếu:.........., .........%. + Học sinh lên lớp lần 1:............, ..............%;
  + Học sinh thi lại:............., .................%;
  + Học sinh lên lớp sau khi thi lại: ............, ..............%;
  + Học sinh ở lại lớp: ............., ...............%;
  + Tổng số học sinh lên lớp sau hai lần kiểm tra là: ................, ............%.
  - Đặc điểm của lớp :
  + .........................................................................................................................
  + .........................................................................................................................
  + .........................................................................................................................
  + .........................................................................................................................
  Trên đây là những số liệu cụ thể về kết quả giáo dục của lớp ...., năm học 20... – 20... được ghi vào biên bản bàn giao chất lượng cho giáo viên nhận lớp chủ nhiệm mới trong năm học 20... – 20.... và đã được sự thống nhất giữa giữa hai bên: giáo viên giao lớp và giáo viên nhận lớp.
  Biên bản kết thúc vào lúc ....giờ, ....... phút, cùng ngày (Biên bản này được lập thành 3 bản: cá nhân GV nhận lớp giữ 1 bản; Tổ chuyên môn giữ 1 bản; BGH giữ 1 bản).
  ........................, ngày ... tháng ... năm 20....
  GV nhận lớp GV bàn giao lớp
  (Kí, ghi rõ họ và tên) (Kí, ghi rõ họ và tên)

  Đại diện nhà trường Đại diện tổ chuyên môn
  (Kí, ghi rõ họ và tên) (Kí, ghi rõ họ và tên)
  DANH SÁCH
  HỌC SINH LỚP .... - NĂM HỌC : 20... – 20...
  (Danh sách này được đính kèm theo biên bản bàn giao chất lượng giáo dục)

  TT
  Họ và tên học sinh
  Nữ
  Ngày, tháng, năm sinh
  Kết quả giáo dục
  cuối năm lớp.......
  Lên lớp lần 1
  Thi lại
  Lên lớp lần 2
  Lưu ban
  Ghi chú
  
  
  
  
  
  TV
  T
  KH
  LS&
  ĐL
  HL
  HK
  
  
  
  
  
  
  1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  8
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  9
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  11
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  12
  
  
  
  
  
   
  Gửi ý kiến