Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Bá Trình (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:43' 04-03-2010
  Dung lượng: 1.6 MB
  Số lượt tải: 90
  Số lượt thích: 0 người
  1
  Kiểm tra Bài cũ
  2s
  4s
  6s
  8s
  16s
  18s
  14s
  12s
  10s
  20s
  Bắt đầu
  Câu 1: Hãy nhắc lại điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng ?
  Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi và SA =SB = SC = SD. Gọi O là giao điểm của AC và BD.
  CMR: SO  (ABCD)
  HAI MẶT PHẲNG
  VUÔNG GÓC
  3
  GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG
  Bài 4: HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
  1/ Định nghĩa:
  2/ Cách xác định góc giữa hai mặt phẳng cắt nhau
  3/ Diện tích hình chiếu của một đa giác
  II. HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
  1/ Định nghĩa:
  2/ Các tính chất
  III. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG, HÌNH HỘP CHỮ NHẬT, HÌNH LẬP PHƯƠNG
  Tiết 1
  Tiết 2
  4
  Câu hỏi :
  Cho mp (P) và (Q). Lấy hai đt a và b lần lượt vuông góc với (P) và (Q) . Khi đó góc giữa hai đt a và b có phụ thuộc vào cách lựa chọn chúng hay không?
  I.Góc giữa hai mp
  1.Định nghĩa 1:
  + Góc giữa hai mp là góc giữa hai đt lần lượt vuông góc với hai mp đó.
  Câu hỏi :
  Khi hai mp (P) và (Q) song song hoặc trùng nhau thì góc giữa chúng bằng bao nhiêu?
  + Nếu hai mp (P) và mp(Q) song song hoặc trùng nhau thì ta nói góc rằng góc giữa chúng bằng 00
  Bài 4: HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
  5
  Bài 4: HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
  c
  b
  a
  I

  2/ Cách xác định góc giữa hai mặt phẳng cắt nhau:
  Các em có nhận xét gì về góc giữa đường thẳng a và b với hai mp(α) và mp() ?
  6
  Gọi H là trung điểm cạnh BC
  Giải

  Ta có: BC  AH (1)
  Vì SA  (ABC) SA  BC (2)
  Từ (1) và (2)  BC  (SAH)
  nên BC  SH
    = 300
  Tính góc  như thế nào ?
  a) Tính góc giữa hai mp(ABC) và (SBC)
  7
  3/ Diện tích hình chiếu của một đa giác:
  Cho đa giác H nằm trong mp (α) có diện tích S và H’ là hình chiếu vuông góc của H trên mặt phẳng () . Khi đó diện tích S’ của H’ được tính theo công thức:
  S’ = Scos
  Với  là góc giữa hai mp (α); mp()
  8
  Vì SA  ( ABC) , nên ABC là hình chiếu vuông góc của  SBC.
  Gọi S1 ; S2 lần lượt là diện tích của SBC và ABC. Ta có:
  Giải
  9
  II. HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
  1.Định nghĩa: Hai mặt phẳng gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa hai mặt phẳng đó là góc vuông.
  Nếu hai mp(α) và () vuông góc với nhau ta kí hiệu là: (α)  ()
  2. Các định lí:
  Định lí 1: Điều kiện cần và đủ để hai mặt phẳng vuông góc với nhau là mặt phẳng này chứa một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng kia.
  Chứng minh: SGK
  10
  Ví dụ 2:
  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình
  vuông ,SA ? (ABCD) . Chứng minh rằng :
  a/ (SAC) ? (ABCD) ; (SAC) ? (SBD).
  b/ (SAB)  (SBC) ; (SAD)  (SCD).
  11
  I.Góc giữa hai mp
  1. Định nghĩa 1: SGK
  2. Cách xác định góc giữa hai mp
  II. Hai mặt phẳng vuông góc
  1. Định nghĩa 2: SGK
  K.h : (?) ? (?)
  2. Điều kiện để hai mp vuông góc
  Đk:
  (PP CM hai mp vuông góc)
  3. Tính chất của hai mp vuông góc
  HQ1:
  (PP CM đt vuông góc với mp)
  HQ 2:
  Đ Lí 2:
  (PP CM đt vuông góc với mp)
  vị trí tương đối của a và (?) ?
  A.
  a ? (?)
  (Đlí 1)
  c
  d
  HQ 2:
  a ? (?)
  12
  Định lí 2: Nếu hai mặt phẳng cắt nhau và cùng vuông góc với một một mặt phẳng thì giao tuyến của chúng vuông góc với mặt phẳng đó
  d
  Đinh lí 2
  Các em cho thầy biết 3 mặt phẳng trên cùng vuông góc với nhau, vậy thì trong thực tế các em thường thấy trường hợp này ở đâu?
  TÍNH GIỜ
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  HẾT GIỜ
  13
  I.Góc giữa hai mp
  1. Định nghĩa 1: SGK
  2. Cách xác định góc giữa hai mp
  II. Hai mặt phẳng vuông góc
  1. Định nghĩa 2: SGK
  K.h : (?) ? (?)
  2. Điều kiện để hai mp vuông góc
  Đk:
  (PP CM hai mp vuông góc)
  3. Tính chất của hai mp vuông góc
  HQ1:
  (PP CM đt vuông góc với mp)
  Đ Lí 2:
  (PP CM đt vuông góc với mp)
  (Đlí 1)
  HQ 2:
  a ? (?)
  Củng cố:
  Các em cần nắm vững:
  14
  A
  D
  C
  B
  SOC
  SBA
  SOA
  SAO
  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , tâm O ; SA=x và SA?(ABCD). Gọi B` , D` lần lượt là hình chiếu của A trên SB và SD.
  Góc giữa (SBD) và (ABCD) là:
  Hy chn mt kt lun ĩng?
  Câu 1:
  TÍNH GIỜ
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  HẾT GIỜ
  15
  A
  D
  C
  B
  (SAB)(SAD)
  (SAC)(ABD)
  (SAC)(ABCD)
  (SBD)(ABCD)
  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , tâm O ; SA=x và SA?(ABCD). Gọi B` , D` lần lượt là hình chiếu của A trên SB và SD.
  Câu 2: Chọn một kết luận sai?
  TÍNH GIỜ
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  HẾT GIỜ
  b/ vd2
  16
  Giải
  a/ CMR : (SAC) ? (ABCD)
  Ta có : SA ? (ABCD) (1 )
  Mà SA ? (SAC) (2)
  Từ (1)và (2) suy ra
  (SAC) ? (ABCD)
  CMR: (SAC) ? (SBD)
  ? AC ? BD (1)
  SA ? (ABCD), BD ? (ABCD) ? SA ? BD (2)
  Từ (1),(2)?BD ? (SAC) và BD ? (SBD).
  Vậy (SAC) ? (SBD)
  D
  S
  A
  B
  C
  Ví dụ 2
  17
  b/ CMR: (SAB) ? (SBC)
  BC ? AB (gt) (1).
  SA ? (ABCD)vàBC ? (ABCD)
  nên BC ? SA (2)
  Từ (1), (2)?BC?(SAB) BC ? (SAB).
  Vậy (SAB) ? (SBC).
  CMR: (SAD) ? (SCD)
  CD ? AD (gt) (1).
  SA ?(ABCD) và CD? (ABCD) nên CD ? SA (2)
  Từ (1), (2) suy ra CD ? (SAD) ,CD ? (SCD).
  Vậy (SAD)? (SCD).
  D
  S
  A
  B
  C
  18
  Bi t?p: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và SA?(ABCD). Gọi AH là đường cao của ?SAD, gọi ? là góc giữa hai (ABCD) và (SCD).
  Bài 4: HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
  S
  B
  A
  D
  C
  b
  I
  H
  a
  ?
  ?
  giải
  b. Do a//SC và b//AC nên
  a. SA?(ABCD), AH ?(SCD)

  Các em đọc đề, nêu giả thiết và kết luận. Có thể lên vẻ hình ?
  Các em thảo luận nhóm làm câu a) trong 1phút
  19
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  14
  12
  8
  7
  11
  Các cạnh bên của hình lăng trụ thế nào với nhau?
  Cho hình lăng trụ
  S O N G S O N G V À B Ằ N G N H A U
  Các mặt bên của hình lăng trụ là các hình gì?
  H Ì N H B Ì N H H À N H
  Hai đáy của hình lăng trụ là hai đa giác thế nào với nhau?
  B Ằ N G N H A U
  Hình lăng trụ có đáy là hình bình hành gọi là hình gì?
  H Ì N H H Ộ P
  Hình lăng trụ có các cạnh bên vuông góc với các mặt đáy gọi là hình gì?
  L Ă N G T R Ụ Đ Ứ N G
  2s
  4s
  6s
  8s
  16s
  18s
  14s
  12s
  10s
  20s
  Bắt đầu
  Vậy thì Hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương
  như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu nhé!
  20
  III.Hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương
  Định nghĩa
  Hình vẽ
  Hình lăng trụ đứng
  Hình lăng trụ đều
  Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là hình gì?
  Các mặt bên của hình lăng trụ đứng có vuông góc với mặt đáy không?
  Các mặt bên của hình lăng trụ đều có bằng nhau không?
  Là hình lăng trụ có cạnh bên vuông góc với mặt đáy
  Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là hình chữ nhật
  Các mặt bên của hình lăng trụ đứng vuông góc với mặt đáy
  Là hình lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều
  Các mặt bên của hình lăng trụ đều là bằng nhau
  21
  III.Hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương
  Hình hộp đứng
  Hình hộp chữ nhật
  Hình lập phương
  Hình hộp đứng có bao nhiêu mặt là hình chữ nhật ?
  Sáu mặt của hình hộp chữ nhật có phải là những hình chữ nhật hay không? Ngược lại,một hình hộp mà 6 mặt của nó là hình chữ nhật có phải là hình hộp chữ nhật không?
  Hình hộp chữ nhật mà diện tích các mặt đều bằng nhau có phải là hình lập phương hay không?
  Là hình lăng trụ đứng có đáy là hình bình hành
  Hình hộp đứng có 4 mặt là hình chữ nhật
  Là hình hộp đứng có đáy là hình chữ nhật
  6 mặt của hình hộp chữ nhật là những hình chữ nhật, ngược lại một hình hộp mà 6 mặt của nó là hình chữ nhật là hình hộp chữ nhật
  Là hình hộp chữ nhật có tất cả các cạnh bằng nhau
  Hình hộp chữ nhật mà diện tích các mặt đều bằng nhau là hình lập phương
  22
  7
  10
  7
  7
  10
  9
  III.Hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương
  Hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác gọi là hình lăng trụ gì?
  T A M G I Á C
  Hình lăng trụ đứng có đáy là một đa giác đều gọi là hình gì?
  L Ă N G T R Ụ Đ Ề U
  Hình lăng trụ đứng có đáy là hình bình hành gọi là hình gì?
  H Ộ P Đ Ứ N G
  Hình lăng trụ đứng có đáy là hình chữ nhật gọi là hình gì?
  H Ộ P C H Ữ N H Ậ T
  Hình hộp có tất cả các mặt đều là hình vuông gọi là hình gì?
  L Ậ P P H Ư Ơ N G
  Sáu mặt của hình hộp chữ nhật là những hình gì?
  C H Ữ N H Ậ T
  TÍNH GIỜ
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  HẾT GIỜ
  23
  Bài tập 2:
  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?
  a. Hình hộp là hình lăng trụ đứng
  S
  S
  b. Hình hộp chữ nhật là hình lăng trụ đứng
  c.Hình lăng trụ là hình hộp
  d.Có hình lăng trụ không phải là hình hộp
  Đ
  Bài tập 3: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = a, BC = b, AA’= c.
  Tính độ dài đường chéo AC’ theo a, b, c
  Đ
  Kết quả:
  Độ dài đường chéo của hình lập phương cạnh a bằng bao nhiêu?
  Độ dài đường chéo của hình lập phương cạnh a bằng
  TÍNH GIỜ
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  HẾT GIỜ
  24
  IV. Hình chóp đều, hình chóp cụt đều
  Định nghĩa: Một hình chóp được gọi là hình chóp đều nếu đáy của nó là một đa giác đều và các cạnh bên bằng nhau
  Đuờng thẳng vuông góc với mặt đáy kẻ từ đỉnh gọi là đường cao của hình chóp
  25
  IV. Hình chóp đều, hình chóp cụt đều
  Giải
  b.Tính góc giữa cạnh bên của hình chóp với mặt đáy
  a. Ta có
  b. Ta có
  Tương tự các góc tạo bởi SB, SC, SD với mặt (ABCD) đều bằng 60o
  26
  2. Hình chóp cụt đều
  Khi cắt hình chóp đều bởi một mặt phẳng song song với đáy để được một hình chóp cụt thì hình chóp cụt đó gọi là hình chóp cụt đều
  Nhận xét: + Một hình chóp là hình chóp đều khi và chỉ khi đáy của nó là đa giác đều và đường cao của hình chóp đi qua tâm của đáy
  +Một hình chóp là hình chóp đều khi và chỉ khi đáy của nó là đa giác đều và cạnh bên tạo với mặt đáy các góc bằng nhau
  + Đoạn nối tâm của hai đáy được gọi là đường cao của hình chóp cụt đều
  Bài tập 5: CMR trong hình chóp cụt đều, các mặt bên là những hình thang cân
  Do mỗi mặt bên của hình chóp đều là các tam giác cân bằng nhau và hai mặt đáy của hình chóp cụt đều song song nhau nên các mặt bên của nó là những hình thang cân bằng nhau
  27
  Bài tập về nhà: BT sgk
  ……………………………………………………………….
  CỦNG CỐ BÀI HỌC
  28
  ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG
  Định lí :Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng thì đường ấy sẽ vuông góc với mặt phẳng ấy
  29
  Nếu một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của một tam giác thì cũng vuông góc với cạnh thứ ba
  Hệ quả:
  30


  S
  A
  B
  C
  D
  O
  Bài giải
  SO  ( ABCD)
   O là trung điểm của AC và BD
  ○ SA = SC   SAC cân tại S
   SO  AC (1)
  ○ SB = SD   SBD cân tại S
   SO  BD (2)
  Từ (1) và (2):
   SO  ( ABCD)
  31
  TÍNH GIỜ
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  HẾT GIỜ
   
  Gửi ý kiến