giay thoi tra luong


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Tâm (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:00' 24-02-2010
Dung lượng: 3.9 KB
Số lượt tải: 87
Số lượt thích: 0 người

UBND huyện …………… cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Trường THCS …………. Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
Số : 03/ TTL ……….., ngày 9 tháng 9 năm 2008


GIấY THÔI TRả LƯƠNG

Họ Và Tên nguy
Đang công tác tại : Trường THCS ……..
Nay chuyển đến : Trường THCS……..

Lương và các khoản phụ cấp đang hưởng

Lương chính : Mã ngạch : 15a. 201 Bậc lương : 2/9
Hệ số lương : 2,67 Mức lương : 1.441.800
Phụ cấp khu vực : Hệ số: 0,4 Mức : 216.000
Phụ cấp ngành : 70% Mức : 1.009.260
Tổng cộng : 2.667.060
Số tiền bằng chữ : ( Hai triệu sáu trăm sáu mươi bảy nghìn không trăm sáu mươi đồng).
Trường THCS Phúc Sơn đã cấp hết ngày 31 / 10 / 2008.
- Các quyền lợi khác : BHXH, BHYT và KPCĐ đóng hết ngày 31/10/2008.
- Đề nghị Trường THCS Hoà An chi trả lương và đóng BHXH, BHYT và KPCĐ cho ông Trần Văn Hải kể từ ngày 01/11/2008 theo Luật hiện hành./.


Kế toán Hiệu trưởng