giay thoi tra luong


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Tâm (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:00' 24-02-2010
Dung lượng: 3.9 KB
Số lượt tải: 85
Số lượt thích: 0 người

UBND huyện …………… cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Trường THCS …………. Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
Số : 03/ TTL ……….., ngày 9 tháng 9 năm 2008


GIấY THÔI TRả LƯƠNG

Họ Và Tên nguy
Đang công tác tại : Trường THCS ……..
Nay chuyển đến : Trường THCS……..

Lương và các khoản phụ cấp đang hưởng

Lương chính : Mã ngạch : 15a. 201 Bậc lương : 2/9
Hệ số lương : 2,67 Mức lương : 1.441.800
Phụ cấp khu vực : Hệ số: 0,4 Mức : 216.000
Phụ cấp ngành : 70% Mức : 1.009.260
Tổng cộng : 2.667.060
Số tiền bằng chữ : ( Hai triệu sáu trăm sáu mươi bảy nghìn không trăm sáu mươi đồng).
Trường THCS Phúc Sơn đã cấp hết ngày 31 / 10 / 2008.
- Các quyền lợi khác : BHXH, BHYT và KPCĐ đóng hết ngày 31/10/2008.
- Đề nghị Trường THCS Hoà An chi trả lương và đóng BHXH, BHYT và KPCĐ cho ông Trần Văn Hải kể từ ngày 01/11/2008 theo Luật hiện hành./.


Kế toán Hiệu trưởng