Mẫu lịch báo giảng

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Băng Adrênh
Ngày gửi: 10h:37' 02-02-2010
Dung lượng: 167.0 KB
Số lượt tải: 1722
Số lượt thích: 0 người

Trường THCS Băng Adrênh

LỊCH BÁO GIẢNG
Họ và tên: …………………………………
Tuần thứ ……… Từ ngày ………………… đến ngày…………………
Thứ-ngày
TKB
PPCT
Lớp
Tên bài dạy

2
……
1

2

3

4

5
3
……
1

2

3

4

5
4
……
1

2

3

4

5
5
……
1

2

3

4

5
6
……
1

2

3

4

5
7
……
1

2

3

4

5

Thứ-ngày
TKB
PPCT
Lớp
Tên bài dạy

2
……
1

2

3

4

5
3
……
1

2

3

4

5
4
……
1

2

3

4

5
5
……
1

2

3

4

5
6
……
1

2

3

4

5
7
……
1

2

3

4

5

Trường THCS Băng Adrênh

LỊCH BÁO GIẢNG
Họ và tên: …………………………………
Thứ-ngày
TKB
PPCT
Lớp
Tên bài dạy

2
……
1

2

3

4

5
3
……
1

2

3

4

5
4
……
1

2

3

4

5
5
……
1

2

3

4

5
6
……
1

2

3

4

5
7
……
1

2

3

4

5
Tuần thứ ……… Từ ngày ………………… đến ngày…………………