Bài toán Tìm số trung bình cộng lớp 4


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tạ Thị Thu Xuân
Ngày gửi: 22h:05' 13-12-2009
Dung lượng: 111.0 KB
Số lượt tải: 3102
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Hồng Hạnh)

Chuyên đề 1: Tìm Số trung bình cộng
I. Tài liệu tham khảo
1.SGK toán lớp 4 (tr 26)
2. Vở BT toán lớp 4 (tr 24)
3. SGV toán lớp 4 ( tr )
4. Toán nâng cao lớp 4 (tr18)
5. Luyện giảI toán lớp 4 (tr 11)
6. Tuyển chọn 400 bài toán lớp 4 (tr 41)
7. Các bài toán điển hình 4, 5 (tr 5)
8. Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 (tr 19)
9. Thực hành giải toán tiểu học T1 (tr 58)
10. Các phương pháp giải toán ở tiểu học T 1 (tr 6)
11. Các bài tập có trong các đề thi của các năm …

II. Phương pháp giảng dạy
1. Hình thành khái niệm và phương pháp giải các bài toán về tìm số trung bình cộng.
Thời gian
Nội dung các hoạt động
dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học
Ghi chú

4’

34’
2’
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:
Nêu mục đích, yêu cầu tiết học
2. Giới thiệu số trung bình cộng và cách tìm số trung bình cộng:
*Bài toán 1: Rót vào can thứ nhất 6 lít dầu, rót vào can thứ hai 4 lít dầu. Hỏi nếu số lít dầu đó được rót đều vào 2 can thì mỗi can có bao nhiêu lít dầu?
Bài giải:
Tổng số lít dầu rót vào hai can là:
6 + 4 = 10 ( lít)
Số lít dầu rót đều vào mỗi can là:
10 : 2 = 5 ( lít)
Đáp số: 5 lít dầu.
Nhận xét:
Lấy tổng số lít dầu chia cho 2 được số lít dầu rót đều vào mỗi can:
(6 + 4) : 2 = 5 (l)
Ta gọi số 5 là số trung bình cộng của hai số 6 và 4. Ta nói: Can thứ nhất có 6l, can thứ hai có 4l, trung bình mỗi can có 5 l.
- Số trung bình cộng của 4 và 6 là:
( 6 + 4 ) : 2 = 5
Muốn tìm trung bình cộng của 2 số ta làm thế nào?
+ Ta tính tổng của hai số đó rồi chia tổng đó cho 2.
* Bài toán 2: Số học sinh của 3 lớp lần lượt là 25 học sinh, 27 học sinh, 32 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?
Bài giải:
Tổng số học sinh của 3 lớp là:
25 + 27 + 32 = 84 ( học sinh)
Trung bình mỗi lớp có số học sinh là:
84 : 3 = 28 ( học sinh)
Đáp số: 28 học sinh.
Nhận xét: Số 28 là số trung bình cộng của 3 số 25, 27, 32
Ta viết: ( 25 + 27 + 32 ) : 3 = 28
Muốn tìm trung bình cộng của 3 số ta làm thế nào?
+ Ta tính tổng của ba số đó rồi chia tổng đó cho 3.
 Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số ta làm thế nào?
+ Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hạng.
3. Luyện tập
Bài 1:Tìm số trung bình cộng của các số sau :
a) 42 và 52
Số trung bình cộng của 42 và 52 là:
( 42