Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Liên kết CHT - tiết 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyeãn Vöông Hoàng Hoa
  Ngày gửi: 11h:41' 10-12-2009
  Dung lượng: 3.0 MB
  Số lượt tải: 48
  Số lượt thích: 0 người
  Kiểm tra bài cũ :
  Câu hỏi : Cho các nguyên tố : H , K , N , nguyên tử của nguyên tố nào tạo được hợp chất ion với O ? Giải thích ? Viết sơ đồ tạo thành liên kết ion của hai nguyên tố đó ?
  Trả lời :
  - Kali taïo ñöôïc hôïp chaát ion vôùi Oxi vì nguyeân toá K laø kim loaïi ñieån hình vaø nguyeân toá O laø phi kim ñieån hình .
  Sơ đồ :
  Bài 17 :
  LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ
  Tiết : 27 , 28
  I. SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ BẰNG CẶP ELECTRON CHUNG :
  1. Sự hình thành phân tử đơn chất :
  a. Sự hình thành phân tử H2 :
  Ta có : H ( Z = 1 ) : 1s1
  - Hai nguyên tử H liên kết bằng cách : mỗi nguyên tử góp 1 electron tạo thành 1 cặp electron chung trong phân tử H2 .
  Công thức elctron Công thức cấu tạo
  Kết luận :
  - Trong phân tử H2 , hai nguyên tử H liên kết với nhau nhờ 1 cặp e chung , đó là liên kết đơn .
  - Cặp electron chung ở chính giữa khoảng cách 2 nguyên tử . Đó là liên kết cộng hóa trị không phân cực . Phân tử H2 không phân cực .
  H - H
  b. Sự hình thành phân tử N2 :
  - Cấu hình electron N ( Z = 7 ) :
  1s22s22p3
  - Trong phân tử N2 mỗi nguyên tử N góp chung 3e để đạt cấu hình của [Ne].
  Công thức electron Công thức cấu tạo
  Kết luận :
  - Hai nguyên tử N liên kết với nhau bằng 1 liên kết ba bền vững . Đó là liên kết cộng hóa trị không phân cực , phân tử N2 không phân cực .
  * Liên kết hình thành trong phân tử H2 và N2 là liên kết cộng hóa trị không phân cực . Đó là những phân tử không phân cực .
  Vậy : Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng 1 hay nhiều cặp e chung .
  2. Sự hình thành phân tử hợp chất :
  a.Sự hình thành phân tử HCl :
  - Cấu hình electron :
  H ( z = 1 ) : 1s1
  Cl ( Z = 17 ) : [Ne]3s23p5
  - Trong phân tử HCl , mỗi nguyên tử góp chung 1e tạo thành 1 cặp e chung tạo nên 1 liên kết cộng hóa trị .
  Vị trí của cặp e chung ? Giải thích ?
  - Cặp e chung bị lệch về phía nguyên tử Cl , liên kết CHT này bị phân cực .
  H – Cl
  Công thức electron Công thức cấu tạo .
  * Liên kết CHT có cực ( phân cực ) : là liên kết CHT trong đó cặp e chung bị lệch về phía 1 nguyên tử .
  b. Sự hình thành phân tử CO2 ( có cấu tạo thẳng ) :
  - Cấu hình electron :
  C ( z = 6 ) : 1s22s22p2
  O ( Z = 8 ) : 1s22s22p4
  - Trong phân tử CO2 , nguyên tử C nằm giữa hai nguyên tử O
  , góp chung với mỗi nguyên tử O 2e , mỗi nguyên tử O góp chung với nguyên tử C 2e tạo liên kết đôi .
  O = C = O
  Công thức electron Công thức cấu tạo
  * Nhận xét :
  - Liên kết giữa nguyên tử oxi và cacbon là phân cực , nhưng toàn bộ phân tử CO2 không bị phân cực
  ( do phân tử CO2 có cấu tạo thẳng )
  Ptử CO2
  c. Liên kết cho nhận :
  VD :Xét phân tử SO2
  Nhận xét khả năng góp electron của nguyên tử O và S ?
  - Khi hình thành phân tử SO2 , nguyên tử S dùng 2e độc thân góp chung với 2e độc thân của 1 nguyên tử O , hình thành liên kết đôi .
  + nguyên tử S sử dụng 1 cặp e để dùng chung với nguyên tử O còn lại , hình thành liên kết cho - nhận .
  - Định nghĩa :
  Liên kết cho - nhận là liên kết giữa 2 nguyên tử cặp e chung chỉ do 1 nguyên tử đóng góp .
  Phân bố electron lớp ngoài cùng vào các ô lượng tử ?
  O ( Z = 8 ):
  S ( Z = 16 ):
  Công thức electron Công thức cấu tạo
  - Biễu diễn :
  Mũi tên có chiều hướng về phía nguyên tử nhận .
  3. Tính chất của hợp chất liên kết cộng hóa trị :
  - Trạng thái tồn tại : chất rắn như đường , lưu huỳnh .; chất lỏng như: nước , ancol .; chất khí như : khí clo , hiđrô .
  - Các chất có cực tan nhiều trong dung môi có cực : nước .
  - Các chất không cực tan trong dung môi không cực như : benzen , cacbon tetraclorua .
  - Các chất chỉ có liên kết CHT không cực không dẫn điện ở mọi trạng thái .
  Bài 1 : Dãy chất chỉ chứa hợp chất có liên kết CHT là :
  A . BaCl2 , NaCl , NO2.
  B . SO2 , CO2 , Na2O2 .
  C. SO3 , H2S , H2O .
  D. CaCl2 , F2O , HCl .
  Bài 2 : Hợp chất nào dưới đây có cả liên kết CHT và liên kết ion trong phân tử :
  A. H2S B. Al2O3 C. H2O D. Mg(OH)2
  Bài 3 : Trong công thức CS2 tổng số các đôi electron tự do chưa tham gia liên kết là :
  A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
  Bài 4 : Giải thích sự hình thành các cặp electron chung giữa nguyên tử N và H trong phân tử NH3 ?
  Bài 5 : Viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau :CH4 , H2O , F2O , HNO3 ?
  Tiết học kết thúc .
  Mô hình phân tử CO2
  Tiếp

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Nhấn ESC để đóng