diện tich tam giác


(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Ngọc Mai
Ngày gửi: 20h:38' 26-11-2009
Dung lượng: 24.1 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người

Tuần : 15
Tiết : 29
Ngày soạn :25/11/09
Ngày dạy :27/11/09
I. Mục tiêu
* Hs nắm vững công thức tính diện tích tam giác.
* Hs biết chứng minh định lý về diện tích tam giác một cách chặc chẽ gồm 3 trường hợp và biết trình bày gọn ghẽ chứng minh đó.
* Hs vận dụng được công thức tính diện tích tam giác trong giải toán.
* Hs vẽ được hình chữ nhật hoặc hình tam giác có diện tích bằng diện tích một tam giác cho trước.
* Vẽ cắt dán cẩn thận , chính xác.
II. Chuẩn bị
Gv : Bảng phụ H126 / 120 , ghi BT , câu hỏi , thước êke , tam giác bằng bìa mỏng.
Hs : Ôn tập 3 tính chất diện tích đa giác , công thức tính diện tích hình chữ nhật , tam giác vuông , tam giác . Thước , êke , bảng nhóm
III. Tiến hành hoạt động trên lớp

Nội dung
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò

Hoạt động 1 : (10 phút)b/Kiểm tra
GV: Phát biểu và viết công thức tính diện tích tam giác vuông ? Tính DT tam giác vuông với kích thước như trên hình:
a/.
b / Phát biểu 3 tính chất diện tích đa giác ?

GV:Ở cấp 1 em đã tính diện tích tam giác = . Vậy công thức này được chứng minh như thế nào ?

Hs1 : Phát biểu và viết công thức

S(vuông = ab
Tính SABC = AB.BC
= 3.4 = 6 (cm2)
HS Phát biểu 3 tính chất diện tích đa giác sgk
Hoạt động 2 : ( 15 phút)
Chứng minh định lý về diện tích tam giác
* Định lý : Diện tích tam giác bằng nửa tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó.Hoạt động 3 : (13 phút)
Tìm hiểu các cách chứng minh khác về diện tích tam giác

Hoạt động 4 : (5 phút)


BT 16 / 121 sgk

Scn = a.h
Stamgiác =
KL:
Stamgiác = 1/2Scn

BT 17 / 121 sgk

SAOB =
( AB . OM = OA . OB

Hoạt động 5 : ( 2 phút)
? Đọc định lý ở sgk / 120


? Theo hình vẽ hãy ghi Gt , Kl

Các em đã tính được diện tích tam giác vuông ở trên . Vậy còn diện tích tam giác nhọn & tam giác tù được tính ntn?
GV phát phiếu HT cho HS Hđộng nhóm.
Hai nhóm làm nhanh sẽ lên bảng trình bày.
HS các nhóm khác góp ý để có bài CM tốt
Chứng minh (xem sgk /120)gv cho HS đọc lại định lý
GV:

? Xem hình 127 có nhận xét gì về tam giác và hình chữ nhật trên hình . (Hoạt động nhóm)


? Vậy diện tích của 2 hình đó như thế nào ?


Bt 16 / 121 sgk


Luyện tập
Qua bài học hãy cho biết cơ sở để chứng minh công thức diện tích tam giác.
GV cho HS quan sát hình 128,129,130 bt 16/121sgk
GV: em có nhận xét gì về cạnh đáy và chiều cao của các tam giác này?

GV: vậy DT của chúng ntn?


GV : còn đ/v HCN thì sao?

Vậy em hãy nêu nhận xétBT 17 / 121 sgk
Dựa vào cách tính diện tích tam giác vuông hoặc diện tích tam giác thường để trả lời bt 17/121

Hướng dẫn về nhà
Ôn tập công thức tính S tam giác , S hcn
BT 18 , 19 , 21 / 121 , 122 sgk
Tiết sau LT
* GV hướng dẩn bt 18+19 sgk/121
hs đọc như sgkGt (ABC , AH ( BC

Kl SABC = BC . AH
a/ Tam giác nhọn ABC
SABC = SABH + SACH
HB.AHHC. AH
= AH.(HB+HC)
AH.BC
b/ Tam giác tù ABC
SABC = SACH - SABH
HC.AH HB. AH
AH.(HC-HB)_ Hcn có độ dài một cạnh bằng cạnh đáy