kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Cảnh Biểu
Ngày gửi: 10h:25' 26-11-2009
Dung lượng: 64.0 KB
Số lượt tải: 3114
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT TRIỆU PHONG CỘNG HOẢ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TRIỆU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
NĂM HỌC 2009-2010 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

A.ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
Những năm qua, trường THCS Triệu Thành đã tích cực trong việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa và phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh. Nhà trường tự nhìn nhận đánh giá một cách khách quan, trung thực cụ thể như sau:
- Ưu điểm:
+ Đại bộ phận giáo viên đã tích cực tìm hiểu, tham khảo để nâng cao nhận thức về chủ trương của Bộ GD-ĐT trong việc đổi mới chương trình SGK và phương pháp giảng dạy.
+ Thường xuyên tổ chức các chuyên đề xoay quanh vấn đề “ Đổi mới phương pháp” nhằm tìm ra một giải pháp có tính khả thi và hiệu quả.
+ Tham gia các đợt bồi dưỡng thường xuyên trong dịp hè và tổ chức thăm lớp dự giờ để nâng cao chất lượng giảng dạy mà cột lỏi là thực hiện đổi mới phương pháp .
+ Đại đa số giáo viên không còn dạy theo lối “Đọc – chép” hoặc thiên về thuyết minh một chiều.
+ Nhà trường thường xuyên tổ chức phong trào thao giảng, dự giờ thăm lớp để góp ý thẳng thắn bằng những ý kiến bổ ích giúp cho thầy cô giáo tìm ra tiếng nói chung .
-Nhược điểm:
+ Trong quá trình thực hiện kế hoạch đổi mới chương trình, SGK và phương pháp, một bộ phận giáo viên vẫn chưa tích cực cải tiến phương pháp, còn nặng nề trong lối dạy củ, chưa chịu khó học hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
+ Một số giáo viên đôi lúc còn giảng dạy nặng về thuyết minh, dáng dấp “đọc chép”.
+ Cơ sở vật chất của nhà trường do mới tách ra từ THCS Triệu Đông cho nên khá nhiều thiết bị bị hư hỏng không sử dụng được làm cho nhiều giáo viên lên lớp gặp khó khăn trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học thông qua kỹ năng thao tác thực hành.
+ Khu vực sân dùng cho giảng dạy và giáo dục thể chất chưa được quy hoạch theo đúng quy cách do thiếu kinh phí cho nên hiệu quả công tác giáo dục thể chất kém hiệu quả.
B.KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NĂM 2009-2010 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO:
I.MỤC TIÊU:
-Tận dụng tối đa các điều kiện cơ sở vật chất hiện có như thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá để phục vụ tích cực cho đổi mới phương pháp dạy hpc và nâng cao chất lượng giáo dục.
- Xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn, về sử dụng công nghệ thông tin và có tâm huyết trong nghề nghiệp để thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại hoá.và nâng cao chất lượng.
- Chấm dứt lối dạy học đọc chép, tăng cường dạy học phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh, dạy học theo chuẩn kiến thức và kỹ năng phù hợp với mọi đối tượng học sinh.
II.CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CÁC ĐIỀU KIỆN:
1/ Về đội ngủ:
- Số lượng: Tham mưu và kiến nghị với Phòng GD-ĐT Triệu Phong về cơ cấu đội ngủ giáo viên đủ về số lượng quy định, đồng bộ về chuyên ngành. Kiên quyết không có giáo viên giảng dạy trái với chuyên môn được đào tạo.
- Tự học: Khuyến khích cán bộ giáo viên tham gia học nâng cao trình độ chuyên môn bằng các hình thức chuyên tu, từ xa, tại chức. Đặc biệt là những vấn đề mới về tin học, về khả năng ứng dụng CNTT vào giảng dạy. Nắm bắt kịp thời những thông tin mới về tri thực trong chương trình, sách giáo khoa mới. Năm chắc lý luận về đổi mới phương pháp dạy học. Mỗi giáo viên đều phải có hồ sơ tự học trong hồ sơ chuyên môn.
Tăng cường dự giờ thăm lớp để rút kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học.
- Tham gia bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ trong hè.
2/ Vê Cơ sở vật chất:
-Quy hoạch phòng học 2 ca, phòng thực hành hợp lý, có chất lượng.
- Tham mưu với các cấp xây phòng dự trử theo quy định 30% để tăng cường công tác dạy phụ đạo, dạy học tự chọn và bồi dưỡng HSG., HĐGDNGLL, dạy hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông.
- Phát huy tối đa hiệu quả của các phòng thực hành thí nghiệm, phòng nghe nhìn đã có nhằm rèn luyện cho học sinh những kỹ năng thực hành cần thiết để nâng cao hiệu quả giảng dạy theo hướng đổi mới phương pháp.
- Quy hoach và đưa vào sử dụng khu giáo dục