Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Mẫu công lệnh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Mai Văn Phương (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:38' 10-02-2011
  Dung lượng: 73.5 KB
  Số lượt tải: 821
  Số lượt thích: 0 người
  Đơn vị : Trường THPT Long Mỹ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Mẫu số C06-H
  Bộ phận : ...... Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Mã đơn vị SDNS : 381611022024
  GIẤY ĐI ĐƯỜNG Số : ........
  Cấp cho : Truong Kim Phu?ng
  Chức vụ : Giáo viên
  Được cử đi công tác tại : ..........................
  Theo công lệnh ( Hoặc giấy giới thiệu ) số : ......Ngày .. Tháng ...Năm 2008
  Từ ngày : .Tháng ...Năm 2008 đến ngày : ....... Tháng ...Năm 2008
  Ngày ..tháng ....năm 2008
  Thủ trưởng đơn vị
  (Ký, họ tên, đóng dấu)
  Nơi đi
  Nơi đến
  Ngày
  Phương tiện sử dụng
  Số ngày công tác
  Lý do lưu trú
  Chứng nhận của cơ quan nơi công tác (Ký tên, đóng dấu)
  
  A
  1
  2
  3
  4
  B
  
  Nơi đi : Long Mỹ

  
  
  
  
  
  
  Nơi đến: .......

  
  
  
  
  
  
  Nơi đi :Long Mỹ

  
  
  
  
  
  
  Nơi đến: .......

  
  
  
  
  
  
  
  Vé người : ..........vé x .......đ = ................đ
  Vé cước : ..........vé x ..........đ = ................đ
  Phụ phí lấy vé bằng điện thoại : ....vé x ....đ = ................đ
  Phòng nghỉ : ........................................đ
  Phụ cấp đi đường : cộng : ......................đ
  Phụ cấp lưu trú : ............................đ
  Tổng cộng ngày công tác phí ....................đ Ngày ....tháng ....năm 2008
  Duyệt Duyệt
  Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp Số tiền được thanh toán là: ....... ...........................

  Người đi công tác Phụ trách bộ phận Kế toán trưởng
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

  Đơn vị : PGD Long Mỹ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Mẫu số C06-H
  Bộ phận : ...... Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
  Mã đơn vị SDNS :
  GIẤY ĐI ĐƯỜNG Số : ........
  Cấp cho : Truong Kim Cc
  Chức vụ : Cán bộ
  Được cử đi công tác tại : ..........................
  Theo công lệnh ( Hoặc giấy giới thiệu ) số : ......Ngày .. Tháng ...Năm 2008
  Từ ngày : .Tháng ...Năm 2008 đến ngày : ....... Tháng ...Năm 2008
  Ngày ..tháng ....năm 2008
  Thủ trưởng đơn vị
  (Ký, họ tên, đóng dấu)
  Nơi đi
  Nơi đến
  Ngày
  Phương tiện sử dụng
  Số ngày công tác
  Lý do lưu trú
  Chứng nhận của cơ quan nơi công tác (Ký tên, đóng dấu)
  
  A
  1
  2
  3
  4
  B
  
  Nơi đi : Long Mỹ

  
  
  
  
  
  
  Nơi đến: .......

  
  
  
  
  
  
  Nơi đi :Long Mỹ

  
  
  
  
  
  
  Nơi đến: .......

  
  
  
  
  
  
  
  Vé người : ..........vé x .......đ = ................đ
  Vé cước : ..........vé x ..........đ = ................đ
  Phụ phí lấy vé bằng điện thoại : ....vé x ....đ = ................đ
  Phòng nghỉ : ........................................đ
  Phụ cấp đi đường : cộng : ......................đ
  Phụ cấp lưu trú : ............................đ
  Tổng cộng ngày công tác phí ....................đ Ngày ....tháng ....năm 2008
  Duyệt Duyệt
  Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp Số tiền được thanh toán là: ....... ...........................

  Người đi công tác Phụ trách bộ phận Kế toán trưởng
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)  Đơn vị : THPT Long Mỹ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Mẫu số C06-H
  Mã đơn vị SDNS : .. Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc (Ban hành theo QD s? 19/2006/QD-BTC
  ------------------- ngày 30/3/2006 của bộ trưởng Bộ tài chính)
  GIẤY ĐI ĐƯỜNG Số : ........
  Cấp cho : Mai Văn Phương .
  Chức vụ : Giáo viên ( Cộng tác viên thanh tra Sở Giáo Dục & Đào Tạo Hậu Giang )
  Được cử đi công tác tại : S? Gio D?c & Do T?o H?u Giang ..........
  Theo công lệnh ( Hoặc giấy giới thiệu ) số : ......Ngày .. Tháng ...Năm 2007
  Từ ngày : ..Tháng ...Năm 2007 đến ngày : ....... Tháng ...Năm 2007
  Ngày ..tháng ....năm 2007
  Thủ trưởng đơn vị
  (Ký, họ tên, đóng dấu)
  Tiền ứng trước
  Lương : ...........đ
  Công tác phí : ......đ
  Cộng : .............đ

  Nơi đi
  Nơi đến
  Ngày
  Phương tiện sử dụng
  Số ngày công tác
  Lý do lưu trú
  Chứng nhận của cơ quan nơi công tác( Ký tên, đóng dấu)
  
  A
  1
  2
  3
  4
  B
  
  
  Nơi đi : Long Mỹ

  Nơi đến: .......

  
  
  
  
  
  
  
  Nơi đi : ........

  Nơi đến: .......

  
  
  
  
  
  
  
  Nơi đi :Long Mỹ

  Nơi đến: .......

  
  
  
  
  
  
  
  Nơi đi : ........

  Nơi đến: .......

  
  
  
  
  
  
  

  Vé người : .........vé x ..........đ = ................đ
  Vé cước : ... .....vé x ............đ = ................đ
  Phụ phí lấy vé bằng điện thoại : ....vé x .........đ = ................đ
  Phòng nghỉ : ..........................................đ

  Phụ cấp đi đường : cộng : ......................đ
  Phụ cấp lưu trú : ............................đ
  Ngày ....tháng ....năm 2007
  Duyệt Duyệt
  Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp Số tiền được thanh toán là: ......... .......................... .............................................

  Người đi công tác Phụ trách bộ phận Kế toán trưởng
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

  PHIẾU KIỂM TRA
  ( Việc thực hiện quy chế chuyên môn )
  Trường : ....................................

  Kiểm tra hồ sơ sổ sách chuyên môn ( Sổ điểm, sổ đầu bài, dự giờ, Báo giảng, chủ nhiệm, sổ họp)
  Ưu điểm:
  - Hạn chế

  II. Dự giờ :
  *Kết quả dự giờ các giáo viên :
  1/
  2/  *Nhận xét ( Việc thực hiện chương trình, phương pháp, sử dụng ĐDDH)
  - Ưu điểm:


  - Hạn chế:
  * Việc soạn giáo án :
  - Ưu điểm :

  - Hạn chế :

  III. Những kiến nghị :  Ngày.. tháng ... năm 2007
  Cộng tác viên thanh tra

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng