Đấu mạch điện sao - tam giác dùng rơ le thời gian


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quốc Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:58' 19-05-2008
Dung lượng: 324.5 KB
Số lượt tải: 1540
Số lượt thích: 0 người
Giáo án kế hoạch số: 22 Số tiết: 05 Tổng số tiết đã giảng: 105 Bài 14: Đấu lắp mạch điện đổi nối Y- ∆
dùng rơ le thời gian
Bài tập ứng dụng: Khởi động động cơ Y- ∆
Mục tiêu:
Sau khi học xong học sinh sẽ:
- Trình bày lại được các bước thực hiện việc đấu lắp mạch điện đổi nối Y- ∆ dùng rơ le thời gian
- Đấu lắp được mạch điện đổi nối Y- ∆ dùng rơ le thời gian đảm bảo đúng trình tự đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Rèn luyện tác phong công nghiệp.
- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
I. ổn định lớp: Thời gian: 01 phút
Ngày thực hiện
Lớp
Tổ
Học sinh vắng có lý do
Học sinh vắng không có lý do


II. Kiểm tra an toàn lao động: Thời gian: 02 phút
Kiểm tra bảo hộ, nguồn điện, trang phục bảo hộ lao động thực hành
III. Kiểm tra bài cũ: Thời gian: 04 phút
Dự kiến đối tượng kiểm tra:
Lớp : Điện K8
Tổ 1: Đường Vinh Thành
Tổ 2: Lưu Đăng Khoa
Tổ 3: Nguyễn Đức Thịnh
Câu hỏi kiểm tra:
Nêu ý nghĩa của việc khởi động động cơ Y- ∆, phân tích sai hỏng của mạch động lực?IV. Hướng dẫn bài mới
Đồ dùng và phương tiện dạy học
- Giáo án kế hoạch, đề cương, máy chiếu đa năng, máy vi tính
- Công tắc tơ, rơ le nhiệt, nút ấn, ĐHVN, kìm, tuốc nơ vít.....
Các quá trình hướng dẫn

Nội dung hướng dẫn
Thời gian (phút)
Hoạt động của giáo viên và học sinhGiáo viên
Học sinh

A. Hướng dẫn mở đầu:
38I. Mục tiêu
5
- Giảng giải, giải thích kiến thức kỹ năng đạt được sau khi học xong bài học.
- Tiếp thu ghi chép bài

II. Liên hệ lý thuyết
 1. Sơ đồ nguyên lý
+ Mạch động lực
+ Mạch điều khiển
2. Nguyên lý hoạt động
+ Mở máy .
+ Dừng máy.
+ Bảo vệ
2


5
- Giới thiệu sơ đồ.


-Phát vấn: Nêu nguyên lý hoạt động của mạch?
Nhận xét câu trả lời của học sinh
Nghe giảng


Nghiên cứu tài liệu, trả lời câu hỏi.

III. Nội dung thực hành.
Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị.
+ Dụng cụ: Đồng hồ vạn năng, kìm, tuốc nơ vít...
+ Thiết bị: Công tắc tơ, rơ le nhiệt, nút ấn, áp tô mát, rơ le thời gian...
2
Phát vấn: Để đấu lắp mạch cần dụng cụ, thiết bị gì? số lượng ?
Nhận xét câu trả lời của HS
Tư duy
Trả lời câu hỏi


2. Sơ đồ lắp ráp
- Mạch động lực.
- Mạch điều khiển.
3. Các bước tiến hành
- Bước 1: Kiểm tra và gá lắp thiết bị.
- Bước 2: Đấu mạch động lực.
- Bước 3: Đấu mạch điều khiển
- Bước 4: Kiểm tra mạch.
- Bước 5: Vận hành chạy thử .
 2


18
 Giới thiệu sơ đồ


Giảng giải

Làm mẫu
Quan sát nghiên cứu cơ đồ

Nghe giảng.

Quan sát giáo viên làm mẫu

 4. Các dạng sai hỏng thường gặp biện pháp khắc phục.
- Hiện tượng 1: Cuộn dây KY không hoạt động
Nguyên nhân: Lắp thiếu, sai sơ đồ Khắc phục: Lắp đúng đủ theo sơ đồ
- Hiện tượng 2: Mạch không duy trì
Nguyên nhân: Thiếu hoặc sai tiếp điểm
Khắc phục: Lắp đúng đủ tiếp điểm duy trì K (3-5)
3
Phân tích hiện tượng nguyên nhân sai hỏng.
Làm mẫu thí nghiệm
Nghe giảng, tư duy, quan sát

5. Phân công định mức công việc:
Mỗi học sinh thực hiện ba lần đấu hoàn chỉnh
- Lần một thời gian: 75 phút.
- Lần hai thời gian: 55 phút.
- Lần ba thời gian: 40 phút.

1
Thông báo cho học sinh
Tiếp thu thực hiện bài thực hành.

B. Hướng dẫn thường xuyên:
`170 - Đấu mạch điểu khiển.
- Kiểm tra mạch
- Vận hành chạy thử
- Đánh giá kết quả

- Quan sát, uốn nắn học sinh thao tác sai.
- Làm mẫu.
- Hướng dẫn phắc phục sai hỏng cụ thể
- Thực hành đấu trực tiếp trên bảng thực hành

C. Hướng dẫn kết thúc:
8 + Phân tích đánh giá tình hình học tập của học sinh về:
- Thái độ học tập.
- ý thức tổ chức kỷ luật.
+ Thông báo công việc chuẩn bị bài sau: Ôn tập từ bài 8 đến bài 14 để kiểm tra


- Giảng giải
- Thông báo

- Tiếp thu, và thực hiện.V. Tự đánh giá của giáo viên: Thời gian: 2 phút
Chuẩn bị:....................................................................................................................
Tổ chức: .....................................................................................................................
Thực hiện: ...................................................................................................................

Ngày 14 tháng 5 năm 2007
Thông qua tổ môn Giáo viên soạn

Bài 14: Đấu lắp mạch điện đổi nối Y- ∆ dùng rơ le thời gian.
Bài tập ứng dụng: Khởi động động cơ Y- ∆
I. Mục tiêu
- Trình bày lại được các bước thực hiện việc đấu lắp mạch điện đổi nối Y- ∆ dùng rơ le thời gian
- Đấu lắp được mạch điện đổi nối Y- ∆ dùng rơ le thời gian đảm bảo đúng trình tự đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Rèn luyện tác phong công nghiệp.
- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
II. Liên hệ lý thuyết:
1. Sơ đồ nguyên lý.


- Giới Thiệu sơ đồ.
+ Mạch động lực: Gồm áp tô mát (AT), thanh nhiệt của rơ le nhiệt (RN), các tiếp điểm của công tắc tơ K, KY, K∆, động cơ (Đ/C).
+ Mạch điều khiển: Gồm cuộn dây, tiếp điểm của công tắc tơ K, KY, K∆, nút ấn D, M , cuộn dây, tiếp điểm của rơ le thời gian (RT) tiếp điiểm rơ le nhiệt RN

2. Nguyên lý hoạt động.
- Mở máy: Đóng áp tô mát AT cấp nguồn cho mạch động lực, mạch điều khiển.. ấn nút ấn M tiếp điểm (1-3 ) đóng cấp điện cho cuộn dây K, rơ le thời gian RT, cuộn dây KY, tiếp điểm K(1-3) đóng duy trì dòng điện cho cuộn dây K, RT, KY.. Bên mạch động lực tiếp điểm K(2-8), (4-10), (6-12), tiếp điểm KY(2 0-26), (22-26), (24-26) đóng lại lưới điện cấp điện cho động cơ, động cơ khởi động ở chế độ sao. Sau một khoảng thời gian định trước tiếp điểm RT(3- 7) thường đóng mở chậm mở ra, cuộn dây KY mất điện đóng Ky(11-13), đồng thời tiếp điểm RT(3-11) đóng lại cấp điện cho cuộn dây K∆. Bên mạch động lực tiếp điểm KY(20-26), (22-26),(24-26) mở, tiếp điểm K∆ (14-20), (16-22), (18-24) đóng động cơ chuyển sang khởi động và làm việc ở chế độ tam giác.
- Dừng máy: ấn nút ấn D(6-1) mở ra cuộn dây K, K∆ mất điện các tiếp điểm K∆ (14-20), (16-22), (18-24), K(2-8), (4-10), (6-12), mở ra động cơ được ngắt ra khỏi ưới điện dừng hoạt động.
- Bảo vệ: áp tô mát bảo vệ ngắn mạch , rơ le nhiệt bảo vệ quá tải, cuộn dây
công tắc tơ K, KY, K∆, bảo vệ không và cực tiẻu.

III. Nội dung thực hành
Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị.
- Dụng cụ

STT
Tên dụng cụ
Số lượng
Đơn vị

1
Đồng hồ vạn năng
01
Cái

2
Kìm, tuốc nơ vit, kìm tuốt dây, kìm bóp đàu cốt
01
Bộ
- Thiết bị
STT
Tên thiết bị
Số lượng
Đơn vị

1
áp tô mat 3 pha
01
Cái

2
Công tắc tơ
03
Cái

3
Rơ le nhiệt
01
Cái

4
Rơ le thời gian
01
Cái

5
Động cơ ba pha
01
Cái

6
Bộ nút ấn đôi
01
Bộ

2. Sơ đồ lắp ráp:
- Mạch động lực.

- Mạch điều khiển


3. Các bước tiến hành.
- Bước 1: Kiểm tra và gá lắp thiết bị.
- Bước 2: Đấu mạch động lực.
- Bước 3: Đấu mạch điều khiển.
- Bước 4: Kiểm tra mạch.
- Bước 5: Vận hành chạy thử.
4. Các dạng sai hỏng thường gặp biện pháp khắc phục.
- Hiện tượng 1: Cuộn dây KY không hoạt động
Nguyên nhân: Lắp thiếu, sai sơ đồ
Khắc phục: Lắp đúng đủ theo sơ đồ
- Hiện tượng 2: Mạch không duy trì
Nguyên nhân: Thiếu hoặc sai tiếp điểm
Khắc phục: Lắp đúng đủ tiếp điểm duy trì K (3-5)
Bài 12: Đấu lắp mạch hãm động năng
15

15


Bài 13: Đấu lắp mạch đổi nối sao tam giác dùng nút ấn
10

10


Bài 14: Đấu lắp mạch điện đổi nối sao tam giác dùng rơ le thời gian
I. Mục tiêu
II. Liên hệ lý thuyết
Nội dung thực hành
Chuẩn bị dụng cụ thiết bị
Sơ đồ lắp ráp
Các bước tiến hành
Các dạng sai hỏng thường gặp, biện pháp khắc phục
10

10


Bài 15: Kiểm tra
5

 5


Bài 16: Đấu lắp mạch điện máy phay
15

15


Bài 17: Sửa chữa mạch điện máy tiện T616
20

20


Bài 18: Kiểm tra.
5

5


ôn tập và kiểm tra hết môn
10

10


Nội dung CHƯƠNG trình
Môn học: Thực Hành Trang Bị Điện
Đối tượng: Trung Học
Tổng số tiết: 170
Nội dung
Tổng
Số tiết
Ghi chúLT
TH


Bài 1: Tháo lắp và bảo dưỡng khí cụ điện
5

5


Bài 2: Đấu mạch khởi động từ đơn
10

10


Bài 3: Đấu mạch khởi động từ kép
15

15


Bài 4: Đấu mạch khởi động động cơ dự trữ
5

5


Bài 5: Đấu mạch khởi động động cơ làm việc
tuần tự.
5

5


Bài 6 : Đấu mạch khởi động động cơ qua một cấp điện trở phụ
10

10


Bài 7: Kiểm tra
5

5


Bài 8: Đấu mạch điện làm việc ngắn hạn lặp lại.
5

5


Bài 9: Đấu lắp mạch giới hạn hành trình
5

5


Bài 10.: Đấu lắp mạch điều khiển động cơ hai cấp tốc độ