Bài 4: Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Sang
Ngày gửi: 23h:19' 07-11-2009
Dung lượng: 17.1 KB
Số lượt tải: 274
Số lượt thích: 0 người
BÀI 4: GIỚI THIỆU SÚNG TIỂU LIÊN AK VÀ SÚNG TRƯỜNG CKC
(PHẦN LÝ THUYẾT)
PHẦN 1: Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức:
- Nhận biết được súng tiểu liên AK và súng trường CKC
- Biết tính năng, cấu tạo, nguyên lí chuyển động và nguyên tắc tháo, lắp thông thường.
2. Về kĩ năng
- Biết thực hành tháo lắp thông thường súng tiêu liên AK hoặc súng trường CKC
3. Về thái độ
- Biết yêu quý, giữ gìn, bảo quản và sử dụng an toàn vũ khí được ttrang bị.
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
1. Nội dung:
- Súng tiểu liên AK
- Súng trường CKC
- Cấu tạo đạn K56
- Quy tắc sử dụng và bảo quản súng, đạn
2. Trọng tâm:
Súng tiểu liên AK và súng trường CKC
III. THỜI GIAN
- Tổng số tiết: 2 (Tiết PPCT: 7, 8)
- Tiết 7: Súng tiểu liên AK
- Tiết 8:
+ Súng trường CKC
+ Cấu tạo đạn K56
+ Quy tắc sử dụng và bảo quản súng, đạn
IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
1. Tổ chức:
-Lên lớp: Lấy lớp học để lên lớp, lấy tổ học tập để thảo luận
2. Phương pháp:
- Giáo viên:
+ Thuyết trình
+ Giải thích chứng minh
+ Nêu câu hỏi gọi HS Trả lời
- Học sinh:
- Nghe, ghi chép các nội dung
- Trả lời câu hỏi của GV
V. ĐỊA ĐIỂM
- Phòng học
VI. VẬT CHẤT
Súng tiểu liên AK
Mô hình đường đạn

PHẦN 2: THỰC HÀNH GIẢNG BÀI

I. TỔ CHỨC GIẢNG BÀI 5 PHÚT
1. Chuẩn bị:
- Giáo viên:
+ Súng tiểu liên AK
+ Kiểm tra số lượng và chất lượng của súng
+ Nêu câu hỏi gọi học sinh trả lời
- Học sinh:
+ Ghi chép các nội dung
+ Trả lời câu hỏi của giáo viên
2. Nhận lớp:
+ Lớp tập trung trong phòng học
+ HS mặc đồ đồng phục thể thao
3. Phổ biến các qui định
Học tập: Tích cực tham gia xây dựng bài, Trả lời câu hỏi của giao viên
Kỷ luật: Học tập nghiêm túc, trật tự tránh làm ảnh hướng tới các lớp
4. Kiểm tra bài cũ:
+ Khái niệm lãnh thổ quốc gia
+ Một số quan điểm của Đảng về bảo vệ biên giới quốc gia
5. Phổ biến ý định giảng bài
- Tên bài
- Nội dung tiêu đề từ nội dung I đến nội dung IV của ý định giảng bài
II. THỰC HÀNH GIẢNG BÀI 80 PHÚT

Nội dung – Thời gian
Phương pháp
Vật chất

TIẾT 7(5 – 10/10/2009)
I. SÚNG TIỂU LIÊN AK (40 phút)
1. Tác dụng, tính năng chiến đấu
- Súng bắn được cả liên thanh và phát một. Súng trang bị cho từng người sử dụng để tiêu diệt sinh lực địch, súng có lê để đánh gấn
- Súng sử dụng đạn kiểu 1943 do liên ban Nga, hoặc đạn kiểu 1956 do trung Quốc và một số nước sản xuất (gọi tắc là K56)
+ Đạn K56 có các loại đạn: đầu đạn thường, đầu đạn vạch đường, đầu đạn xuyên cháy và đầu đạn cháy
- Tầm bắn ghi trên thước ngắm là 800m; AK cải tiến là 1000m
- Tầm bắn hiệu quả là 400m; hỏa lực tập trung là 800m; bắn máy bay và quân dù: 500m
- Tầm bắn thẳng: Mục tiêu cao 0,5m: 350m; mục tiêu cao 1,5m: 525m
- Tốc độ đầu của đầu đạn: AK là 710m/s; Ak cải tiến là 715m/s
- Tốc độ bắn: lí thuyết 600 phát/ phút; chiến đấu 40 phát/ phút khi bắn phát một, 100 phát/ phút khi bắn liên thanh
- Khối lượng của súng là 3,8kg; AKM là 3,1kg; AKMS là 3,3kg. Khi đủ đạn khối lựơng tăng 0,5kg.


2. Cấu tạo của súng
Súng tiểu liên AK gồm 11 bộ phận chính
- Nòng súng
- Bộ phận ngắm (Đầu ngắm và thước ngắm)
- Hộp khóa nòng và nắp hộp khóa nòng
- Bệ khóa nòng và thoi đẩy
- Khóa nòng
- Bộ phận cò
- Bộ phận đẩy về
- Ống dẫn thoi và ốp lót tay
- Báng súng và tay cầm
- Hộp tiếp đạn
- Lê
4. Sơ lược sự chuyển động của súng khi bắn
- Gạt cần định cách bắnvề vị