T46. LT Bai 3 ''Bieu do'' 09-10


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Thảo (trang riêng)
Ngày gửi: 01h:54' 26-10-2009
Dung lượng: 26.6 KB
Số lượt tải: 34
Số lượt thích: 0 người
Bài 13/15/sgk: Hãy quan sát biểu đồ
a)Năm 1921,số dân nước ta là bao nhiêu?
b)Sau bao nhiêu năm thì dân số nước ta tăng thêm 60 triệu người?
c) Từ năm 1980 đến 1999,dân số nước ta tăng thêm bao nhiêu triệu người?
Biểu đồ sau biểu diễn kết quả của học sinh trong một lớp qua một bài kiểm tra
4
b) Lập lại bảng tần số
a) Nhận xét
Bài 9/5/sbt:Lượng mưa trung bình hàng tháng được biểu diễn bằng biểu đồ hình chữ nhật