Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  hợp đồng giao khoán

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Đức Mẫn
  Ngày gửi: 09h:09' 15-10-2009
  Dung lượng: 43.0 KB
  Số lượt tải: 339
  Số lượt thích: 0 người

  GIAO VA
  Bộ phận: .................................
  Mã đơn vị SDNS: 22070227
  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  Số: .............

  Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm
  (áp dụng đối với trường thuê lao động giản đơn, chi bằng tiền mặt)

  Hôm nay, ngày ...... tháng ...... năm ...... tại: ................................., gồm có:

  Bên giao khoán: Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn
  Họ, tên: ........................ Chức vụ : .........................................
  Họ, tên: ........................ Chức vụ : .........................................

  Bên nhận khoán:
  Họ, tên: ........................ Chức vụ : .........................................
  Địa chỉ

  Cùng ký kết hợp đồng giao khoán:
  I. Nội dung, trách nhiệm và quyền lợi của người nhận khoán:
  ....................................................................................................................

  II. Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên giao khoán:
  ...........................................................................................................

  III. Những điều khoản chung về hợp đồng:
  - Thời gian thực hiện hợp đồng: ......................
  - Phương thức thanh toán tiền: ......................
  - Xử phạt các hình thức vi phạm hợp đồng
  -.....................................................................
  Đại diện bên giao khoán
  (Ký, họ tên)
  Đại diện bên nhận khoán
  (Ký, họ tên, đóng dấu)
  
  

  Trường Đại học Nông nghiệp I
  Bộ phận: .................................
  Mã đơn vị SDNS:
  Mẫu số C10-HD
  ( Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC
  ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
  
  

  Số: ........
  biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán
  Ngày....... tháng ......... năm .........

  Bên giao khoán
  Họ, tên: ........................ Chức vụ : ...........................

  Bên nhận khoán
  Họ, tên: ........................ Chức vụ : ...........................

  Cùng thanh lý Hợp đồng số: ............. ngày ....... tháng ....... năm........

  Nội dung công việc đã được thực hiện: .................................
  .....................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................

  Gía trị hợp đồng đã thực hiện:
  Bên...................... đã thanh toán cho bên ................. số tiền là.............. đồng
  (viết bằng chữ) ..........................................................................................................
  ..................................................................................................................................

  Số tiền bị phạt do bên ................................ vi phạm hợp đồng.............................đồng
  (viết bằng chữ) ..........................................................................................................
  ..................................................................................................................................

  Số tiền bên ........................ còn phải thanh toán cho bên ................... là................đồng
  (viết bằng chữ) ..........................................................................................................
  ..................................................................................................................................

  Kết luận: ...............................................................................................................  Đại diện bên nhận khoán
  (Ký, họ tên)
  Đại diện bên giao khoán
  (Ký, họ tên, đóng dấu)
  
    Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Trường Đại học Nông nghiệp I
  Mã đơn vị SDNS: 1022 000 00298
  Mẫu số C09-HD
  (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
  
  
  Bảng thanh toán tiền thuê ngoài
  (Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)
  Số: ...........
  Nợ: ...........
  Có:............
  Họ và tên người thuê: .................................................................................................
  Bộ phận (hoặc địa chỉ):.............................................................................................
  Đã thuê những công việc sau để:................................ tại địa điểm: ....................
  từ ngày ............. đến ngày.....................................

  Số TT
  Họ và tên người được thuê
  Địa chỉ hoặc số CMT
  Nội dung hoặc tên công việc thuê
  Số công hoặc khối lượng công việc đã làm
  Đơn giá thanh toán
  Thành tiền
  Tiền thuế khấu trừ
  Số tiền còn lại được nhận
  Ký nhận
  
  A
  B
  C
  D
  1
  2
  3
  4
  5
  E
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Cộng
  X
  X
  X
  X
  
  
  
  X
  
  
  Đề nghị ........................... cho thanh thanh toán số
   
  Gửi ý kiến