Mẫu giấy chuyển SH Công đoàn


(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quang Ngọc (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:32' 28-09-2009
Dung lượng: 28.0 KB
Số lượt tải: 1954
Số lượt thích: 0 người

Công đoàn giáo dục quỳnh lưu Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Công Đoàn Trường THCS Quỳnh Phương Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
**************(@(************** *********(&(*********
Số: …………………

Giấy giới thiệu
Chuyển sinh hoạt công đoàn


Kính gửi: BCH Công đoàn Trường THCS Tiến Thuỷ

Ban chấp hành công đoàn trường THCS Quỳnh Phương

Trân trọng giới thiệu đồng chí: Hồ Thị Bình
Sinh ngày: 10 tháng 02 năm 1979
Là đoàn viên thuộc Công đoàn trường THCS Quỳnh Phương
Đã đóng Công đoàn phí hết tháng 9 năm 2008
Nay được chuyển công tác về trường THCS Tiến Thuỷ
Vậy BCH Công đoàn trường THCS Quỳnh Phương chuyển sinh hoạt Công đoàn cho đ/c Bình về sinh hoạt tại Công đoàn trường THCS Tiến Thuỷ.
Rất mong các đồng chí giúp đỡ đ/c Bình hoàn thành nhiệm vụ

Quỳnh phương, ngày 25 tháng 9 năm 2008
T/M BCH Công Đoàn
Chủ tịchTrần Quang Ngọc
Công đoàn giáo dục quỳnh lưu Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Công Đoàn Trường THCS …………….…… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
**************(@(************** *********(&(*********
Số: …………………….

Giấy giới thiệu
Chuyển sinh hoạt công đoàn


Kính gửi: ……………………………………………………………………

Ban chấp hành công đoàn trường THCS …………………………

Trân trọng giới thiệu đồng chí: …………………………………………………
Sinh ngày: ……………….… tháng …………… năm ….……………
Là đoàn viên thuộc Công đoàn trường THCS …………………………
Đã đóng Công đoàn phí hết tháng … năm …………
Nay được chuyển công tác về trường THCS ……………………………
Vậy BCH Công đoàn trường THCS ……………………………… chuyển sinh hoạt Công đoàn cho đ/c …….... về sinh hoạt tại Công đoàn trường THCS ……………………
Rất mong các đồng chí giúp đỡ đ/c …………………. hoàn thành nhiệm vụ

…………………., ngày …..tháng ….. năm 2008
T/M BCH Công Đoàn
Chủ tịch