Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • mẫu giấy đi đường

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Hồng (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:00' 05-09-2009
  Dung lượng: 49.0 KB
  Số lượt tải: 1113
  Số lượt thích: 0 người
  ĐƠN VỊ : ………………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số : C 07 - H
  BỘ PHẬN : ……………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (Ban hành theo QĐ số 999-TC/QĐ/CĐKT
  Ngày 2/11/1996 của Bộ Tài chính)

  GIẤY ĐI ĐƯỜNG Số : …………

  Cấp cho : …………………………………………………………………………
  Chức vụ : …………………………………………………………………………
  Được cử đi công tác tại : …………………………………………………………
  Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số ……… ngày ……. tháng ……. năm …….
  Từ ngày …… tháng …… năm ………… đến ngày …… tháng …… năm ……….…
  Ngày ..…… tháng …..… năm ……...
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


  Tiền ứng trước
  Lương ………………...…….. đ.
  Công tác phí ……………….. đ.
  Cộng ………………………... đ.

  Nơi đi và nơi đến
  Ngày giờ
  Phương tiện sử dụng
  Độ dài chặng đường
  Thời gian lưu trú
  Lý do lưu trú
  Chứng nhận của cơ quan (kí tên, đóng dấu)
  
  
  
  
  
  Trên đường đi
  Ở
  nơi đến
  
  
  
  A
  1
  B
  2
  3
  4
  C
  D
  
  
  Nơi đi …………..
  Nơi đến ………..

  
  
  
  
  
  
  
  
  Nơi đi …………..
  Nơi đến ………..

  
  
  
  
  
  
  
  
  Nơi đi …………..
  Nơi đến ………..

  
  
  
  
  
  
  
  
  Nơi đi …………..
  Nơi đến ………..

  
  
  
  
  
  
  
  
  Nơi đi …………..
  Nơi đến ………..

  
  
  
  
  
  
  
  
  Nơi đi …………..
  Nơi đến ………..

  
  
  
  
  
  
  
  
  Nơi đi …………..
  Nơi đến ………..

  
  
  
  
  
  
  
  
  Nơi đi …………..
  Nơi đến ………..

  
  
  
  
  
  
  
  
  Nơi đi …………..
  Nơi đến ………..

  
  
  
  
  
  
  
  
  Nơi đi …………..
  Nơi đến ………..

  
  
  
  
  
  
  
  
  Nơi đi …………..
  Nơi đến ………..

  
  
  
  
  
  
  
  
  Nơi đi …………..
  Nơi đến ………..

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  - Vé người ……………………………. Vé X ……………….. đ = ………………… đ
  ………..……………………………. Vé X ……………….. đ = ………………… đ
  ………..……………………………. Vé X ……………….. đ = ………………… đ
  - Vé trọ ...…….………………………. Vé X ……………….. đ = ………………… đ

  1. Phụ cấp đi đường : Cộng …………………………. đồng.
  2. Phụ cấp công tác phí
  …………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………….
  Tổng cộng ……………………………... đồng.

  Duyệt Duyệt
  ……………………… Số tiền được
  ……………………… thanh toán
  là …………………


  NGƯỜI ĐI CÔNG TÁC PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN, TÀI VỤ
  (Kí, họ tên) (Kí, họ tên) (Kí, họ tên)   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng