Mẫu biên bản đại hội chi đội


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phúc Trinh (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:04' 24-08-2009
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 5284
Số lượt thích: 0 người
LIÊN ĐỘI TRẦN PHÚ ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
CHI ĐỘI:.......................................
LỚP : . . . . . .
============
BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CHI ĐỘI - NĂM HỌC 2009-2010.

-Đại hội Chi đội lớp..............khai mạc lúc:.......giờ........ngày.......tháng........năm 2009.
-Tại:................................................................................................................................
*Thành phần đại biểu gồm:
1-....................................................................................................................................
2-....................................................................................................................................
3-....................................................................................................................................
Đại biểu chính thức đại hội có:........./Tổng số...........Vắng........có lý do..., không.......
*Đoàn chủ tịch đại hội gồm có:
1-....................................................................................................................................
2-....................................................................................................................................
3-....................................................................................................................................
*Thư ký đại hội gồm có:
1-....................................................................................................................................
2-....................................................................................................................................
*Diễn biến đại hội:
1*Bạn :............................................thay mặt đoàn chủ tịch đọc báo cáo tổng kết công tác Đội, phong trào thiếu nhi và hoạt động NGLL NH: 2008-2009 và phương hướng công tác Đội, phong trào thiếu nhi và hoạt động NGLL NH: 2009-2010 . (có văn bản kềm theo)
2*Đại hội đã thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề cụ thể như sau:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3*Đăng ký danh hiệu thi đua: Cuối năm Chi đội đạt danh hiệu................................
*Phấn đấu: Học lực giỏi:...........bạn, Học lực khá:............bạn.
*Hạnh kiểm Tốt............bạn. Hạnh kiểm Khá..............bạn.
*Chi đội đăng ký phụ trách lớp nhi đồng:................................................................................
*Đăng ký chỉ tiêu đạt CNBH cấp Liên Đội:...............bạn.
4*Đại hội đã bầu BCH Chi đội năm học 2009-2010 gồm các bạn:
1................................................................................. - Chi đội trưởng
2................................................................................. - Chi đội phó
3..................................................................................- Uỷ viên thư ký
(Có biên bản bầu BCH Chi đội kèm theo)
5*Bầu đại biểu đi dự đại hội Liên Đội:
-Đại hội đã thống nhất bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Liên Đội gồm các bạn có tên:
1................................................................................................................................................
2................................................................................................................................................
3................................................................................................................................................
6*Các ý kiến phát biểu tại đại hội Chi đội:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Đại hội Chi đội ...................................đã thống nhất thông qua nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ công tác Đội, phong trào thiếu nhi, hoạt động NGLL năm học 2009-2010 .
Đại hội Chi đội........................................đã kết thúc tốt đẹp lúc......giờ....cùng ngày.
T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH THƯ KÝ ĐẠI HỘI