Mẫu biên bản đại hội chi đội


(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phúc Trinh (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:04' 24-08-2009
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 5274
Số lượt thích: 0 người

LIÊN ĐỘI TRẦN PHÚ ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
CHI ĐỘI:.......................................
LỚP : . . . . . .
============
BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CHI ĐỘI - NĂM HỌC 2009-2010.

-Đại hội Chi đội lớp..............khai mạc lúc:.......giờ........ngày.......tháng........năm 2009.
-Tại:................................................................................................................................
*Thành phần đại biểu gồm:
1-....................................................................................................................................
2-....................................................................................................................................
3-....................................................................................................................................
Đại biểu chính thức đại hội có:........./Tổng số...........Vắng........có lý do..., không.......
*Đoàn chủ tịch đại hội gồm có:
1-....................................................................................................................................
2-....................................................................................................................................
3-....................................................................................................................................
*Thư ký đại hội gồm có:
1-....................................................................................................................................
2-....................................................................................................................................
*Diễn biến đại hội:
1*Bạn :............................................thay mặt đoàn chủ tịch đọc báo cáo tổng kết công tác Đội, phong trào thiếu nhi và hoạt động NGLL NH: 2008-2009 và phương hướng công tác Đội, phong trào thiếu nhi và hoạt động NGLL NH: 2009-2010 . (có văn bản kềm theo)
2*Đại hội đã thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề cụ thể như sau:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3*Đăng ký danh hiệu thi đua: Cuối năm Chi đội đạt danh hiệu................................
*Phấn đấu: Học lực giỏi:...........bạn, Học lực khá:............bạn.
*Hạnh kiểm Tốt............bạn. Hạnh kiểm Khá..............bạn.
*Chi đội đăng ký phụ trách lớp nhi đồng:................................................................................
*Đăng ký chỉ tiêu đạt CNBH cấp Liên Đội:...............bạn.
4*Đại hội đã bầu BCH Chi đội năm học 2009-2010 gồm các bạn:
1................................................................................. - Chi đội trưởng
2................................................................................. - Chi đội phó
3..................................................................................- Uỷ viên thư ký
(Có biên bản bầu BCH Chi đội kèm theo)
5*Bầu đại biểu đi dự đại hội Liên Đội:
-Đại hội đã thống nhất bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Liên Đội gồm các bạn có tên:
1................................................................................................................................................
2................................................................................................................................................
3................................................................................................................................................
6*Các ý kiến phát biểu tại đại hội Chi đội:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Đại hội Chi đội ...................................đã thống nhất thông qua nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ công tác Đội, phong trào thiếu nhi, hoạt động NGLL năm học 2009-2010 .
Đại hội Chi đội........................................đã kết thúc tốt đẹp lúc......giờ....cùng ngày.
T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH THƯ KÝ ĐẠI HỘI