C4-02(uy nhiem chi) Chungtu kho bac


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thiên Chương (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:23' 05-07-2009
Dung lượng: 36.5 KB
Số lượt tải: 251
Số lượt thích: 0 người
ỦY NHIỆM CHI
CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ
Lập ngày..... tháng....... năm.......
Đơn vị trả tiền:
Mã ĐVQHNS:
Địa chỉ:
Tài khoản:
Tại Kho bạc Nhà nước (NH):
Đơn vị nhận tiền:
Mã ĐVQHNS:
Địa chỉ:
Tài khoản:
Tại Kho bạc Nhà nước (NH):
Nội dung thanh toán, chuyển tiền:


Số tiền ghi bằng số:
Số tiền ghi bằng chữ:

ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN
Kế toán trưởng Chủ tài khoản

KBNN A GHI SỔ NGÀY..........
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốcNGÂN HÀNG A GHI SỔ NGÀY..........
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

KBNN B, NGÂN HÀNG B GHI SỔ NGÀY..........
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc