Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài thu hoạch Đảng-Dành cho lớp Đảng viên mới

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Nguyễn Thị Lâm Hải
  Người gửi: Nguyễn Thị Lâm Hải (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:07' 04-06-2009
  Dung lượng: 116.0 KB
  Số lượt tải: 14675
  Số lượt thích: 0 người
  Câu hỏi: Đồng chí hãy phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam
  Trả lời:
  Để trả lời câu hỏi này tôi xin được phép đề cập đến một số điểm cơ bản sau:
  Trước hết phải khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đó là sản phẩm sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam dưới ánh sáng của thời đại mới; Là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Phong trào công nhân và Phong trào yêu nước ở nước ta trong những năm 20 của thế kỷ XX. Tại Đại hội VII năm 1991 đã chỉ rõ: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động..." (Trích: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội). Đây là kết luận rút ra từ kết quả tổng kết sâu sắc thực tiễn lịch sử của Đảng ta và cách mạng Việt Nam từ khi thành lập Đảng; Là sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác-Lênin về sự ra đời của Đảng Cộng sản ở một nước thuộc địa nửa phong kiến và có truyền thống yêu nước từ ngàn năm.
  Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam Đảng ta đã vận dụng những nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng của nước ta. Cũng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII khẳng định "Cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, Đảng nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh". Thật vậy, "Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại".
  "Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta".
  Khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn còn nguyên giá trị. Khi vận dụng một quan điểm lý luận cụ thể của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải nắm chắc bối cảnh ra đời, phạm vi nhiệm vụ mà nguyên lý đó phải giải quyết. Không thể chỉ dựa vào một câu nói, một luận điểm tư tưởng của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin hay Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khi không rõ bối cảnh ra đời của nó lại bê nguyên xi vào tình hình thực tiễn bởi những câu nói, bài viết của các nhà kinh điển luôn gắn liền với hoàn cảnh thực tiễn của nó.
  Cần nắm chắc đặc điểm, tình hình thực tiễn của nước ta cần xác định rõ những yêu cầu và nhiệm vụ thực tiễn cần giải quyết.
  Đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn đất nước, tham khảo có chọn lọc từ đó khái quát thành những bài học cho cách mạng nước ta trong từng giai đoạn, từng thời
  No_avatar

  a zui! CCCCCCCCCCCCCCaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmm ooooooonnnnnnnnnnnnnnnnn

  nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đang cần lắm đó 

  No_avatar
  bài viết còn lộn xộn, một số câu hỏi và bài trả lời là của lớp cảm tình đảng chức ko phải lớp Đảng viên mới. Câu 4 trả lời lung tung không trọng tâm hình như là có một nửa đáp án của câu 4 bị lạc đề.
  No_avatar
  Tôi đã xem qua bài của bạn, bài viết này rất hay bạn cần viết cẩn thận hơn bởi vì nếu không nhầm là bạn Copy các phần nhưng chưa xem lại. Chúc bạn có những bài viết hay hơn.
  No_avatar
  hehehe xin chao
  No_avatarf
  m thanks ban nha! Dung la tai lieu minh dang can
  No_avatar
  thanks!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  No_avatar

  cám ơn nhiều ,để tham khảo cái đã

   

  No_avatar

  tui thấy như thế là quá tốt. để hoàn chỉnh hơn các ban cần áp dụng kiến thức của riêng mình để bổ sung cho bài viết. Chứ không nên vào đây để phê bình. Chuc bạn có bài viết hay hơn.

  Thanks...!

  No_avatar

  không biết có trúng tủ không :D

  http://nguoidaklak.net

  No_avatar

  Người ta đưa lên để cùng tham khảo thôi, cũng không nên gay gắt quá

   

   

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng